Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej

Rewitalizacja fortu nr 52 „Borek”

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2021 r.

Fort Borek już niedługo będzie siedzibą Klubu Kultury i Biblioteki Polskiej Piosenki.

Aktualnie realizowany jest ostatni etap tej inwestycji, po zakończeniu którego obiekt będzie mógł być oddany przyszłym użytkownikom w celu prowadzenia działalności kulturalnej.

W ramach tego etapu prac zostaną wykonane wszystkie roboty konieczne w celu rozpoczęcia użytkowania obiektu, tj. w szczególności: remont elewacji, montaż wszystkich instalacji wewnętrznych (wod. kan, elektrycznej, c.o., wentylacyjnej, p. poż), wykończenie wewnętrzne pomieszczeń (okładziny posadzek, tynk i zabudowa w części pomieszczeń), wyposażenie w biały montaż, montaż stolarki wewnętrznej, dokończenie prac w zakresie zieleni fortecznej, dostawa i montaż stacji trafo, wykonanie drogi wjazdowej i placu na zapolu fortu.

Prace planujemy zakończyć na przełomie listopada/grudnia 2021 r. i przekazać obiekt użytkownikom (Centrum Kultury Podgórza i Biblioteka Polskiej Piosenki).

Obecnie wykonywane prace polegają głównie na budowie instalacji wewnętrznych i wykańczaniu wnętrz. Nie są to prace zbyt widowiskowe. Myślę, że na wiosnę w okolicach kwietnia/maja wiele pomieszczeń zyska już docelowy wygląd i będzie wtedy można zrobić dużą sesje zdjęciową i nakręcić materiał video promujący realizowane prace.

Zobacz również artykuł Gazety Wyborczej o rewitalizacji fortów dostępny tutaj >>

Szczegółowe informacje o inwestycji:

Powierzchnia całkowita koszar wraz ze ścieżką dydaktyczną– 4 549,4 m2

Powierzchnia użytkowa budynku koszar – 2 049,55 m2

Powierzchnia użytkowa dobudowanej sali wielofunkcyjnej– ok. 300 m2

Powierzchnia działki objętej projektem ZBK: ok 1,5 ha

Przyszli użytkownicy:

  • Centrum Kultury „Podgórze” (Planowany jest Klub Kultury „Kliny”)
  • Biblioteka Polskiej Piosenki

Cel inwestycji:

Adaptacja fortu na cele działalności kulturalnej wraz z rewitalizacją zieleni fortecznej oraz stworzeniem ścieżki dydaktycznej przeznaczonej do zwiedzania.

Prace realizowane przez ZBK dotyczą obszaru wewnątrz fosy (budynek koszar, zapole, wał artylerii, wał piechoty). Na zewnątrz fosy równolegle prowadzona jest przez ZZM inwestycja dotycząca utworzenia parku.

Co zostało zrobione?

Prace trwają od 2012 roku. Prowadzone były etapowo ze wsparciem środków SKOZK. Uporządkowano teren, wykonano projekt, inwentaryzacje zieleni. Wyremontowano stropodach, uporządkowano fosę, wykonano remont budowlano – konserwatorski kaponiery szyjowej. Wykonano częściową odbudowę muru Carnota, posadzki zbrojone w koszarach, izolacje poziome, kanalizacje deszczową, sanitarną wewnętrzną i częściowo zewnętrzną. Wybudowano salę wielofunkcyjną przed budynkiem koszar, wstawiono okna w budynku koszar, wykonano prace w zakresie konserwacji wątków ceglanych wewnątrz koszar,  wykonano prace dotyczące zieleni w zakresie uporządkowani wału artylerii i wału piechoty oraz podbudowę pod drogę i plac na zapolu fortu.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami, w wysokości 6,5 mln zł.

Dotychczas tj. do września 2020 r. wydano na prace przy Forcie „Borek” ponad 14 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wyniosło 3,4 mln zł i ze środków UE ponad 3 mln zł.

Co robione jest teraz?

21.07.2020 r. Gmina Miejska Kraków – ZBK podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym BUDMEX na wykonanie IV – ostatniego  etapu – Rewitalizacji Fortu nr 52 BOREK na kwotę  10 497 702,56 zł brutto. Prace są dofinansowywane ze środków UE. Termin wykonania prac został określony na 21.10.2021 r., kiedy to planowane jest zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytkowania. W ramach tego etapu prac zostaną wykonane wszystkie roboty konieczne w celu rozpoczęcia użytkowania obiektu, tj. w szczególności: remont elewacji, montaż wszystkich instalacji wewnętrznych (wod. kan, elektrycznej, c.o., wentylacyjnej, p.poż), wykończenie wewnętrzne pomieszczeń (okładziny posadzek, tynk i zabudowa w części pomieszczeń) wyposażenie w biały montaż, montaż stolarki wewnętrznej, dokończenie prac w zakresie zieleni fortecznej, dostawa i montaż stacji trafo, wykonanie drogi wjazdowej i placu na zapolu fortu.

Prace realizowane w ramach przedmiotowej umowy postępują zgodnie z harmonogramem.

Koszt inwestycji:

Łączny koszt Inwestycji wyniesie ponad 24 mln zł, w tym prawie 10 mln będzie pochodzić ze źródeł zewnętrznych (UE + SKOZK). Ponadto znaczna część kwoty wydatkowanej ze środków GMK na podatek VAT zostanie rozliczona, w efekcie czego koszty finalnie poniesione przez GMK będą niższe.

Film z wiosny 2020 obrazujący postęp prac:

Polecane na stronie

Mój program wyborczy [ więcej ]

Projekty strategiczne:

Sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Krakowa z kadencji 2018-2024:

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >