Sprawozdanie z kadencji 2014-2018

Szczególne działania jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Szanowni Państwo

Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Miasta jest organizowanie działań Rady Miasta, a także reprezentowanie Rady na zewnątrz. Jako przewodniczący poczuwałem się również do większych obowiązków, takich jak przedstawianie i wdrażanie nowych projektów i pomysłów. Wydaje się, na co wskazują wyniki badania społecznego Barometr Krakowski, że w okresie mojej kadencji zdecydowanie  wzrosła wśród mieszkańców wiedza o Radzie Miasta, a ocena jej działań była pozytywna. Chcę teraz zdać sprawozdanie z całości mojej pracy jako Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014–2018. 

Było dla mnie wielkim honorem reprezentować Radę (i po części cały nasz ukochany Kraków) oraz tworzyć  historię krakowskiej Rady Miasta. Serdecznie za to Państwu dziękuję !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa