Ważne, bo lokalne. Część 2. Rozbudowa SP 53 na Ruczaju w Dzielnicy VIII.

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2016 r.

Ważne, bo lokalne. Część 2. Rozbudowa SP 53 na Ruczaju w Dzielnicy VIII.Sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa zajmuję się sprawami ważnymi dla ogółu mieszkańców naszego miasta. Jednakże prowadzę także wiele spraw o charakterze lokalnym, będących szczególnie ważnych dla lokalnych społeczności. W ramach cyklu „Ważne, bo lokalne”, prezentuję Państwu przegląd bieżącego stanu zaawansowania poszczególnych lokalnych zadań, w których prowadzenie jestem zaangażowany. 

Dziś przedstawiam informacje dotyczące bardzo istotnej sprawy dla mieszkańców os. Ruczaj: rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej.

Jest to jedna z najbardziej zatłoczonych szkół w Krakowie, jej uczniami są dzieci mieszkające głównie na Ruczaju, ale są też uczniowie z Klin i z Kobierzyna. Podobnie jak w wielu innych szkołach położonych w południowej części Krakowa, głównym problemem SP 53 jest ciasnota panująca w tej placówce. Aby poprawić sytuację, konieczne jest rozbudowanie szkolnego budynku.

Na skutek podjętych przeze mnie działań, w budżecie miasta zabezpieczone zostały środki finansowe na rozbudowę tej szkoły. Pieniądze w łącznej kwocie 7 800 000,00 zł zostały zapisane na lata 2016 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej pod numerem zadania ZEO/E1.84/16. Dotychczas został wykonany program funkcjonalno-użytkowy zgodny z przyjęta koncepcją architektoniczną. Uzyskano również decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W bieżącym roku zostanie wykonana jeszcze dokumentacja projektowa oraz zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Na rok przyszły zaplanowane jest rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w roku 2019.

Do zrealizowania rozbudowy droga jest jeszcze daleka, ale bardzo ważnym jest, iż na całą inwestycję są zapewnione środki finansowe. Sprawy pilnuję i oczywiście będę jej pilnować do szczęśliwego zakończenia. Dziękuję także pani radnej Marcie Patenie zaangażowanej i wspierającej tę inicjatywę.

Zobacz także wcześniejszy wpis z cyklu „Ważne, bo lokalne”: rozbudowa SP 43 w Swoszowicach.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >