Rok 2011 okiem przewodniczącego. Plany i życzenia na 2012 rok.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Rok 2012 będzie bardzo trudny dla naszego miasta i jego mieszkańców. W budżecie miasta brakuje pieniędzy, dlatego konieczne jest wprowadzenie trudnych, ale niezbędnych reform. Mamy coraz mniej czasu i bardzo dużo do zrobienia.

Zaczynamy kolejny rok VI kadencji rady miasta. Rok, w którym przyjdzie nam się zmierzyć z wieloma problemami ekonomicznymi: niskimi dochodami miasta i ryzykiem utraty płynności finansowej, trudnością realizacji zadań ustalonych w budżecie, „za krótką kołdrą budżetową”, oraz koniecznymi, ale bardzo bolesnymi reformami. Zwiększą się również problemy społeczne, m.in. bezrobocie.

Co planuje rada miasta?

Niewątpliwie najważniejszą sprawą będą reformy finansów miasta, restrukturyzacja wielu dziedzin miejskiego życia, urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, edukacji i inwestycji. Planujemy kolejne oszczędności i jednocześnie postaramy się zwiększyć dochody miasta. Z tym wszystkim Rada Miasta musi się zmierzyć jeszcze w tym roku.

Kluczowa będzie reforma systemu edukacji, poprzedzona przyjęciem strategii edukacji miasta. Bez tego działania będzie bardzo trudno rozwiązać problemy finansowe miasta. Pieniędzy będzie coraz mniej, ponieważ rodzi się mniej dzieci.

W 2012 r. spróbujemy zmienić granice niektórych dzielnic, przyjąć nowy statut miasta, przygotować nowy statut dzielnic oraz zaproponować mieszkańcom nowe zasady obsługi skarg. Również w tym roku zakończy obrady Okrągły Stół Mieszkaniowy, przyjmiemy nowe zasady funkcjonowania krakowskiego mieszkalnictwa komunalnego, spróbujemy zmienić zasady sprzedaży mieszkań komunalnych. Powinniśmy także zaawansować prace nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego Krakowa oraz przyjąć wiele miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Samorząd będzie sukcesywnie przygotowywał kolejne działania związane ze strefą aktywności gospodarczej, wdrażał nowe pomysły innowacyjnego Krakowa, starał się przyciągać do Krakowa kolejnych inwestorów i studentów. To będzie bardzo trudny rok. Będziemy musieli podejmować wiele trudnych i bardzo niepopularnych decyzji, bez których byłoby jeszcze trudniej.

Czego życzyć Radzie Miasta Krakowa na nadchodzący trudny rok?

Odpowiedzialności, odwagi i optymizmu. Odwaga jest nam potrzebna, aby podejmować niepopularne, ale niezbędne decyzje. Potrzebna jest, żeby wytłumaczyć mieszkańcom konieczność różnych działań. Aby wśród różnych ważnych spraw znaleźć te najważniejsze i umieć je obronić. Odpowiedzialność jest potrzebna, abyśmy umieli odróżnić populizm od naprawdę ważnych spraw, abyśmy umieli patrzeć w dłuższej perspektywie interesu naszego miasta i jego mieszkańców. Odpowiedzialność jest nam również potrzebna, aby racjonalnie działać, umieć podejmować decyzje, a ze złych potrafić się wycofać. Optymizm jest potrzebny, abyśmy widzieli pozytywną perspektywę zmian, abyśmy w naszych decyzjach dostrzegali wady i zalety oraz mieli świadomość, że to co robimy będzie rozliczane także w dłuższej perspektywie, kiedy mieszkańcy będą widzieli także pozytywne skutki trudnych decyzji.

Wspaniałego, odważnego i odpowiedzialnego 2012 roku życzy Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >