Spotkania z mieszkańcami krakowskich dzielnic

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Wiosną 2013 roku rozpocząłem cykl spotkań z mieszkańcami różnych rejonów Krakowa, odwiedziłem Swoszowice, Ruczaj, Kurdwanów, Czyżyny i Opatkowice.

W 2014 roku kontynuuję tę inicjatywę, w pierwszym kwartale odbyłem spotkania na Osiedlu Podwawelskim, w Kostrzu i ponownie w Swoszowicach, w kwietniu – we Wróblowicach, w maju – na Dębnikach, a jesienią, pod koniec października, ponownie byłem na Kurdwanowie.

Dziękuję wszystkim za przybycie i liczę na Państwa obecność na kolejnych spotkaniach, o których będę na bieżąco informował na stronie oraz Facebooku.

Poniżej prezentuję relacje z dotychczasowych spotkań.

Spotkanie na Kurdwanowie (30 października 2014)

Na kolejnym w tej kadencji spotkaniu na Kurdwanowie jako Przewodniczący Rady Miasta, ale jednocześnie radny z tego rejonu złożyłem sprawozdanie z działań w upływającej kadencji. Wyremontowane ulice – Wysłouchów, Beskidzka, częściowo Witosa, termomodernizacje w szkołach, uratowanie Parku Duchackiego, wsparcie dla monitoringu na Piaskach Nowych to główne efekty kadencji, o pozostałych piszę tutaj. Przedstawiony został też plan dla dzielnicy na przyszłość:

 • Rewitalizacja Parku Duchackiego, odbudowa dworu i parku.
 • Budowa parkingu Park&Ride na Kurdwanowie koło pętli.
 • Modernizacja ulicy Witosa.
 • Modernizacja ulicy Cechowej.
 • Modernizacja ulicy Łużyckiej.
 • Ochrona terenów zielonych na Piaskach Nowych.
 • Budowa Centrum Rekreacji i Kultury na Woli Duchackiej.
 • Termomodernizacja szkół.
 • Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Mówiono też o smogu, o bezpieczeństwie, o współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi: Kurdwanów Nowy i Piaski. Mówiono o koniecznym remoncie ulicy Nowosądeckiej.

Przedstawili się też kandydaci do Rady Dzielnicy XI.

Spotkanie zakończyło się po 3 godzinach.

Spotkanie na Dębnikach (27 maja 2014)

27 maja, spotkałem się z mieszkańcami osiedla Dębniki. Jak zwykle podczas osiedlowych spotkań dominowała tematyka lokalna.

Na Dębnikach, zgodnie z moimi wcześniejszymi spostrzeżeniami, najważniejszymi problemami są kwestie dot. parkowania aut, bezpieczeństwa (a właściwie porządku publicznego) i odwodnienia. Te zagadnienia na pewno wymagają uporządkowania.

Najbardziej optymistycznie wygląda sprawa odwodnienia – przesądzona jest budowa pompowni na wysoki stan wody, która zabezpieczy mieszkańców Dębnik przed podtopieniami domostw.

Najwięcej kontrowersji budzi kwestia sposobu rozwiązania problemu parkowania aut. Podczas dyskusji starły się poglądy zwolenników i przeciwników wprowadzenia na Dębnikach strefy płatnego parkowania. Trzeba się nad tym bardzo poważnie zastanowić i zapewne zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie.

Problemy z bezpieczeństwem to głównie problemy z zakłócaniem ciszy, zanieczyszcaniem zieleńców i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – wyzwania dla straży miejskiej.

Na Dębnikach się wychowałem – teraz pilnuję i będę pilnować rozwoju „mojego” osiedla.

Więcej o moich dotychczasowych spotkaniach spotkaniach z mieszkańcami w Krakowa znajduje się w dziale inicjatywy.

Spotkanie we Wróblowicach (10 kwietnia 2014)

Kontynuuję serię osiedlowych zebrań w krakowskich dzielnicach. 10 kwietnia miałem przyjemność spotkać się z mieszkańcami Wróblowic. To peryferyjne osiedle w dzielnicy X, pozostające nieco w cieniu innych południowych rejonów Krakowa. Będziemy to zmieniać i to bardzo szybko.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy zostanie przeprowadzonych kilka znaczących inwestycji: remont siedziby tamtejszego klubu kultury i urządzenie przy nim placu zabaw dla dzieci oraz modernizacja boiska sportowego i budowa windy dla niepełnosprawnych w zespole szkół przy ul. Mirtowej. Jednakże najważniejszym przedsięwzięciem dla Wróblowic jest rozbudowa ulicy Myślenickiej, która rozpocznie się w przyszłym roku, a zostanie zakończona w ciągu dwóch lat (więcej o rozbudowie ul. Myślenickiej).

Oczywiście nie wszystkie problemy zostaną rozwiązane natychmiast – słaba infrastruktura drogowa i kanalizacyjna oraz niewystarczająca oferta komunikacji miejskiej to bolączki obecne na większości krakowskich osiedli. Trzeba jednak pamiętać, że we Wróblowicach bardzo często występuje problem pozostawania własności działek drogowych w prywatnych rękach, co uniemożliwia samorządowi remont takich ulic.

Dyskutowaliśmy też o dofinansowaniach do wymiany pieców węglowych i do zwiększonych kosztów ogrzewania lokali – cieszy duże zainteresowanie tym tematem ze strony mieszkańców i zrozumienie konieczności walki ze smogiem (więcej o problemach ze smogiem w Krakowie). Jestem przekonany, że we Wróblowicach sprawy idą w dobrym kierunku i będę tego pilnować.

Spotkanie z mieszkańcami Swoszowic (27 marca 2014)

W Szkole Podstawowej nr 43 po raz kolejny spotkałem się z mieszkańcami osiedla Swoszowice. Tym razem powodem było zaprezentowanie projektu koncepcyjnego rozbudowy ul. Myślenickiej. Jest to zarazem element trwających konsultacji społecznych w tej sprawie.

Ulica Myślenicka to jedna z głównych dróg przebiegających przez Dzielnicę X Swoszowice. Pełni ona rolę trasy dojazdowej w kierunku centrum Krakowa dla mieszkańców południowych osiedli miasta, a także części podkrakowskich miejscowości. Rozbudowa ul. Myślenickiej kosztować będzie około 28 mln zł. Projekt zakłada m.in. miejscowe uspokojenie ruchu drogowego, budowę chodników, zatok autobusowych i kanalizacji opadowej oraz sanitarnej.

Bardzo cieszy mnie fakt, iż przestrzegany jest ustalony rok temu harmonogram realizacji tej inwestycji. Wiosną 2013 r., podczas mojego poprzedniego spotkania z mieszkańcami Swoszowic, zapowiedziałem, iż zapewnione zostaną środki finansowe na przebudowę tej ulicy i obecnie mogę z satysfakcją stwierdzić, że inwestycja przebiega zgodnie z planem: prace projektowe są na ukończeniu, a prace budowlane rozpoczną się w 2015 roku po zakończeniu procedur administracyjnych.

Dowiedz się więcej o moich dotychczasowych działaniach ws. rozbudowy ul. Myślenickiej – tekst dostępny w dziale inicjatywy

Spotkanie z mieszkańcami Kostrza (20 marca 2014)

Odbyło się kolejne zebranie z cyklu moich osiedlowych spotkań z mieszkańcami krakowskich dzielnic. Tym razem, zgodnie z zapowiedzią udałem się do Kostrza.

Dyskusja dotyczyła stanu lokalnej infrastruktury drogowej, komunikacji miejskiej, odwodnienia, kanalizacji oraz funkcjonowania miejskich programów dofinansowań do wymiany pieców węglowych na piece opalane paliwami ekologicznymi oraz do podwyższonych kosztów ogrzewania lokali.

Spośród przedstawionych przez mieszkańców spraw za priorytetowe należy uznać remont ul. Widłakowej, uruchomienie komunikacji autobusowej do os. Bodzów oraz zmodernizowanie osiedlowego odwodnienia.

Cieszy duża frekwencja (sala Klubu Kultury Kostrze, który na potrzeby spotkania użyczył lokalu, pękała w szwach), merytoryczna dyskusja i dość szerokie zrozumienie miejskich realiów, m.in. faktu, że w walkę ze smogiem musimy włączyć się wszyscy i że od tego nie ma odwrotu. Wszystkim serdecznie dziękuje za przybycie i już zapraszam do kolejnej dyskusji, tym razem we Wróblowicach.

Spotkanie na os. Podwawelskim (26 lutego 2014)

Z końcem lutego spotkałem się z mieszkańcami os. Podwawelskiego. Główne sygnalizowane podczas dyskusji problemy dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, modernizacji dróg oraz odwodnienie tego obszaru. Już wkrótce można będzie spodziewać się polepszenia sytuacji, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w dyskusji.

Spotkanie z mieszkańcami Opatkowic (11 grudnia 2013)

Opatkowice były piątym miejscem na trasie mojego cyklu z osiedlowych spotkań z mieszkańcami. Sala świetlicowa klubu sportowego Opatkowianka pękała w szwach, a ponad setka obecnych mieszkańców świadczy o wielkiej potrzebie prowadzenia dyskusji dotyczącej lokalnych problemów.

Najbardziej palące bolączki Opatkowic to remont ul. Taklińskiego oraz przeciwdziałanie wylewaniu wód rzeki Wilgi. Już niejako tradycyjnie wiele emocji w trakcie dyskusji związanych było z funkcjonowaniem nowego systemu odbioru odpadów komunalnych. W sprawie rzeki Wilgi już działam: uzyskałem zgodę kurii na wejście na kościelną działkę, a bez tego zabezpieczenie mieszkańców przed zalewaniem nie mogło ruszyć. Wykonywany jest projekt i w ciągu kilkunastu miesięcy powinny być wykonane prace w korycie rzeki. W zakresie wywozu śmieci – z nowym rokiem będą nowe ceny: niższe!

Jak zawsze, na spotkanie zaprosiłem przedstawicieli MPO, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a także straży miejskiej i policji. Teraz będę pilnować, by sprawy poruszone przez mieszkańców były sprawdzone, zdiagnozowane i rozwiązane.

Spotkanie z mieszkańcami Czyżyn (10 grudnia 2013)

10 grudnia w świetlicy w Łęgu w towarzystwie przedstawicieli Rady Dzielnicy 14, MOPS-u oraz MPEC-u spotkałem się z mieszkańcami Czyżyn, aby porozmawiać o możliwościach podłączania się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Po gorącej dyskusji ustalono, że w ciągu najbliższych kilku dni MPEC przygotuje cennik dla zainteresowanych mieszkańców, a następnie każdy z chętnych będzie mógł do 15 stycznia złożyć do Rady Dzielnicy 14 wniosek o podłączenie się do sieci ciepłowniczej. Po tym terminie przedstawiciele Rady Dzielnicy przekażą zbiorczo wszystkie wnioski do MPEC, który zajmie się ich weryfikacją formalno-prawną oraz każdorazowo określi, czy w przypadku danego obiektu nie ma przeciwwskazań technicznych, które uniemożliwiałyby podłączenie go do sieci MPEC.

Mieszkańców poinformowano także o możliwościach skorzystania z dwóch miejskich programów pomocowych, dofinansowania wymiany pieców oraz organizowanego przez MOPS dofinansowania rachunków za ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Następne spotkanie poświęcone dalszym działaniom w tej sprawie odbędzie się prawdopodobnie w lutym, po analizie wniosków, które Rada Dzielnicy przekaże do MPEC.

Artykuł z Gazety Wyborczej o spotkaniu

Spotkanie z mieszkańcami na Kurdwanowie (27 listopada 2013)

W siedzibie Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Kurdwanów-Nowy rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, gospodarce odpadami komunalnymi oraz infrastrukturze drogowej. Do udziału jak zawsze, zaprosiłem przedstawicieli miejskich jednostek – straży miejskiej, policji, MPO, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.

Dyskusja była bardzo owocna – mieszkańcy zgłosili wiele problemów, wyjaśnione zostały różne sprawy. Największymi problemami Kurdwanowa zdają się być zbyt mała ilość parkingów, zły stan dróg (zwłaszcza nawierzchni ul. Witosa) oraz agresywnie zachowująca się młodzież niszcząca wulgarnymi napisami elewacje bloków mieszkalnych. Wiele emocji towarzyszyło części spotkania poświęconej omówieniu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Bardzo cieszy mnie wysoka frekwencja oraz duża liczba merytorycznych wypowiedzi. Wiele spraw trafiło do mojego notatnika – będę szukać sposobów na ich rozwiązanie. Dziękując SM Kurdwanów-Nowy za gościnę – serdecznie zapraszam na kolejne spotkania na kolejnych osiedlach.

Spotkanie z mieszkańcami na Ruczaju (13 listopada 2013)

Korzystając z gościnności Centrum Kultury Ruczaj, 13 listopada br. zorganizowałem spotkanie z mieszkańcami os. Ruczaj. Jest to osiedle, które darzę szczególnym sentymentem, gdyż przez wiele lat mieszkałem na Ruczaju. Osiedle się zmienia, rozrasta i oczywiście przybywa problemów. Spotkanie miało na celu omówienie spraw z zakresu bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, gospodarki odpadami komunalnymi, a także innych ważnych dla mieszkańców spraw. Jednakże najważniejszym było zdiagnozowanie przyczyn oraz znalezienie rozwiązań poszczególnych problemów.

Dyskusja trwała ponad 3 godziny (rekordowo długo spośród moich dotychczasowych spotkań osiedlowych) i na pewno była owocna. Aby miała ona rzeczowy przebieg zaprosiłem do udziału w spotkaniu przedstawicieli policji, straży miejskiej, MPO i ZIKiT-u. Oczywiście nie brakło też radnych dzielnicy VIII Dębniki z przewodniczącym p. Arkadiuszem Puszkarzem na czele. Każdy poruszony temat zasługuje na zastanowienie, a do najważniejszych zgłoszonych zagadnień zaliczam remont ul. Pszczelnej oraz poprawienie jakości obsługi wywozu śmieci.

Ruczaj to wielkie osiedle i wielkie są też tu potrzeby. Musimy pamiętać, że nawet pomimo najlepszych chęci nie da się (nigdzie, nie tylko na Ruczaju) rozwiązać natychmiast wszystkich bolączek i sprostać wszystkim oczekiwaniom. Trzeba ustalić priorytety – dla mnie jest nim bezpieczeństwo mieszkańców. Zapewniam, że postaram się aby nasza rozmowa zaowocowała konkretnymi rozwiązaniami.

Fot. Ewa Urbańska

Spotkanie z mieszkańcami Swoszowic ws rozbudowy ul. Myślenickiej (16 kwietnia 2013)

W spotkaniu na temat rozbudowy ul. Myślenickiej, które odbyło się 16 kwietnia, wzięli udział zainteresowani sprawą mieszkańcy dzielnicy X. Na pytania odpowiadali Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Radni Dzielnicy X Swoszowice: Andrzej Jończyk oraz Krzysztof Potańczyk oraz przedstawiciele zwiazanych ze sprawą instytucji miejskich.

Więcej informacji w dziale inicjatywy

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >