Ważne, bo lokalne. Część 1. Rozbudowa SP 43.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2016 r.

SP 43 budowa 2016Sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zajmuję się sprawami ważnymi dla ogółu mieszkańców naszego miasta. Jednakże prowadzę także wiele spraw o charakterze lokalnym, będących szczególnie ważnych dla lokalnych społeczności. Dziś rozpoczynam prezentowanie Państwu przeglądu bieżącego stanu zaawansowania poszczególnych lokalnych zadań, w których prowadzenie jestem zaangażowany.

Na początek sprawa bardzo ważna dla mieszkańców os. Swoszowice: rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43. Jest to jedna z najstarszych szkół w Krakowie, mająca bogatą historię obfitującą (również obecnie) w wiele osiągnięć swych uczniów. Ma też swoje bolączki. Głównym problemem jest ciasnota panująca w tej placówce. Rozwiązanie było tylko jedno: rozbudowa szkolnego budynku.

We współpracy z lokalnym radnym, Panem Andrzejem Jończykiem i z Panią Ewą Tomczyk Dyrektor SP 43, podjąłem stosowne działania, które zakończyły się zabezpieczeniem w budżecie miasta środków finansowych na rozbudowę swoszowickiej szkoły. Pieniądze w łącznej kwocie prawie 4 mln zł zostały zapisane na lata 2014 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod numerem zadania ZEO/E1.27/14. W 2014 roku została wykonana dokumentacja projektowa, a w roku 2015 rozpoczęły się prace budowlane.

Dotychczas wykonano następujący zakres robót:

 1. wykonano rozbiórki: budynku gospodarczego, dobudówki sali gimnastycznej, klatki schodowej
 2. przełożono kabel instalacji słaboprądowej, przebudowano przyłącze gazowe wraz z wymianą instalacji oraz przebudowano zewnętrzną instalację kanalizacyjną,
 3. w zakrecie części dobudowanej wykonano:
  • roboty ziemne, fundamenty, docieplenie fundamentów, płytę żelbetową na gruncie,
  • ściany murowane nośne i działowe kondygnacji parteru i I piętra, elementy żelbetowe: słupy, schody, stropy,
  • w trakcie jest realizacja instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacyjna oraz hydrantowa,
 4. w zakresie części istniejącej wykonano:
  • docieplenie elewacji części nadziemnej,
  • wymianę pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, komunikacją na dachu i remontem kominów istniejących,
  • rozpoczęto roboty modernizacyjne poprzez przeniesienie okien z elewacji wschodniej na elewację północną wraz z wykonaniem nadproży, zamurowano kolidujące otwory okienne oraz wykonano otwory drzwiowe do nowoprojektowanej klatki schodowej wraz z nadprożami,
 5. w zakresie sali gimnastycznej wykonano:
  • docieplenie elewacji części nadziemnej,
  • docieplenie stropodachu.

Do wykonania w 2016 roku pozostało jeszcze:

 1. w zakresie części dobudowanej: wykonanie konstrukcji i pokrycia części dachu wraz z dociepleniem oraz tarasu nad aulą, dostawa i montaż stolarki i ślusarki, wewnętrzne roboty wykończeniowe (posadzki, tynki, okładziny ścian, docieplenie elewacji części nadziemnej),
 2. w zakresie części istniejącej: przebudowa układu pomieszczeń wraz z robotami wykończeniowymi, roboty remontowe klatek schodowych i komunikacji.

Na 2017 rok zaplanowano dalsze prace wykończeniowe i wyposażeniowe w zakresie części dobudowanej oraz części istniejącej, roboty zewnętrzne drogowe, ogrodzenie, odtworzenie placu zabaw oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Jednocześnie trwają prace analityczne nad rozszerzeniem zakresu przedmiotowej inwestycji o adaptację części poddasza budynku istniejącego oraz części dobudowanej (obecnie nieużytkowych) na pomieszczenia dydaktyczne i techniczne, które zwiększą powierzchnię użytkową szkoły.

Podsumowując: najtrudniejsze etapy rozbudowy, czyli pozyskanie pieniędzy oraz przebrnięcie przez prace projektowe i postępowania administracyjne dawno mamy już za sobą, a prace budowlane przebiegają zgodnie z planem. Rozbudowa zakończona zostanie w 2017 roku, a ja oczywiście będę pilnować tej inwestycji do końca.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >