Uchwała karencyjna ws mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Uchwaliliśmy jako Rada Miasta Krakowa tzw. uchwałę karencyjną zrównującą okres karencji dla sprzedaży gruntu pod nieruchomościami kupionymi przez mieszkańców od spółdzielni mieszkaniowych z karencją dla mieszkań w ten sposób zakupionych.

Zobacz treść uchwały (plik pdf na www.bip.krakow.pl)

Dotychczas jest bowiem tak, że jeżeli ktoś kupił od spółdzielni mieszkaniowej mieszkanie wraz z gruntem, który wcześniej kupiła SM zamieniając użytkowanie wieczyste na własność hipoteczną, z dużą bonifikatą przy zakupie gruntu, to teraz może sprzedać lub przekazać zakupione mieszkanie spółdzielcze, ale musi zwrócić bonifikatę za grunt. To powoduje spore zamieszanie i dlatego to porządkujemy.

Tłumacząc prościej acz dłużej:

 • Spółdzielnie Mieszkaniowe zamieniały tytuł z użytkowania wieczystego na własność hipoteczną z 98% bonifikatą.
 • Spółdzielnie zgodnie z ustawą na wniosek spółdzielcy mają obowiązek sprzedać mieszkanie swoim członkom z ustaloną bonifikatą i z okresem karencji (niemożności sprzedaży przez następne 5 lat).
 • Sprzedając mieszkanie jednocześnie spółdzielnie sprzedają udział w zakupionej nieruchomości gruntowej, nabytej z bonifikatą (jw.), ale dla tego jest karencja 10 lat.
 • Spółdzielca nabył od SM mieszkanie z udziałem w gruncie, teraz chce je sprzedać i mamy dualizm – mieszkanie może sprzedać po 5 latach, a grunt po 10 latach.
 • Jednocześnie ustawodawca dał prawo gminie do zgody na odejście od żądania zwrotu bonifikaty w zakresie gruntu.
 • Projekt uchwały wyraża więc wolę Rady do odstępowania od zwrotu bonifikaty w tych sprawach poruczając wykonanie tego Prezydentowi. Ponieważ właśnie w SM mija 5 lat od czasu zakupu mieszkań – rusza fala zamian, sprzedaży, przekazywania itd. A ustawa zmusza albo do decyzji Rady albo do zwrotu bonifikaty. Te bonifikaty często przekraczają znacznie koszt zakupu samego mieszkania.

Na razie są to pojedyncze przypadki, ale SM zgłaszają znaczną ilość tego typu spraw w niedalekiej przyszłości. Wydaje się, że nie ma sensu, aby każdorazowo decydowała o tym Rada, więc dlatego taka uchwała. Dotyczyć to będzie paru tysięcy osób w Krakowie, a ponieważ byliśmy jednym z pierwszych miast, które zdecydowało się na przekształcenie użytkowania wieczystego na własność hipoteczną z bonifikatą dla spółdzielni mieszkaniowych – jest to pierwsze w Polsce takie rozwiązanie.

W ten sposób pomagamy tysiącom Krakowian ze spółdzielni mieszkaniowych w bardziej elastycznym dysponowaniu ich własnością.

Więcej o sprawach mieszkalnictwa w Krakowie i moich działaniach na tym polu piszę w osobnym tekście w ramach mojego sprawozdania z mijającej kadencji Rady Miasta.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >