Spotkanie ws Skweru Wolności

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2016 r.

3 sierpnia w Gabinecie Przewodniczącego RMK odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, Rady Miasta Krakowa oraz SM Podgórze ws Skweru Wolności na Estońskiej. O moim planie ratowania tego terenu zielonego pisałem wiosną, informowałem także już o postępach przy jego realizacji.

Na sierpniowym spotkaniu obecni byli: ze strony SM Podgórze – Pani Prezes Maria Santura i Pani Przewodnicząca RN: Maria Kromka, ze strony UMK: Pani Dyrektor Maria Witkowicz – Wydział Skarbu, Pan Dyrektor Piotr Kempf – Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider.

Zapadły następujące ustalenia:

 • SM Podgórze wystąpi na początku września 2016 do Zarządu Zieleni Miejskiej z propozycją umowy dzierżawy/użyczenia terenu pod skwer na ul.Wolności określając warunki dot. terminu (30 lat) i płatności (nie więcej niż opłata roczna uiszczana przez SMP) oraz celu, czyli utworzenie zieleńca spełniającego funkcje rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe.
 • ZZM przeprowadzi konsultacje społeczne ws. sposobu zagospodarowania skweru.
 • ZZM uzgodni z SM Podgórze szczegółowe warunki i podpisze stosowną umowę.
 • SM Podgórze wystąpi na początku września 2016 do Wydziału Skarbu z propozycją zmiany celu umowy użytkowania wieczystego tj. utworzenie zieleńca spełniającego funkcje rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe, z terminem realizacji inwestycji do końca 2018 roku.
 • Wydział Skarbu uzgodni z SM Podgórze szczegółowe warunki dot. zmiany umowy, tak aby została ona podpisana do 15 grudnia 2016 r

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >