Przedsiębiorcy w czasach zarazy

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Musimy sobie pomagać, a najważniejsza jest solidarność, rozumiana także jako odstępowanie od bieżących zobowiązań w imię nadziei na utrzymanie działalności gospodarczej i miejsc pracy.

Przedsiębiorcy w czasach zarazy muszą dostać pomoc, aby przeżyć najtrudniejszy czas, kiedy nie mają przychodów, a mają koszty – osobowe, czynszowe czy podatkowo-ubezpieczeniowe. Tą pomocą miała być państwowa tarcza antykryzysowa, ta pomoc świadczona też jest przez samorząd.

Pomoc świadczą powiatowe urzędy pracy właściwe dla miejsca działania firmy. Główne formy pomocy to:

1. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. W Krakowie to Grodzki Urząd Pracy:

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
 • Dofinansowanie części części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

2. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. W Krakowie to Wojewódzki Urząd Pracy:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Szczegółowe dane i dokumenty są dostępne na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy www.gupkrakow.pl. Mikropożyczki mają być udzielane w ramach nieograniczonego limitu. Pozostałe usługi wspierające nie mają jeszcze określonego limitu.

Usługi i wsparcie realizowane przez Miasto Kraków (część) :

 • Zmiany w zakresie czynszów w miejskich lokalach użytkowych:
  • Możliwość rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego.
  • Możliwość obniżenia wysokości czynszu za lokal użytkowy.
  • Możliwość przesunięcia płatności za najem lokalu użytkowego.
 • Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości:
  • Odroczenie  terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłatę podatku na raty.
  • Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
  • Umorzenie  w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
 • Rozwiązanie lub obniżenie płatności z tytułu umów cywilnoprawnych dot. ogródków gastronomicznych.
 • Obniżenie opłat dla dorożkarzy w czasie zawieszenia działalności.
 • Rozwiązanie lub zawieszenie umów na handel obwoźny.
 • Obniżenie lub zawieszenie czynszu dla dzierżawców miejskich targowisk.
 • Zawieszenie na czas epidemii ograniczenia funkcjonowania porozumienia o odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu.

Planowane są kolejne działania wspierające, adresowane dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Jako samorząd zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie działalności gospodarczej, nawet przy mniejszych obecnie wpływach finansowych do kasy samorządu, stanowi podstawę do utrzymania miejsc pracy i w przyszłości płacenia samorządowi należnych świadczeń. Dziś samorząd, mimo kosztów, braku wpływów i ograniczeń, wspiera krakowskich przedsiębiorców. Musimy sobie pomagać a najważniejsza jest solidarność, rozumiana także jako odstępowanie od bieżących zobowiązań w imię nadziei na utrzymanie działalności gospodarczej i miejsc pracy.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >