Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej

Sprawozdanie z kadencji 2018-2024

Podziękowania Wiceprezydenta Miasta Krakowa

Szanowni Państwo,

składając sprawozdanie z działań Zastępcy Prezydenta przedstawiam różne dokonania, projekty, rozwiązania.

Działania ogólnomiejskie, takie jak Krakowskie Centrum Kontaktu, Przyspieszenie Mieszkaniowe, Uporządkowanie spraw alkoholowych, działania wspierające hacerstwo, sprawna obsługa i wiele innych, nie miałyby szans na funkcjonowanie gdyby nie pomoc i wsparcie Pana Prezydenta Majchrowskiego, Koleżeństwa Zastępców Prezydenta, Pani Skarbnik, Pana Sekretarza, Pani Dyrektor Magistratu, moich kolegów dyrektorów i pracowników różnych wydziałów UMK i różnych jednostek miejskich. Gdyby nie wsparcie radnych wszystkich klubów, gdyby nie nacisk mieszkańców, też wielu rzeczy by nie było. Serdecznie Państwu dziękuję !

Dziękuję wszystkim za pomoc i możliwość dokończenia wielu spraw lokalnych. I znów gdyby nie inni, od najwyższego do najniższego szczebla, te sprawy by się nie udały. Także za to dziękuję.

Chcę wszystkim serdecznie podziękować. Dziękuję Panu Prezydentowi, Państwu Wiceprezydentom, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Dyrektorowi Magistratu, urzędnikom miejskich wydziałów, jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych. Bardzo Wam, Państwo, dziękuję.

Dziękuję kolegom i koleżankom radnym miejskim i dzielnicowym za zaangażowanie, szukanie porozumień, wzajemne wspieranie i pomaganie. Serdecznie dziękuję.

Dziękuję mieszkańcom Krakowa, lokalnym działaczom samorządowym, z organizacji pozarządowych, wszystkim zaangażowanym w zmienianie na lepsze naszego wspaniałego miasta. Nie zawsze mogłem pomóc, nie zawsze pomoc przychodziła szybko i skutecznie. Za to przepraszam. Dziękuję wszystkim za wspólne zmienianie naszego wspaniałego Krakowa.

Szanowni Państwo,

było dla mnie wielkim zaszczytem móc reprezentować Państwa w różnych działaniach. Serdecznie za to dziękuję, dziękuję za możliwość służby dla Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa.

Z wyrazami szacunku,

Bogusław Kośmider
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa