Ważne, bo lokalne. Część 3. Zagospodarowanie Parku Duchackiego w Krakowie.

Ostatnia aktualizacja: 19.08.2016 r.

Park Duchacki zd. 3Sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zajmuję się sprawami ważnymi dla ogółu mieszkańców naszego miasta. Jednakże prowadzę także wiele spraw o charakterze lokalnym, będących szczególnie ważnych dla lokalnych społeczności. W ramach cyklu „Ważne, bo lokalne”, prezentuję Państwu przegląd bieżącego stanu zaawansowania poszczególnych lokalnych zadań, w których prowadzenie jestem zaangażowany.

Dziś przedstawiam informacje dotyczące bardzo istotnej sprawy dla mieszkańców dotyczącej stanu realizacji zadania budżetowego: zagospodarowanie Parku Duchackiego w Krakowie.

Przedsiębiorstwo PKZ ARKONA Sp. z o.o., zgodnie z umową 152/ZIKiT/2015 z dnia 3 marca 2015 r. jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Wykonywanie projektu architektoniczno-budowlanego na zagospodarowanie Parku Duchackiego wraz z adaptacją budynku starego dworu z rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie.

Termin wykonania zgodnie z aneksem z dnia 25 marca 2016 r. do umowy 152/ZIKiT/2015z dnia 3 marca 2015 r.:

 1. do dnia 30 lipca 2015 r. – Etap I – Wykonawca przekaże dokumentację projektową wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
 2. do dnia 30 września 2016 r. – Etap II – Wykonawca przekaże ostateczna decyzję pozwolenia na budowę.

Równolegle w Wydziale Architektury i Urbanistyki procedowana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji wyżej wymienionej., w związku z wejściem w życie z dniem 18 listopada 2015 r. ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji, która zmieniała m.in. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tym samym, wskutek zmiany przepisów prawnych art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że celem publicznym jest „budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (zmiana art. 6 pkt 6 ww. ustawy) oraz „wydzielenie gruntów pod publiczne dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzenie w tym budowa lub przebudowa” (nowy pkt 9c w art. 6 ww. ustawy).

W ustawie nie ma przepisów przejściowych tym zakresie, co oznacza, że zgodnie z zasadą ogólną od dnia 18 listopada stosuje się nową ustawę. W związku z powyższym, postępowanie o ustalenie WZ dla tego przedsięwzięcia zostało umorzone, gdyż właściwą decyzją lokalizacyjną stała się decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W roku bieżącym planowane jest przekazanie dokumentacji z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, który będzie realizatorem zadania.

Do zrealizowania zadania dotyczącego zagospodarowania parku Duchackiego w Krakowie droga jest jeszcze daleka, ale zapewniam, że monituję działania, które są podejmowane celem jak najszybszego i właściwego zagospodarowania tego terenu zielonego.

Więcej o Parku Duchackim znajdą Państwo w dziale Inicjatywy.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >