Spotkanie z mieszkańcami w Swoszowicach

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017 r.

Jesteśmy po kolejnym (9 listopada) swoszowickim spotkaniu ws przebudowy ulicy Myślenickiej, ale i innych problemów tej części Krakowa. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele UMK, ZIKIT, Straży Miejskiej, projektanta, wykonawcy, MPWiK, Rady Dzielnicy X oraz blisko 200 mieszkańców Swoszowic i pobliskich Wróblowic. Przestawiono projekt przebudowy ulicy, przedstawiono wstępny harmonogram robót, wstępny plan zastępczej organizacji ruchu w związku z inwestycją, omówiono zasady wykupu działek, a także inwestycje towarzyszące. W burzliwej dyskusji poruszono wiele spraw.

Najważniejsze informacje przekazane i poruszone na spotkaniu to:

 1. Inwestycja, po kilku latach protestów i odwoływań rusza, ale ze względu na konieczność uzyskania zgód mieszkańców jest wielkim kompromisem. Dzięki temu kompromisowi nikt z prawie 300 stron nie oprotestował decyzji ZRiD. Inwestycja ta była szczegółowo konsultowana z mieszkańcami, odbyło się kilka spotkań, były indywidualne spotkania i wnioski mieszkańców. Jednak w końcu ruszamy!
 2. Najbliższe działania to procedura przekazania i wykupu tych terenów, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia przebudowy ulicy. Działania podejmuje ZIKIT, Wydz. Skarbu przejmuje grunty, są one wyceniane i środki są wypłacane właścicielom albo się oni odwołują. Jest na to 120 dni.
 3. Pierwotny termin realizacji to koniec września 2018, ale ze względu na przesunięcie rozpoczęcia inwestycji, konieczność przeprowadzenia nowych prac kanalizacyjnych i wodociągowych, a także konieczność wykupienia gruntów, co swoje potrwa (minimum 4 miesiące) – prawdopodobnym terminem jest koniec 2018 roku albo wiosna 2019. Prace budowlane rozpoczną się na wiosnę 2018, chyba że nastąpią protesty mieszkańców, co może ten termin opóźnić.
 4. Przedstawiono 4 etapy realizacji i wstępnie podano propozycje organizacji ruchu w tym czasie. Właśnie organizacja ruchu było najbardziej kontrowersyjnym problemem. Przedstawiono różne kontrpropozycje, ale ruch wahadłowy przy głębokich na 5 m wykopach wydaje się rażąco niebezpieczny i niemożliwy. Do rozważenia jest próba przeniesienia ruchu do sąsiednich gmin, ale one musiałyby wyrazić zgodę. Ostateczne warianty zastępczej organizacji ruchu zostaną przedstawione na stronie Dzielnicy X.
 5. Poruszono konieczność wprowadzenia świateł na skrzyżowaniu z ul. Bochnaka. Co prawda ta sprawa nie była szczegółowo zgłaszana podczas trzyletnich konsultacji, ale zostanie ona sprawdzona i jeżeli będzie możliwa – wprowadzona.
 6. Poruszono także zasadność budowy w osi ulicy pasa betonowego o maksymalnej wysokości 3 cm. Ta sprawa zostanie sprawdzona pod kątem możliwości realizacji, ale i wstrzymania całej inwestycji, jeżeli będzie to istotna zmiana projektu.
 7. Poruszono sprawę budowy w Swoszowicach nowego masztu GSM. Również to zagadnienie zostanie sprawdzone i zweryfikowane, a jeżeli będzie możliwość to i wstrzymane.
 8. Przedstawiono (MPWiK) cały pakiet spraw wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie Swoszowic. MPWiK poinformował,  że w 2018 roku zostanie zrealizowanych 10 zadań wod-kan w tym rejonie, a będzie projektowanych kolejnych 19 zadań. W 2019 roku zostanie zrealizowanych 12-13 zadań i zaprojektowanych ok. 30 kolejnych nowych, tak aby zakończenie tych inwestycji nastąpiło w 2021 roku. Szczegóły będą na stronie MPWiK.
 9. Poruszono szereg spraw bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa dzieci chodzących do szkół i wybudowania stosownych spowalniaczy.

Po 3 i pół godzinach dyskusji, o godz 21:30 spotkanie się zakończyło. Dziękuję Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 43 za gościnę, dziękuję pracownikom ZIKIT, Straży Miejskiej, Wydz. Skarbu, MPWiK, projektantowi przebudowy ulicy, przedstawicielom wykonawcy – firmy Strabag, radnym dzielnicy X, a przede wszystkim mieszkańcom Swoszowic za aktywny udział. Wszystko zostało spisane i będzie analizowane. Do zobaczenia na następnym spotkaniu.

Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

PS. Dziękuję p. Angelice Kuczaj za wspaniałe zdjęcia.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >