Wspieranie rozwoju gospodarczego Krakowa

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Mijająca kadencja upłynęła pod znakiem intensywnych działań Rady Miasta w zakresie wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w Krakowie. Tymi zagadnieniami w ramach działalności Rady Miasta zajmowały się dwie komisje: Mienia i Przedsiębiorczości oraz Innowacji i Rozwoju, a w szczególności radni Bogusław Kośmider, Małgorzata Jantos, Janusz Chwajoł oraz Paweł Węgrzyn.

Przedstawiamy podsumowanie naszej pracy oraz plany na przyszłość. Poniżej znajdą Państwo wersję skróconą oraz prezentację, a w dalszej części tekst szerzej rozwijający temat.

Rozwój gospodarczy Krakowa przebiega w trzech głównych obszarach:

 • przemysł czasu wolnego,
 • przemysł naukowy
  i innowacyjny,
 • przemysł tradycyjny.

Przemysł czasu wolnego obejmuje tzw. przemysł spotkań (konferencje, targi, kongresy, spotkania, szkolenia), kulturę oraz turystykę. W 2014 roku otwarte zostały inwestycje: Kraków Arena, Centrum Kongresowe, Centrum Targowe EXPO. Przewidujemy, że wpłyną one na powstanie ok. 20 tysięcy miejsc pracy, a budżet miasta zyska dzięki nim 150 mln zł.

Dotychczasowe, ale także planowane przez nas na przyszłość, działania w zakresie wsparcia przemysłu naukowego i innowacyjnego obejmują:

 • współpracę z uczelniami i środowiskiem naukowym
 • budowę społeczeństwa informacyjnego – smart city, eco city, slow city (m.in. projekt OPEN DATA – dostępu do informacji publicznej)
 • wspieranie przedsiębiorców z tych obszarów (np. projekt Nowa Huta Przyszłości).

Tradycyjna przedsiębiorczość – czyli rzemieślnicy, kupcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Wdrożone zostały: Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego oraz Program wspierania branż chronionych i zanikających, dla kupców z placów targowych umożliwiono zakup placu po spełnieniu ustawowych warunków, wprowadzono/utrzymano ceny i zasady wynajmu placów targowych.

Podsumowanie działań gospodarczych w zakresie przedsiębiorczości w kadencji 2010-2014 i wstępny plan działań na przyszłość.

W kadencji 2010-2014 przedsiębiorczością i rozwojem gospodarczym zajmowały się w Radzie Miasta Krakowa dwie komisje: Mienia i Przedsiębiorczości oraz Innowacji i Rozwoju.

W zakresie przedsiębiorczości i tradycyjnej gospodarki wdrażano Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości, w szczególności zwiększono znacząco sprzedaż lokali użytkowych (sprzedano już 3807 lokali), uchwalono utrzymanie jedynie inflacyjnego wzrostu opłat na placach targowych, umożliwiono spółkom kupieckim zakup placów targowych. Jednym z najważniejszych działań był Program Wspierania Branż Chronionych i Zanikających, dający ochronę tradycyjnym zawodom rzemieślniczym czy gastronomicznym. Dzięki temu w Krakowie działają łatwiej zegarmistrze, introligatorzy, grawerzy czy bary mleczne. Mamy w Krakowie 146 chronionych lokali, a po sukcesie u nas program jest wdrażany w innych miastach. W ten sposób Kraków pozostaje znanym miastem tradycyjnych zawodów, to krakowski klimat i tradycja, którą kultywujemy.

Mijająca kadencja to czas budowy i otwarcia wielkich metropolitalnych inwestycji, hali widowiskowo-sportowej Kraków Arena, Centrum Kongresowego czy całkowicie prywatnego centrum wystawienniczego Expo. Wydano na to znaczne środki, ale czy to się opłaca? Tu odpowiedź dają badania naukowców, które mówią o kilkunastu tysiącach miejsc pracy powstałych pośrednio dzięki takim inwestycjom. Badania mówią o tym, że tzw. „przemysł spotkań” dawał do czasu wybudowania tych inwestycji 12 tysięcy miejsc pracy i prawie 90 mln zł corocznie do budżetu miasta. Co będzie po otwarciu tych inwestycji? Prawdopodobnie znacznie wzrosną wskaźniki i tych miejsc będzie proporcjonalnie dużo więcej. Oznacza to, że nawet bezpośrednio wielkie inwestycje metropolitalne – Hala i Centrum Kongresowe są komercyjnie dla Krakowa bardzo dobrą, zwracającą się w kilka – kilkanaście lat inwestycją.

Ogromne znaczenie dla Krakowa ma turystyka, w której pośrednio i bezpośrednio pracuje 20% mieszkańców Krakowa. To zbiorowy wielki pracodawca i nie wolno tego lekceważyć. Nie byłoby w Krakowie 9 mln turystów, w tym prawie 3 mln zagranicznych, gdyby nie atrakcyjność Krakowa jako miasta zabytków i kultury. Kultura to inwestycja dająca szansę na miejsca pracy przy turystach.

Jednak upływająca kadencja była przełomowa przede wszystkim dla działań innowacyjnych i w zakresie współpracy ze środowiskiem naukowym i wlaśnie przemysłu innowacyjnego. Nastąpiło nawiązanie opartej o konkretne projekty współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi, centrami transferu technologii, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, klastrami technologicznymi, instytucjami okołobiznesowymi (KPT, MCP, MARR, JCI), urzędami pracy (GUP i WUP), miastami partnerskimi, korporacjami nowoczesnej gospodarki, międzynarodowymi sieciami współpracy.

Bilans kompetencji i potrzeb, platforma innowacyjności, wsparcie naukowych konferencji, realna współpraca samorządu i środowiska akademickiego to wielki sukces kadencji. Ruszyliśmy z projektami smart city, obejmującego elektroniczny obieg dokumentów (MJUP), dostęp do informacji publicznej (BIP, Magiczny Kraków), miejski system informacji przestrzennej (kilkanaście warstw), załatwianie spraw urzędowych przez internet (SEUP – 89 spraw, ePUAP), udostępnianie pasywnych elementów sieci internet na wniosek Komisji, parę sukcesów z udziałem Zarządów Rad Dzielnic – pilotażowe projekty smart city, eco city, slow city, projekt SMART_KOM, Centrum Miasto Przyszłości. W tym zakresie to była kadencja przełomu. W SSE pozyskano ponad 2 tys miejsc pracy, ruszył kluczowy projekt Nowa Huta Przyszłości. Kraków stał się czołowym miastem w Polsce realizującym takie projekty.

Propozycje dalszych działań. W zakresie działań innowacyjnych sugerujemy działania „antydrenażowe”, czyli powodujące, poprzez lokalizowanie w Krakowie firm wysokiej techologii, oddziałów nowoczesnych firm światowych, że będzie się tu opłacało pracować najlepszym fachowcom. Chcemy docelowo zlikwidowania dokumentację papierową, umożliwienie załatwiania jak największej ilości spraw przez internet, wdrażanie nowych projektów smart city.

Kluczowym działaniem musi być udostępnienie zewnętrznym użytkownikom zasobów informacji publicznej – projekt OPEN DATA. Chcemy, aby Kraków szybko udostępnił dostęp do zasobów informatycznych informacji publicznych zewnętrznym użytkownikom, tak aby na tej bazie powstał sektor firm tworzących różne aplikacje. Kraków ma w tym zakresie tradycje i byłaby to wskazywana przez środowisko kluczowa przewaga krakowskich firm startupowych. To wielkie wyzwanie i chcemy to jak najszybciej zrealizować, nawet jeszcze w tej kadencji.

W zakresie przemysłu spotkań musi zafunkcjonować stosowna promocja Krakowa jako rzeczywistego, kluczowego w tej części Europy miasta spotkań. Stworzyliśmy stosowną infrastrukturę i to musi dać efekty. W zakresie turystyki nowe atrakcje kulturalne Krakowa powinny spowodować zwiększenie ilości bardziej zasobnych gości i zwiększenie czasu ich pobytu w naszym mieście. A to przekłada się na tysiące nowych miejsc pracy.

W zakresie przedsiębiorczości tradycyjnej nie tylko chcemy kontynuacji, ale chcemy, aby Kraków był kluczowym miastem europejskim w tym zakresie. Będziemy poszerzać program wspierania branż zanikających. Chcemy wyodrębnienia Biura Przedsiębiorczości, powołania Krakowskiej Rady Gospodarczej. Chcemy, aby Kraków wspierał powstanie pełnego samorządu gospodarczego.

Małgorzata Jantos
Janusz Chwajoł
Bogusław Kośmider

Paweł Węgrzyn

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >