Wspieranie rozwoju kultury w Krakowie

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Bogusław Kośmider – sprawozdanie z kadencji 2010-2014

Z racji pełnionej funkcji w Radzie Miasta Krakowa, a także przekonania o istotnej roli kultury w życiu każdego człowieka, często angażuję się w pomoc przy przedsięwzięciach kulturalnych – zarówno w formie patronatu nad wydarzeniami kulturalnymi w Krakowie, jak i wsparcia przy szukaniu środków finansowych.

Jestem dumny, że także dzięki moim staraniom udało się znaleźć środki finansowe na rozwój bibliotek w Krakowie, a także znaleźć dodatkowe środki na finansowanie krakowskich teatrów. Mimo wielu kontrowersji pomagałem przy finansowaniu Krakowskiego Biura Festiwalowego, widząc jak ważne i znaczące dla rozwoju krakowskiej kultury projekty realizuje. Także krakowskie muzea mogły liczyć na moje wsparcie – jest zaangażowany w powstawanie Muzeum PRL (finansowanego ze środków zewnętrznych) oraz Muzeum Ruchu Harcerskiego.

Byłem jednym z obrońców Biblioteki Polskiej Piosenki – instytucji, która na początku swego istnienia była mocno atakowana. Cieszę się, że Biblioteka Polskiej Piosenki działa i to działa wspaniale, także organizując słynne na całą Polskę lekcje patriotycznego śpiewania. Nie odbyłoby się to bez udziału innych radnych, szczególnie Małgosi Jantos, Jurka Fedorowicza, Jurka Woźniakiewicza czy Todzi Maliszewskiej.

Jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa jestem Przewodniczącym Bractwa Mecenatu Kultury i co roku rekomenduję wraz z tym Bractwem firmy i osoby, które przyczyniły się do rozwoju krakowskiej kultury i którym następnie wręczany jest tytuł Mecenasa Kultury Krakowa.

Kultura to nie tylko wielkie instytucje, nie tylko wielkie wydarzenia, ale także, a może przede wszystkim, lokalne działania kulturalne. Byłem jednym z inicjatorów powołania Klubu Kultury Ruczaj, kiedy SM Ruczaj zamknęła funkcjonujący tam klub kultury. Dzięki współpracy Rady Miasta, Rady Dzielnicy, Urzędu i Prezydenta, a także lokalnej parafii rzymskokatolickiej i Kurii Metropolitalnej udało się i Klub działa i rozwija się. Spowodowałem powołanie Klubu Kultury Kliny, gdzie dzięki współpracy dzielnicy, miasta, parafii udało się stworzyć dla setek dzieci wspaniałą działalność. Pomogłem przeprowadzić remont Klubu Kultury Soboniowice i Klubu Kultury Wróblowice.

Szeroko pojęta kultura, instytucje kultury, dobrze prowadzone projekty kulturalne, innowacyjnie przedsięwzięcia kulturalne, kreatywnie prowadzone działania kulturalne to nie jest koszt czy strata – to jest realna wartość dodana. Wartość dodana tak dla lokalnego środowiska, jak i dla całej społeczności Krakowa. Patrząc obiektywnie mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy korzystamy na rozwoju i powstawaniu nowych instytucji kulturalnych. Ma to zauważalny i duży wpływ tak na Kraków, jak i pokazuje duże oddziaływanie naszego miasta na inne ośrodki w naszym kraju.

To podsumowanie mojego stanowiska względem działalności kulturalnej w mieście, które zawarłem w artykule pt „Miasto to nie fabryka, kultura to nie strata, tylko wartość dodana!”, w którym na przykładzie powstającego w Krakowie Teatru Variete przedstawiam swój pogląd na to, jak działalność kulturalna powinna być finansowana przez samorząd.

W obecnej kadencji zostałem powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Rady Programowej Muzeum Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu. To w Polsce najbardziej znaczące i najbardziej odwiedzane muzeum. To też dla mnie wielki zaszczyt i duma!

Zostałem także powołany do Rady Programowej Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Jestem wśród weteranów Armii Krajowej, profesorów UJ i bardzo zasłużonych obywateli Miasta Krakowa. Jako wnuk żołnierza Legionów i oficera AK traktuję to jako swój oczywisty obowiązek.

Jestem Przewodniczącym Kapituły Nagrody Forum Gospodarczego w Krynicy, im. Stanisława Vinzenza – Nowa Kultura Nowej Europy, wręczana kluczowym ludziom kultury (Andrzej Stasiuk, Martin Pollack, Magda Vasarowa, Sierhiej Żadan).

Uczestniczę w posiedzeniach Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Kultura to nie koszt tylko wartość dodana, kultura to jeden z głównych motorów rozwoju Krakowa. Pamiętam o tym i wspieram na wszelkie możliwe sposoby.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >