Stanowisko Bogusława Kośmidera w zw. z kontrowersjami dot. tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2016 r.

Ponieważ będę nieobecny z powodów służbowych na spotkaniu Rady Budżetu Obywatelskiego – chcę tą drogą przedstawić moje stanowisko ws. ostatnich wydarzeń wokół Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. Otrzymałem także w tej sprawie pisma od Aeroklubu Krakowskiego oraz Dyrektora Muzeum Lotnictwa Pana Krzysztofa Radwana, pisma te prezentuję na końcu tekstu.

 1. Mimo stosunkowo niskiej frekwencji Krakowski Budżet Obywatelski powinien być zdecydowanie kontynuowany, zarówno na poziomie ogólnomiejskim jak i dzielnicowym.
 2. Z ustaleniem zmian w zasadach i regulaminie KBO powinniśmy poczekać do oceny i ewaluacji. Ja widzę następujące konieczne zmiany:
  • Konieczność zmiany terminu głosowania na jesienny, co da większy czas na działania partycypacyjne i weryfikację UMK.
  • Wprowadzenie zmian do regulaminu, wynikających z zaistniałych przypadków.
  • Zmniejszenie przyszłych kosztów ogólnych promocji KBO.
  • Wprowadzenie dla dzielnic dodatkowych motywacji, polegających na konkursowym grancie finansowym, umożliwiającym dzielnicom angażującym się finansowo w BO dzielnicowy wsparcie zewnętrzne (miejskie) proporcjonalne do zaangażowania.
  • Zmiana, zdecydowane uproszczenie sposobu głosowania, zwiększenie możliwości informatycznych, rozważenie powrotu do umożliwienia głosowania papierowego.
 3. Moje stanowisko w sprawie projektu „Skrzydła Krakowa”:
  • Należy wyjaśnić, na jakiej podstawie projekt został zatwierdzony i uznany za niebudzący wątpliwości przez stosowny wydział UMK.
  • Powinniśmy publicznie ogłosić, że projekt ten nie był dyskutowany przez RBO, jako że nie był kwestionowany przez wydział oceniający projekty pod kątem merytorycznym.
  • Powinniśmy wstępnie ustalić, czy doszło do wyłudzania danych osobowych i głosowania przez osoby nieuprawnione, jeżeli takie zdarzenia miały miejsce – trzeba zgłosić do odpowiednich służb.
  • Zdecydowanie uznaję, że nie ma podstaw formalnoprawnych i regulaminowych do odrzucenia projektu, także ze względów na racjonalne gospodarowanie majątkiem, a także, biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach podobne projekty były realizowane (vide budowa toru wyścigowego dla motocykli).
  • Proponuję wynegocjowanie z wnioskodawcą częściową zmiany projektu, polegającą na wykreśleniu lub zredukowaniu wydatku na zakup szybowców.
  • Koniecznie należy ściśle egzekwować przepisy o wyłanianiu wykonawcy zadania publicznego i zasadę ogólnodostępności projektu.
  • Musimy przeanalizować, jakie zapisy regulaminu spowodowały taką sytuację i zaproponować zmiany tych zapisów.
  • Na koniec powinniśmy podać do wiadomości publicznej czytelną informację jakie i dlaczego podjęto
 4. Ze względu na nieobecność zastrzegam sobie prawo do odrębnego niż Rada Budżetu Obywatelskiego stanowiska.

Z poważaniem
Bogusław Kośmider
Radny Miasta Krakowa
Członek Rady Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego

W związku z zakończeniem głosowania Budżetowi Obywatelskiemu poświęcona była też audycja „Tematy dnia” w TVP Kraków, w której miałem przyjemność uczestniczyć – można ją obejrzeć tutaj.

Stanowisko Aeroklubu Krakowskiego:

Stanowisko Dyrektora Muzeum Lotnictwa Pana Krzysztofa Radwana:

muzeum lotnictwa

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >