Skwer na Wolności pozostanie?

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2016 r.

Skwer na Wolności pozostanie? Plan uratowania kawałka zielonej przestrzeni między ulicami Wolności, Algierską, Estońską wchodzi w fazę decydującą. 

Od kilku lat trwają starania mieszkańców o uratowanie ponad 1 ha terenu zielonego znajdującego się między ulicami Wolności, Algierską, Estońską. Teren ten jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze i zgodnie z przepisami powinien być zabudowany. SM Podgórze jest zobowiązana do zabudowania go w wyznaczonym terminie. Mieszkańcy nie wyrażają jednak na to zgody. Chcą, aby pozostawić ten teren zielonym. Wydawałoby się, że jest to sytuacja bez wyjścia. Mimo to panujący od paru lat pat powoli udaje się rozwiązywać.

W lipcu 2015 roku na spotkaniach władz SM Podgórze, mieszkańców, dzielnicy i władz miasta (Wiceprezydent Elżbieta Koterba i Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Kośmider) udało się określić plan, którego głównym założeniem jest podjęcie działań doprowadzających do pozostawienia tego terenu zielonym.

Oto główne punkty  tego planu:

 • Ustalenie możliwości przekazania terenu na rzecz Miasta – niezrealizowane, przyjęto działania alternatywne.
 • Wprowadzenie moim wnioskiem, popartym przez Klub Radnych PO, do budżetu Miasta na 2016 rok kwoty 100,000 zł na zagospodarowanie skweru.
 • Ustalono jako plan alternatywny dwuetapowe uratowanie terenu zielonego:
  • Etap I – zmiana trybu zagospodarowania terenu bez zmiany właściciela,
  • Etap II – ewentualne zagospodarowanie terenu (to ustalono na spotkaniu w dniu 9.02 u Przewodniczącego Rady Miasta)
 • W ramach etapu I  SM Podgórze rozpoznała koszty i swoje możliwości zmiany trybu zamiany – zrealizowane.
 • W ramach etapu I SM Podgórze wystąpiło o zmianę sposobu zagospodarowania działki z terenu komercyjnego na teren zielony – zrealizowane.
 • W ramach etapu I SM Podgórze wystąpiło o niepobieranie przez Miasto Kraków opłaty w wysokości 25% wartości działki z tytułu zmiany sposobu zagospodarowania (z terenu komercyjnego na teren zielony ) i innych opłat – zrealizowano.
 • W ramach I Etapu UMK, Wydział Skarbu przygotuje projekt uchwały, anulującej taką opłatę dla SM Podgórze.  – w przygotowaniu. W tym przypadku możemy mówić o paradoksie, polegającym na tym, że zmieniając sposób zagospodarowania działki  na mniej atrakcyjny należy formalnie uiścić opłatę w wysokości 25% wartości działki. Uchwała bowiem przewidywała tylko sytuację podwyższania wartości działki jako terenu zielonego na teren komercyjny. Tutaj mamy sytuację odwrotną i dlatego musi zostać podjęta uchwała RMK.
 • W ramach I Etapu  Rada Miasta Krakowa  przyjmie uchwałę, anulującą opłatę z tytułu tej zmiany – do zrealizowania.
 • W ramach I etapu, po przyjęciu uchwały przez Radę Miasta Krakowa, UMK dokona zmiany sposobu zagospodarowania działki z terenu komercyjnego na teren zielony – do zrealizowania.
 • Po tym przystąpimy do opracowania Etapu II, czyli przygotowania i przeprowadzenia zagospodarowania tego terenu, w tym analizy wykorzystania, ustalenia sposobu wykorzystania, konsultacji społecznych i sfinansowania projektu – do zrealizowania.

Obecnie plan ten wchodzi w fazę decydującą. Mamy nadzieję i jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby udało się osiągnąć zakładany cel.

Kiedyś, parę lat temu, wg bardzo podobnego planu, został uratowany, a potem przygotowany do zagospodarowania, Park Duchacki. Teraz, wg tego samego schematu, chcę uratować i zagospodarować skwer na Wolności. I to powinno się udać, tak jak się udało z Parkiem Duchackim.

Dziękuję osobom, dzięki którym doszliśmy do tego momentu: mieszkańcom dzielnicy XI w tym w szczególności bardzo wytrwałemu Panu Edwardowi Pietrzykowi, szczególnie zainteresowanym tą sprawą, władzom i radnym  Dzielnicy XI, Pani Prezes Santurze i władzom Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze, Pani Prezydent Elżbiecie Koterbie, Paniom z Wydziału Skarbu i z Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, i z Zarządu Zieleni Miasta Krakowa, Radnym Miasta Krakowa.

Jeżeli na Wolności będzie zielony skwer, będzie to zasługa wszystkich Państwa.

Z poważaniem,
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Radny wybrany m.in. w Dzielnicy XI

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >