Zielone przyspieszenie

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Wśród mieszkańców naszego miasta panuje opinia, że Kraków jest miastem mało zielonym, z małą powierzchnią parków. Często mówi się również o braku lub niewystarczającej ilości działań na rzecz rozwoju terenów zielonych. Jak jest naprawdę?

Tereny zielone w Krakowie zajmują niemal 5000 hektarów, co daje nieco ponad 15% powierzchni miasta (lasy – 4,38%, a pozostałe tereny zielone – 10,7%). W porównaniu do innych największych polskich miast stawia nas to w rzędzie z Łodzią i Wrocławiem. W liczbach bezwzględnych (powierzchnia terenów zielonych w ha) liderem jest oczywiście Warszawa, a w ujęciu proporcjonalnym (powierzchnia terenów zielonych na jednego mieszkańca) – Gdańsk.

W latach 2010-2014 w Krakowie prowadzono szereg działań mających na celu poprawę tego aspektu funkcjonowania naszego miasta. Powstała Jednolita Lista Rankingowa inwestycji miejskich w zakresie zieleni, obejmująca m.in. system parków rzecznych. Stworzono stanowisko Miejskiego Architekta Krajobrazu, powstało Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa oraz szereg Planów Miejscowych, które mają zapewnić odpowiednie zagospodarowanie potencjalnych terenów zielonych.

Wreszcie – i to najważniejsze – powstały też w Krakowie nowe parki: Park Młynówka Królewska, Park Łobzowski oraz ten, który osobiście udało mi się uratować od likwidacji i zabudowy, Park Duchacki.

Więcej o historii powstania i obecnych działaniach w sprawie Parku Duchackiego znajdą Państwo w moim sprawozdaniu z kadencji, natomiast poniżej prezentuję krótki film z lotu dronem nad tym zielonym terenem.

Co w dalszych latach? Wśród priorytetów należy wymienić działania mające na celu utworzenie kolejnych parków miejskich. Koszty takich działań są ogromne, dlatego na początek musimy skupić się przede wszystkim na dobrej organizacji. Musimy uporządkować i zinwentaryzować zasoby miejskie, ustalić zasady pozyskiwania i zagospodarowania terenów, ustalić zasady rewitalizacji i zwiększyć bieżącą opiekę nad terenami zielonymi, wreszcie – rozszerzyć źródła finansowania.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższej prezentacji:

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >