Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek”

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019 r.

Ten artykuł może zawierać nieaktualne informacje. Zobacz najnowsze informacje o rewitalizacji Fortu 52 „Borek” tutaj.

Na Klinach, na przedłużeniu ulicy Borkowskiej, znajduje się jeden z dawnych fortów Twierdzy Kraków, Fort 52 „Borek”. Fort ten przygotowywany jest jako miejsce docelowe dla Klubu Kliny (oddział Centrum Kultury Podgórza) oraz siedziba Biblioteki Polskiej Piosenki. Będzie tam również wspaniały park.

Jak wygląda stan inwestycji i kiedy planujemy jej zakończenie? Co zostało zrobione, a co jeszcze przed nami?

Informacje o inwestycji:

 • Powierzchnia całkowita – 4 549,4 m2
 • Powierzchnia użytkowa budynku fortecznego – 2 049,55 m2
 • Powierzchnia użytkowa dobudowanej sali wielofunkcyjnej– ok. 300 m2

Przyszli użytkownicy:

 • Centrum Kultury Podgórza (planowany jest Klub Kliny)
 • Biblioteka Polskiej Piosenki

Co zostało zrobione?

Prace trwają od 2012 roku. Uporządkowano teren, wykonano projekt oraz inwentaryzację zieleni. Następnie wyremontowano stropodach, uporządkowano fosę, wykonano remont budowlano-konserwatorski kaponiery szyjowej. W 2016 r. ZBK złożył wniosek o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami. Wykonano częściową odbudowę muru Carnota, fundamenty i kanały instalacyjne wraz z płytą denną, posadzki zbrojone w obiekcie fortecznym, izolacje poziome, kanalizacje deszczową, sanitarną wewnętrzną i częściowo zewnętrzną.

Dotychczas wydano na prace przy Forcie „Borek” 5 261 368 zł, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wyniosło 1 906 155 zł.

Co robione jest teraz i co jeszcze przed nami?

29.07.2019 r. ZBK podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym BUDMEX na wykonanie III etapu (część 3.) rewitalizacji Fortu 52 „Borek” na kwotę  6 762 265,71 zł brutto. Prace są dofinansowywane ze środków SKOZK i UE.

Umowa obejmuje zakończenie budowy sali wielofunkcyjnej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych zewnętrznych, wykonanie robót elektrycznych zewnętrznych i budowę stacji trafo, wykonanie dróg dojazdowych i parkingu (bez warstwy wierzchniej), częściowe wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej wewnętrznej, a także wykonanie posadzek wraz z izolacją cieplną.

W sierpniu został rozstrzygnięty przetarg o wartości ok. 2,2 mln zł. Obecnie są wykonywane prace z zakresu: wykonania i montażu stolarki okiennej drewnianej i okiennic stalowych, roboty remontowo-konserwatorskie wewnętrzne w zakresie wątków ceglanych i sklepień betonowych. Prace są dofinansowane ze środków SKOZK i UE.

Przewidziany termin zakończenia prac to 30.04.2020 r.

 

 

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >