Przecież to jest Kraków…

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Wszyscy przeżywamy czas szoku, przerażenia. Rośnie obawa o zachorowania i skutki tych zachorowań. Rośnie obawa o miejsca pracy i funkcjonowanie gospodarki. Rośną obawy o spadek dochodów mieszkańców, rosną obawy o spadek dochodów władzy publicznej i wynikające stąd zaniepokojenie, wręcz przerażenie koniecznością znacznego redukowania wydatków. Bo jak nie ma dochodów to i wydatki muszą być ograniczone.

Jak się w takiej sytuacji zachować? Czy już od razu mówić o problemach, pokazywać skutki tych problemów i proponować rozwiązania? Czy czekać na rozwój sytuacji i reagować dopiero kiedy realnie zaistnieją negatywne przyczyny? Czy już należy ograniczać wydatki, pokazywać z czego musimy zrezygnować, gdzie możemy czekać, a gdzie musimy już działać?

Gdzie są dla nas szanse? Gdzie są nadzieje?

W skali kraju mamy 3 podstawowe problemy. Pierwszy – jak szybko uda się zatrzymać pandemię? Drugi – kiedy nastąpi realne odmrożenie gospodarki? Trzeci – jak głęboko „zanurkujemy” gospodarczo, ekonomicznie i politycznie po okresie pandemii. I gdzie są w skali kraju nadzieje?

Po pierwsze uda się pandemię stosunkowo szybko zatrzymać. To jest możliwe, bo obywatele mocno wzięli do siebie obowiązki izolacyjne. To jest możliwe, bo służba zdrowia, mocno niedofinansowana i negatywnie traktowana, robi wszystko, aby chorobę powstrzymać, ograniczać. Tutaj ogromne niebezpieczeństwo jest w makabrycznym pomyśle przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju. Przecież przeprowadzenie wyborów, w sposób zwykły czy korespondencyjny, przyniesie na pewno nową falę zachorowań, a pewnie i śmierci. Pokazują to negatywne doświadczenia z zagranicy, ale wierzę, że także władza państwowa zachowa rozsądek i tych wyborów nie będzie.

Po drugie praktycznie już w kwietniu powinno następować „odmrażanie” gospodarki. Stopniowo powinny być otwierane miejsca handlu, obsługi mieszkańców, także nauki i produkcji. Oczywiście, musi być zachowane bezpieczeństwo dla osób najbardziej zagrożonych, starszych, schorowanych, z grup podwyższonego ryzyka. To od sposobu restartu gospodarki będzie zależało, jakie realnie będą perspektywy, szanse i nadzieje.

I po trzecie – jak głęboko „zanurkujemy” gospodarczo, politycznie, ekonomicznie i społecznie, jak szybko osiągniemy jakąś równowagę społeczno-ekonomiczną, o ile będzie gorzej gospodarczo niż przed epidemią. Tutaj kluczowym jest skala działań wspierających gospodarkę i pojedynczych osób. To kwestia ekonomicznej  pomocy państwa dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw, to kwestia ekonomicznej pomocy dla pojedynczych obywateli, to wreszcie kwestia skali ekonomicznej pomocy dla samorządów. Niestety, ta skala ekonomicznego wsparcia dla obywateli, przedsiębiorców i samorządów jest stosunkowo niska. Tzw. tarcze antykryzysowe dla przedsiębiorców czy tzw. tarcza samorządowa są zdecydowanie nieadekwatne dla skali potrzeb tychże przedsiębiorców, samorządów czy obywateli. I tu jest ogromne ryzyko, że przy tej skali pomocy nie wystartuje rozsądnie gospodarka, a pojedynczy obywatele nie będą mogli wyjść z kryzysu. Są szanse, są możliwości, ale trzeba zdecydowanie większej i realnej pomocy.

Zgoła inaczej wygląda to na poziomie naszego miasta. Tu też mamy podobne problemy: jak szybko nam się uda wyjść w Krakowie z pandemii, jak szybko nastąpi odmrożenie krakowskiej gospodarki, szczególnie sektorów strategicznych i wreszcie jak głęboko zanurkujemy i na jaki poziom wyjdziemy po tym okresie.

Działania Miasta, czyli wspieranie w różny sposób służby zdrowia, zaopatrzenia szpitali i jednostek zdrowia, w różny sposób wspieranie pracowników służby zdrowia – to wszystko pozwala zakładać, że w Krakowie to wyjście z pandemii nastąpi w Polsce w pierwszym szeregu. W Krakowie jesteśmy gotowi na szybkie odmrażanie gospodarki i obsługi mieszkańców. Wiele podmiotów na to czeka, działa w miarę możliwości zdalnie, działa, zarządza, produkuje, rozwiązuje realne problemy gospodarcze. Pomoc ekonomiczna Miasta w zakresie czynszów, podatków, pomocy dla istotnych sektorów działalności gospodarczej czy społecznej (kultura, sport, organizacje pozarządowe) stanowi dla mieszkańców czy przedsiębiorców znaczne wsparcie.

Jako samorząd mamy doświadczenie w reagowaniu na mocno kryzysową sytuację. Przypomnę, że w latach 2011-2013 Kraków przeżywał  potężny kryzys. Znacząco spadły dochody i musieliśmy „ciąć”, bardzo znacząco „ciąć” wydatki samorządowe. Wtedy ówczesna Rada Miasta wzniosła się ponad poziom politycznych sporów, sama stworzyła pakiet działań oszczędnościowych i wsparła Prezydenta Krakowa w działaniach wyprowadzających Miasto z kryzysu.

Przypomnę, że wtedy też musieliśmy ograniczać komunikację publiczną, wyłączać oświetlenie, redukować wydatki na praktycznie wszystkie inwestycje (oprócz współfinansowanych zewnętrznie), wydatki bieżące i inwestycyjne Miasta. Wtedy też musieliśmy podnieść różne miejskie daniny, ale i zwiększyć pomoc dla najbardziej potrzebujących. Zrobiliśmy to w ponadpolitycznym porozumieniu, w poczuciu odpowiedzialności za Miasto, perspektywy rozwoju Miasta, krakowskich przedsiębiorców i mieszkańców. W Krakowie było to wtedy możliwe.

Jestem przekonany, że także obecnie takie porozumienie ponad podziałami jest możliwe, choć będzie wymagało wyrzeczeń, ofiarności, odpowiedzialności i odwagi. Raz na jakiś czas ludzie, także politycy przechodzą taką wielką próbę. Wtedy, w 2011 roku krakowscy politycy taką próbę dobrze przeszli i to zostało przez mieszkańców, znacząco docenione, mimo że ta próba mocno w nich uderzyła. Teraz też takiego ponad politycznego porozumienia bardzo potrzeba. Przecież wszystko, nawet najgorsze ma swój kres i sposób w jaki z tego wyjdziemy będzie najważniejszą naszą oceną. Czy zwycięży populizm, awanturnictwo, nierealne postulaty czy merytoryczność, odpowiedzialność, solidarność. Wierzę, że w Krakowie uda się działać ponadpolitycznie, nie populistycznie, ale właśnie solidarnie i odpowiedzialnie. I to stworzy dobre, bardzo dobre warunki rozwoju i perspektywy dla wszystkich w Krakowie na następne lata.

Przecież to jest Kraków…

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >