Przeszłość i przyszłość

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Ostatnie dni poświęciłem na wyjaśnienie nieporozumień z przeszłości. Udowodniłem, że artykuł pokazujący sytuację Krakowa bardzo jednostronnie był niezgodny z faktami i rzeczywistością. Dziękuję tym paru tysiącom osób, które weszły na moją stronę i przeczytały artykuł. Dziękuję też tym co pytali i dowiadywali się szczegółów, też im odpowiedziałem.

Udowodniłem, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Krakowa przed pandemią była niezła, o czym stanowiły pozytywne opinie fachowców: bankowców udzielających kredytów, audytorów badających stan finansów, kontrolerów z nadzoru finansowego samorządów, specjalistów z międzynarodowej agencji ratingowej. Pokazałem, jak to różne organizacje samorządowe, a nie tylko Kraków, wnosiły do władz państwowych o poluzowanie rygorów finansowych. Pokazałem jak Kraków przez lata inwestował w infrastrukturę techniczną i społeczną, dzięki temu ma stabilną bazę podatkową. Pokazałem, jak przed laty udało się w Krakowie ponadpolitycznie i niepopulistycznie zreformować finanse Miasta i spowodować, że były bardziej bezpieczne.

Na artykuł była spora reakcja, nie tylko polubienie, ale i głosy, pokazujące spore niezrozumienie dla finansów w ogóle i finansów Krakowa w szczególe. Pokazałem, że turystyka choć ważna dla Krakowa, nie jest głównym źródłem dochodów miasta, pokazałem głęboką dywersyfikację dochodów miasta, która to dywersyfikacja daje większe bezpieczeństwo, pokazałem jak finansowo funkcjonują spółki komunalne. Pokazałem wreszcie wizję wyjścia Krakowa z sytuacji kryzysowej spowodowanej pandemią. Spotkałem się z dużym zainteresowanie tą sprawą, więc ten fragment pokazuję jeszcze raz:

Jak wyobrażam sobie kondycję Miasta w najbliższej przyszłości? To zależy od czasu trwania kryzysu, głębokości, skutków i tego jak ruszą kluczowe dziedziny życia. Przyjmując warianty: optymistyczny czy nawet umiarkowany – mamy szansę dość szybkiego odbudowania aktywności biznesowej. Szybciej niż w reszcie kraju, a przypomnę, że prognozy specjalistów mówią o tąpnięciu gospodarki Polski o minus 4-5% i dochodzeniu do obecnego stanu w kolejne 2-3 lata.

Tę szansę upatruję przede wszystkim właśnie w dywersyfikacji krakowskiej gospodarki, stosunkowo małych negatywnych skutkach dla sektorów usług biznesowych i gospodarki innowacyjnej, a także szukaniu przez inwestorów lokalizacji dla ważnych inwestycji przemysłów kluczowych w Europie. Tu bardzo się przyda projekt Nowa Huta przyszłości i przygotowywanie terenów pod inwestycje w Nowej Hucie. Ważnym atutem będą krakowskie uczelnie i dobrze przygotowana kadra.

W sprawie sektora turystycznego decydujące będzie otwarcie granic, niewiadoma dotyczy zmiany przyzwyczajeń po okresie pandemii, ale tu ważne będzie utrzymanie infrastruktury turystycznej i akcja promocyjna, także samorządu. Sektor usług, przemysł budowlany, MŚP, mikroprzedsiębiorstwa – ich kondycja będzie pochodną kondycji polskiej gospodarki, ale i specyficznych krakowskich potrzeb. Dlatego jako samorząd uznaliśmy za właściwe wspierać te podmioty, pomagać im przetrwać. Tylko wtedy gospodarka krakowska odrodzi się szybko.

Kraków w swoich dziejach, także tych najnowszych, przeżywał swoje wzloty i okresy gorsze, ale zawsze się podnosił na jeszcze wyższy poziom. Motorem tych odrodzeń był krakowski samorząd. Wierzę, że teraz też tak będzie. Taka była, jest i będzie nasza polityka.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >