Kraków Miastem StartUpów, czyli o Open Space i Open Data

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Rodzime inicjatywy kreatywne i szeroko rozumiane środowisko startupowe w Krakowie są niezwykle ważne dla przyszłości miasta. Rozwój branży kreatywnej jest jednym z kluczowych czynników oddziaływujących na konkurencyjność krakowskich firm w skali regionalnej oraz globalnej.

Przedstawiamy prezentację o tematyce: StartUp, Open Data, Open Space oraz artykuł na ten temat. W październiku więcej mówiliśmy też o wspieraniu rozwoju gospodarczego Krakowa – tekst i prezentacja dostępne są tutaj oraz o inteligentnym mieście – więcej informacji tutaj.

Bogusław Kośmider
dr Małgorzata Jantos
dr hab. Paweł Węgrzyn

Ciesząc się z każdej nowej inwestycji wielkich globalnych korporacji w naszym mieście, nowego centrum obsługi procesów biznesowych czy kolejnego centrum usług wspólnych, musimy równolegle pamiętać o rzeszy młodych firm innowacyjnych (tzw. StartUpów) rodzących się co roku w otoczeniu krakowskich uczelni, inkubatorów technologicznych, parków przemysłowych i w innych miejscach. Tworzą one już niemałą liczbę miejsc pracy, przyciągają uwagę wielkich inwestorów i promują nasze miasto. W celu skutecznego zapewnienia ich dalszego rozwoju musi zostać podjęta systemowa współpraca Gminy Miejskiej Kraków z tymi środowiskami.

We współpracy z Komisją Rozwoju i Innowacji RMK oraz Wydziałem Rozwoju UMK, narodziła się inicjatywa „Kraków Miastem Startupów”, która jeszcze nie jest, ale ma szanse stać się wspólną reprezentacją wszystkich środowisk związanych ze startupami.

Model otwartych danych miejskich (tzw. OPEN DATA) jest niezbędnym składnikiem modelu otwartego rządzenia (OPEN SPACE). Przejrzyste wykonywanie zadań publicznych wymaga dobrej komunikacji z mieszkańcami Urzędu Miasta Krakowa i innych jednostek podległych Prezydentowi Miasta Krakowa. Społeczeństwo nie może być otwarte i nie może partycypować w zarządzaniu miastem bez dostępu do informacji publicznej.

Lepsza komunikacja będzie możliwa, jeśli ogromne zbiory publicznych danych miejskich będą dostępne, aktualne, kompletne i maszynowo odczytywalne. Ten ostatni warunek wymaga, aby dane miejskie były udostępniane w otwartych formatach. Umożliwi to tworzenie aplikacji do przeglądania danych miejskich, ich analizy i wizualizacji, automatycznego śledzenia zmian.

Na bazie publicznych danych miejskich mogą też powstawać nowe produkty i usługi adresowane do mieszkańców i gości Krakowa. Powinno to otworzyć możliwości powstawania nowych kreatywnych firm (startupów). Gmina Miejska Kraków wraz innymi partnerami powinna wpierać to poprzez tworzenie odpowiednich warunków i zachęt, promocję, organizowanie konkursów.

Kierunki wskazane w uchwale wyznaczają projekt długoczasowy, wymagający uporządkowania ogromnych ilości danych oraz zmian w sposobie funkcjonowania urzędu. Należy rozpocząć stopniową realizację, którą Rada Miasta Krakowa powinna monitorować poprzez sprawozdania składane każdego kolejnego roku.

Bogusław Kośmider
dr Małgorzata Jantos
dr hab. Paweł Węgrzyn

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >