Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2022 r.

Informacje o SIM oraz ankieta dostępne są na stronie www.krakow.pl

Co to jest SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa?

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa jest następczynią Towarzystw Budownictwa Społecznego. Inicjatywa może być tworzona w formie spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej), której wyłącznym udziałowcem (akcjonariuszem) jest gmina, ale może również być wspólnym przedsięwzięciem kilku lub kilkunastu samorządów oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Mieszkania w formule SIM to oferta dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. zdolność czynszową i jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny. Czynsz w SIM nie może przekraczać określonych ustawowo wartości. Stawka jest ustalana w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali w SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową. Dla Krakowa czynsz może obecnie wynosić co najwyżej 28 zł/m2, a więc nawet w wariancie maksymalnym jest to stawka znacząco niższa od stawki na rynku najmu. Jednym z kosztów, obok miesięcznego czynszu, który będzie musiał ponieść najemca mieszkania w SIM, jest partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Kraków jako samorząd chce zredukować tzw. lukę czynszową, wykorzystując w tym celu Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. W Krakowie można zaobserwować znaczną grupę ludzi, których nie stać na mieszkanie komercyjne (kupno lub wynajem), a jednocześnie mają zbyt wysokie dochody i nie mogą starać się o mieszkanie socjalne. Ta grupa, pomiędzy potencjalnymi nabywcami/wynajmującymi mieszkania komercyjne a potencjalnymi mieszkańcami lokali socjalnych, to właśnie tzw. luka czynszowa.

Kraków, m.in. w oparciu o wyniki ankiety, rozważy możliwość realizacji budynków mieszkalnych w formule SIM w kliku lokalizacjach.

Celem ankiety jest określenie zainteresowania mieszkańców najmem mieszkania w formule SIM. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać ich potrzeby i możliwości. W ten sposób możliwe będzie wstępne określenie realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Jej pierwsza część zawiera krótką prezentację projektu, a druga – pytania dotyczące m.in. preferencji co do wielkości i struktury lokali oraz zdolności czynszowej, czy aktualnych warunków mieszkaniowych.

Istotnym elementem ankiety jest informacja ekonomiczna, określająca orientacyjne warunki ekonomiczne partycypowania w mieszkaniach w Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Każdy zainteresowany jest w stanie zorientować się, z jakimi potencjalnymi wydatkami na wstępie (opłata partycypacyjna) i w trakcie wynajmu (czynsz miesięczny) będzie miał do czynienia. Oczywiście, są to warunki orientacyjne.

Polecane na stronie

Mój program wyborczy [ więcej ]

Projekty strategiczne:

Sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Krakowa z kadencji 2018-2024:

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >