Studenci o Krakowie – kolejne wyniki Barometru Społecznego 2015

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2016 r.

Przeprowadzone w 2015 roku badania społeczne – Barometr Krakowski dały wyniki, które można w różnym zakresie interpretować. Dodatkowo, szczególnie w 2015 roku, przebadano opinie mieszkających w Krakowie studentów, określając ich status, oczekiwania, potrzeby i prawdopodobne działania w przyszłości. To pierwsze tego typu badanie w Krakowie, tak szeroko i dokładnie badające sytuację krakowskich studentów. Wyniki są w części i oczywiste, i w części zaskakujące.


Wśród ogółu mieszkających w Krakowie studentów najwięcej jest studentów UJ, AGH potem Uniwersytetu Ekonomicznego. Studenci są generalnie zadowoleni ze studiowania w Krakowie, choć widzą tutaj duży problem ze znalezieniem pracy. Studenci są generalnie zadowoleni z życia w Krakowie, ale zdecydowanie mniej niż inni mieszkańcy Krakowa utożsamiają się z Krakowem. Krakowscy studenci w znacznej mierze z wyjazdem za granicę wiążą swoją przyszłość. Dla studentów kluczowy jest poziom edukacji w Krakowie, ale i rynek pracy. Studenci są znacznie mniej niż ogół mieszkańców Krakowa zainteresowani angażowaniem się w sprawy miejskie. Kluczową jest dla nich komunikacja miejska, znacznie bardziej niż dla ogółu mieszkańców.

Wstępnie podsumowując mamy takie oto oceny:

 • studenci stanowią znaczną część populacji Krakowa;
 • studenci w wielu dziedzinach są intensywniejszymi użytkownikami zasobów miasta (w tym usług publicznych) od pozostałych mieszkańców:
  • częściej wykorzystują komunikację publiczną,
  • częściej uprawiają sport i korzystają z infrastruktury sportowej,
  • częściej korzystają z oferty kulturalnej Krakowa (m.in. częściej korzystają z bibliotek, uczestniczą w imprezach kulturalnych oraz rozrywkowych, chodzą do teatru i kina);
 • jednocześnie w znacznie mniejszym stopniu są związani z miastem:
  • rzadziej posiadają meldunek oraz możliwość głosowania w wyborach samorządowych,
  • rzadziej głosują na projekty budżetu obywatelskiego,
  • w mniejszym stopniu interesują się sprawami miasta,
  • rzadziej identyfikują się miastem;
 • jest to grupa, której znaczna część stoi przed realnym dylematem pozostania w Krakowie i związania się z miastem.

Główny wniosek z tego badania jest taki, że  biorąc pod uwagę ich pozytywny wpływ na wizerunek miasta, jego gospodarkę i atrakcyjność dla inwestorów, istotne jest, aby zabiegać o tę grupę i zachęcać ją do związania się z miastem.

Warto porozmawiać, także z krakowskimi studentami, jak wzmocnić ich zainteresowanie Krakowem, jak spowodować, że to Kraków będzie dla nich – absolwentów krakowskich uczelni – najważniejszym miejscem na przyszłość.

Badania społeczne – Barometr Krakowski pokazały, jak ważną grupą mieszkańców są i będą krakowscy studenci. Musimy o nich dbać, musimy z nimi rozmawiać, musimy ich wspierać !

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >