Przebudowa ul. Myślenickiej – co dalej z tą inwestycją?

Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 r.

Myslenicka 1Ul. Myślenicka to jedna z głównych dróg wiodących przez osiedla południowej części Krakowa. Przebiega przez osiedla dzielnicy X – Swoszowice i Wróblowice. Z uwagi na wzrastające natężenie ruchu samochodowego oraz stan techniczny i parametry tej ulicy, konieczna jest jej przebudowa. O zrealizowanie tej inwestycji zabiegam już od kilku lat. Byliśmy już naprawdę blisko zakończenia wszelkich postępowań administracyjnych i zbliżał się moment rozpoczęcia prac budowlanych.

Niestety, 4 kwietnia Wojewoda Małopolski wydał Postanowienie zlecające Prezydentowi Miasta Krakowa przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienie akt sprawy dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa odnośnie przebudowy ul. Myślenickiej. Jakie mogą być tego konsekwencje? Znaczące opóźnienie rozpoczęcia robót budowlanych, a w skrajnym wariancie, nawet trwałe wstrzymanie tej inwestycji. Oczywiście nie zostawię tej sprawy i szukam rozwiązania. Dziś złożyłem już interpelację w tej sprawie.

Treść mojej interpelacji dostępna jest tutaj (plik .pdf)

Treść postanowienia wojewody dostępna jest tutaj (plik .pdf)

Myslenicka 2Dla przypomnienia: w 2010 roku rozmawiałem z protestującymi mieszkańcami, obiecując im zajęcie się tym tematem. W 2011 roku poprawką Klubową PO wprowadziliśmy do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej środki na przygotowanie i wybudowanie tej ulicy. W 2012 roku okazało się, że  protest wąskiej grupy mieszkańców zablokował inwestycję. W 2013 roku udało się zmienić charakter drogi, co pozwoliło na inne podjęcie tematu i przygotowanie koncepcji. Wtedy bardzo mocno zaangażowali się niektórzy radni dzielnicy i udało się przekonać wielu mieszkańców do tej inwestycji. Wtedy też wniosłem do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej kolejny raz środki, pozwalające na pełne sfinansowanie inwestycji. Rozpoczęło się projektowanie i konsultacje społeczne.

Dotychczas wykonane zostały kolejne projekty, w których uwzględniano m.in. uwagi mieszkańców i instytucji. Przeprowadzono konsultacje, w tym 3 spotkania  z mieszkańcami, z moim udziałem, przedstawicieli wydziałów Urzędu Miasta, Rady Dzielnicy X Swoszowice i projektantów, spotkania projektantów i radnych dzielnicowych z wszystkimi chętnymi autorami uwag do projektu na ich posesjach oraz rozmowy indywidualne mieszkańców z projektantami, radnymi dzielnicowymi i przedstawicielami ZIKiTu w siedzibie Rady Dzielnicy. Zostały także zabezpieczone środki na realizację tej instytucji w budżecie Miasta Krakowa.

W rezultacie tych działań została wydana decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 26 listopada 2015 r. nr 20/4/2015 o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej pn. „Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy Z na odcinku od ronda przy zjeździe A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”.

Jeden z mieszkańców wniósł protest do tej decyzji Prezydenta. Zdając sobie sprawę z wagi inwestycji skontaktowałem się z tą osobą, odbyłem, wespół z służbami Pana Prezydenta, w szczególności z ZIKiT-em szereg spotkań i ta osoba wycofała się ze swego protestu. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, jest projekt, jest zgoda mieszkańców, są środki na realizację.

4 kwietnia br., Wojewoda Małopolski wydał Postanowienie znak WI-IX.7821.1.4.2016 zlecające Prezydentowi Miasta Krakowa przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz uzupełnienie akt sprawy dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa wymienionej powyżej. Będę nadal pracować przy tej inwestycji – teraz chce przeprowadzić spotkanie z udziałem przedstawicieli Wojewody, ZIKiT-u i projektanta oraz dzielnicowego radnego.

 

 

 

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >