Spotkanie ws. placu zabaw na Piaskach Nowych

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2017 r.

21 lipca ponownie odbyło się spotkanie ws. utrzymania w rejonie Piasków Nowych placu zabaw. Intencją wszystkich jest utrzymanie w tym rejonie miasta wskazanego skweru – placu zabaw, ale podejmowane działania musza być zgodne z obowiązującymi regułami.

Miasto nie podejmie się czynności dotyczących zakupu wskazanej działki ze względu na to, że działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i graniczy jedynie z działką w użytkowaniu wieczystym SM Piaski Nowe, na której zlokalizowana jest druga połowa placu zabaw i byłoby to niezgodne z polityką Miasta dotyczącą gospodarowania mieniem. Prawowitym właścicielem urządzeń zlokalizowanych na wskazanej działce jest nadal Gmina Miejska Kraków. Przemawia za tym zarówno treść orzeczeń sądowych dotyczących zwrotu przedmiotowej nieruchomości jak i doktryna prawa cywilnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Piaski Nowe zadeklarowała zakup wskazanej działki, ale za cenę maksymalnie o 20% wyższą niż wartość określona w operacie szacunkowym. ZIKiT wystąpi do właściciela o zwrot urządzeń ruchomych.

Docelowo możliwe są dwa warianty rozwiązania sprawy:

 1. W sytuacji porozumienia się z właścicielem i wykupem przez SM Piaski Nowe tego terenu – utrzymanie placu zabaw w dotychczasowym miejscu.
 2. W sytuacji braku możliwości porozumienia się z właścicielem i w sprawie wykupu przez SM Piaski Nowe tego terenu – przeniesienie placu zabaw przez SM Piaski Nowe w inne miejsce.

Niezależnie od wariantu rozwiązania sprawy strony będą ze sobą współpracować w celu utrzymania w tym rejonie placu zabaw.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >