Wydarzenia, które zmieniły Kraków, czyli podsumowanie wakacji.

Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016 r.

Lato 2016 obfitowało w naszym mieście w ważne i przełomowe wydarzenia. Śmiało można też powiedzieć, że podczas wakacyjnych miesięcy doszło do zmiany sytuacji w wielu aspektach postrzegania Krakowa. Dlatego warto o tym porozmawiać.

Pierwszym istotnym wydarzeniem były bezsprzecznie Światowe Dni Młodzieży. Z jednej strony to setki tysięcy młodych osób, gości z całego świata, podniosły, ale i radosny nastrój, ważne przesłania ideowe i polityczne, których słuchaliśmy z dużą uwagą. Z drugiej strony olbrzymia odpowiedzialność i gotowość przejawiająca się dużą sprawnością organizacyjną miejskich struktur. Efekt, skromnie mówiąc, zadawalający, czyli zewsząd pochwały i podziękowania, za profesjonalne przygotowania miasta Krakowa do tego doniosłego wydarzenia. Taka sytuacja w sposób oczywisty miała wpływ na zmianę postrzegania Krakowa.

Pierwszy argument na taką zmianę to wspomniana już wielka sprawność organizacyjna i logistyczna, dużo większa niż w innych miastach, w których poprzednio odbyły się Światowe Dni Młodzieży. Wynik takiej sytuacji to bardzo dobry wizerunek Krakowa, który z pewnością w przyszłości przełoży się na zwiększenie ukierunkowanego ruchu turystycznego, ale też i na większe zainteresowanie naszym miastem jako miejscem dla nowych inwestycji. Drugi argument to fakt, że Kraków był, i dzięki ŚDM będzie, postrzegany jako miasto ducha, idei, dyskusji i debaty, miasto ważnych przesłań oraz rekomendacji ideowych. To w obszarze takiego właśnie postrzegania miasta, wręcz łaknienia w dzisiejszych trudnych czasach ważnych przesłań, stanowi dla Krakowa wielki, choć na razie mało postrzegany atut. Ostatni, trzeci argument to szeroko komentowany wizerunek Krakowa jako miasta dobrze i sprawnie zarządzanego przez samorząd. Pomimo, że niektórzy próbują i pewnie będą próbować dezawuować te dokonania – siła i jakość ŚDM powoduje, że te trzy główne, wymienione przeze mnie wartości pozostaną, a krytyka będzie miała bądź znikome, bądź żadne znaczenie. Światowe Dni Młodzieży to wielki sukces Krakowa i jego władz, ale też wszystkich mieszkańców, którzy w różny sposób w nich uczestniczyli i pomagali. ŚDM to osiągnięcie dające nam wiele atutów i przewag na przyszłość w budowaniu pozycji naszego miasta.

Inne ważne wydarzenie mijającego lata to niedoszłe referendum w celu odwołania urzędującego prezydenta Miasta Krakowa. Z jednej strony druzgocąca klęska i kompromitacja inicjatorów referendum, którzy w sposób mało przejrzysty i nieskuteczny finansowali zbieranie podpisów. Z drugiej fakt, że w Krakowie, mimo zapewnień pomysłodawców referendum, nie ma ponad 10% mieszkańców tak zdeterminowanych, aby odwołać prezydenta. Taki rozwój i finał działań osób dążących do referendum nie tylko oznacza siłę prezydenta Majchrowskiego, ale i zadaje kłam wielu głośnym protestom przeciwko wszystkim działaniom prezydenta. Pośrednio zaś prezydent Majchrowski otrzymał wotum zaufania mieszkańców a jego przeciwnicy, czasem głośni i obecni w wielu miejscach, okazali się dla krakowskiego społeczeństwa niereprezentatywni. Fakt ten ma ogromne znacznie dla niedalekiej, ale i tej dalszej przyszłości miasta. Można z dużą dozą pewności wnioskować, że w przyszłości bardzo trudno będzie takim antyprezydenckim inicjatywom uzyskać status reprezentatywności. To znaczący przełom w postrzeganiu polityki w Krakowie.

Trzecim ważnym, choć niezwykle smutnym, wydarzeniem była śmierć ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Wszyscy wiedzieliśmy o jego wypadku, złym stanie zdrowia i zdawaliśmy sobie sprawę z tego jaki może być finał. Nie zmienia to faktu, że kiedy dowiedzieliśmy się o odejściu Księdza Kardynała wielu z nas nie chciało uwierzyć, że przyszedł czas pożegnania tak wielkiego i zacnego człowieka. Ks. Kardynał Macharski miał iście królewski, wielki pogrzeb. Cały Kraków żegnał swego pasterza. Tak Kraków i jego mieszkańcy dziękowali za wieloletnią służbę na rzecz naszego miasta. To doniosłe wydarzenie jednocześnie pokazało, że szanujemy i cenimy mądrych przywódców, potrzebujemy ich wsparcia, umiemy ich docenić i serdecznie im podziękować. Pogrzeb Kardynała był też dobrze zdanym testem z umiejętności wzniesienia się ponad podziały, waśnie czy różnice.

Te trzy ważne wydarzenia z lata 2016 pokazują, że Kraków umiał znaleźć się w trudnych sytuacjach, a wręcz zdecydowanie się poprzez nie wzmocnił. Jednocześnie odchodzące powoli lato pokazało, że nie zawsze działania populistyczne czy demagogiczne zwyciężają, a rozsądek nadal potrafi wygrywać. To dobry, bardzo dobry prognostyk na przyszłość dla naszego miasta. Pokazuje, że populizm i demagogia w Krakowie nie mają przyszłości, a mieszkańcy Krakowa cenią ludzi odważnych, uczciwych i szukających porozumienia.

Wielu wydawało się, że jesień 2016 roku będzie znaczona krytyką, wręcz atakami na ŚDM. Wielu wydawało się, że jesienią odwołany zostanie Prezydent Majchrowski i będziemy wybierać kolejnego. Rzeczywistość znacząco zweryfikowała te wizje, pokazując Kraków jako miasto dobrze działające, zorganizowane, nie poddające się ogólnie panującym trendom, populizmowi i demagogii, szanujące swoich przywódców. Wielu wydawało się, że tylko oni mają rację, bo są „głośni i napastliwi”, ale rzeczywistość  gruntownie zweryfikowała takie podejście. Te trzy letnie wydarzenia znacząco zmieniły sytuację w Krakowie.

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >