Spełnione obietnice dla Krakowa

Bogusław Kośmider – sprawozdanie z kadencji 2010-2014

W 2010 roku obiecałem wszystkim wyborcom w swoim programie dla Krakowa że:

 • dokończę reformy mieszkaniowe,
 • znajdę środki finansowe na rozwój,
 • pomogę przedsiębiorcom i wdrożę nowe inwestycje,
 • pomogę dzielnicom w ważnych dla nich sprawach,
 • znajdę środki na wykup terenów zielonych.

Obietnice zrealizowałem. Jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa wykonałem:

Spis treści

Pierwsze od 10 lat porozumienie ponad podziałami w krakowskim samorządzie

Po 10 latach wzajemnych sporów i poszukiwań w Radzie Miasta wypracowano porozumienie z Prezydentem. Dzięki temu zamiast waśni i bezproduktywnych sporów mogliśmy przeprowadzić wiele ważnych dla mieszkańców spraw.

Jestem głównym autorem tego konstruktywnego Porozumienia Krakowskiego.

Zdjęcia z uroczystego podpisania porozumienia:


Komentarz Józefa Lassoty, posła na Sejm RP, Prezydenta Krakowa w latach 1993-1998:

Boguś Kośmider wielokrotnie dał dowody ogromnej wiedzy i skuteczności przy rozwiązywaniu spraw miejskich. Krakowski Holding Komunalny i prawie 150 mln zł oszczędności oraz wyprowadzenie Krakowa z wielkich kłopotów finansowych i znaczące oddłużenie miasta to jego największe sukcesy.

Więcej o Porozumieniu Krakowskim >>

Wyprowadzenie miasta Krakowa z zapaści finansowej – Reforma finansów i oddłużenie Miasta

W minionej kadencji samorządu szczególną uwagę poświęcałem finansom miasta. Kadencja 2010-2014 zaczęła się od bardzo trudnej sytuacji finansowej w Krakowie. Miasto było zadłużone niemal w 60%, z tego powodu wyniknęły problemy z płaceniem zobowiązań.

Jednak w wyniku działań powołanej wówczas Nadzwyczajnej Komisji ds. Reformy Finansów zadłużenie zostało zmniejszone do 49%, a bezwzględnie o 150 mln złotych.

Obecnie sytuacja finansowa miasta jest stabilna. To daje dalsze możliwości rozwoju. Dzięki moim staraniom zostały wprowadzone nowoczesne metody zarządzania finansami.

Ponadto zainicjowałem i wspierałem akcję „Płać podatki w Krakowie”. Dzięki tym działaniom dochody miasta zwiększają się co roku o 20-30 mln złotych.

Można z całą mocą powiedzieć, że naprawa finansów Krakowa i doprowadzenie do dobrej sytuacji finansowej – to jeden z ważniejszych sukcesów mojej kadencji, którego szczegóły przybliżam Państwu poniżej.

Więcej o kryzysie finansowym Krakowa >>

Więcej o akcji Płać podatki w Krakowie >>

Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli naszego miasta

Dzięki moim staraniom do Krakowa przyjechał Ministra Spraw Wewnętrznych, który obiecał i zwiększył nakłady na krakowską Policję. Efektem tego jest wprowadzenie większej ilości policji na ulice.

Wdrożyłem w życie projekt – Krakowski Pakiet Bezpieczeństwa, którego głównymi założeniami są: zwiększenie patroli policji i straży miejskiej, zwiększenie nakładów finansowych na Policję, a także większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy bezpieczeństwa. Jestem współinicjatorem stworzenia Krakowskiego Monitoringu Wizyjnego i Centrum Bezpieczeństwa Miasta. W Krakowie musimy czuć się naprawdę bezpiecznie!

Zdjęcia z konferencji prasowej z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych, Bartłomieja Sienkiewicza:

Więcej o bezpieczeństwie w Krakowie >>

Wsparcie przedsiębiorczości w Krakowie

Nowe miejsca pracy i pomoc przedsiębiorcom to jedno z najważniejszych zadań samorządu. Dlatego wraz ze środowiskami gospodarczymi przygotowałem bardzo dobrze przyjęty Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości. Chcąc utrzymać specyfikę zabytkowego Krakowa stworzyłem, będący wzorem dla innych miast, program wspierania branż chronionych i zanikających. Pomagałem kupcom utrzymać ich miejsca pracy.

Wspierałem również nowoczesne działania przedsiębiorców z sektora usług i outsourcingu, a także w zakresie współpracy szkół wyższych i biznesu.

Zaangażowałem się w najważniejszy projekt inwestycyjny Krakowa – Projekt Nowa Huta Przyszłości, gdzie na ponad 5000 ha powstaną nowe firmy i nowe miejsca pracy.

Więcej o wsparciu przedsiębiorczości w Krakowie >>

Czyste powietrze dla Krakowa – Antysmogowy plan przyśpieszenia

Wsparłem i wspieram działania organizacji antysmogowych. Swoimi działaniami doprowadziłem do uchwalenia przez Sejmik uchwały o zakazie palenia paliwami nieekologicznymi.

Zainicjowałem powstanie planu osłonowego, czyli dofinansowania dla osób, które wymienią paleniska. Byłem pomysłodawcą powstania planów inwestycyjnych zwiększających pokrycie Krakowa siecią CO i siecią gazową.

Więcej o walce z krakowskim smogiem >>

Aktywne wsparcie inicjatyw obywatelskich w Krakowie

Wspierałem i wspieram wdrożenie w Krakowie Budżetu Obywatelskiego. Wspomagam i inicjuje działania i inicjatywy lokalne. Byłem pomysłodawcą i popierałem powstanie Okrągłych Stołów Mieszkaniowego i Edukacyjnego, jak również działań konsultacyjnych. Wspierałem i wspieram działające w Krakowie organizacje pozarządowe, wspierając je finansowo i lokalowo. Pomagałem i pomagam zdobywać dodatkowe środki dzielnicom.

Więcej o wsparciu inicjatyw obywatelskich >>

Kraków pamięta – pomysł i realizacja projektu honorującego zasłużonych ludzi dla miasta Krakowa

Jestem pomysłodawcą akcji „Kraków pamięta”. Celem jest uhonorowanie pamięci ludzi, którzy zapisali się w historii naszego miasta i kraju.

Zapoczątkowałem nowy zwyczaj „Krakowski Znicz Pamięci”, wspierałem inicjatywy nazywania ulic, skwerów i placów imionami krakowskich bohaterów. Pomagałem i pomagam honorować ważne zasłużone osoby, w obecnej kadencji Rada Miasta przyznała 9 tytułów Honorowych Obywateli Krakowa. Kraków pamięta i ważne osoby i zwykłych ludzi!

Jako swój obowiązek widziałem konieczność zajęcia się sprawami pomników w Krakowie. Doprowadziłem do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów na pomniki Płk Kuklińskiego i pomnika Armii Krajowej w Krakowie. Opiekuję się osobami środowiskami kombatanckimi. Wspierałem inicjatywy nazywania ulic, skwerów i placów imionami krakowskich bohaterów.


Więcej o akcji „Kraków pamięta” >>

Wspieranie rozwoju kultury w Krakowie

Wielokrotnie wspierałem i wspieram krakowskie instytucje kultury. Biblioteki, domy kultury, muzea i teatry znajdując dla nich większe środki finansowe. Rozwój kultury to ważna inwestycja dla nas i przyszłych pokoleń.

Więcej o działaniach dla kultury >>

Więcej o roli samorządu w sprawach instytucji kultury >>

Uporządkowanie spraw mieszkaniowych w Krakowie

Doprowadziłem do uchwalenia ważnych ustaw mieszkaniowych. Nowe zasady wynajmu i sprzedaży mieszkań, nowa polityka remontowa czy Lokalny Programu Pomocy Lokatorom to tylko niektóre z nich.

Więcej o mojej aktywności w sprawach mieszkalnictwa >>

Pomoc krakowskim Harcerzom

Jestem harcerzem i wiem jak ważne wartości przekazuje harcerstwo. Patriotyzm, szacunek do innych i uczciwość. Dlatego zawsze będę pomagał i wspierał remonty harcówek i lokali harcerskich, zabezpieczając środki na działalność harcerzy, zarówno z ZHP jak i ZHR. Z mojej inicjatywy powstanie w Krakowie Muzeum Ruchu Harcerskiego.

Hm Paweł Grabka, Chorągiew Krakowska ZHP:

Dh Hm Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta, jest wielkim przyjacielem krakowskich harcerzy. Zawsze kiedy może pomaga nam pozyskiwać fundusze oraz rozwiązywać nasze trudne harcerskie sprawy. Zawsze możemy na niego liczyć.

Więcej o mojej pomocy krakowskim harcerzom >>

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >