Program rehabilitacji zabudowy blokowej

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Z inicjatywy Bogusława Kośmidera, przy poparciu Klubu Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa, powstaje program rehabilitacji krakowskich zabudowy blokowej na krakowskich osiedlach. Nie chodzi tylko o estetyzację osiedli czy inwestycje, ale też o działania społeczne, np. aktywizujące mieszkańców czy zmniejszające bezrobocie.

Impulsem do stworzenia takiego programu jest spodziewane zawarcie w budżecie UE na lata 2014-20 środków, w ramach tzw. programów metropolitarnych, właśnie na rehabilitacje i rewitalizacje przestrzeni miejskich. Kraków chce się o te pieniądze skutecznie ubiegać.

Pierwszym krokiem było przygotowanie przez Instytut Rozwoju Miast analizy oraz propozycji działań pilotażowych w ramach tzw. programu rehabilitacji zabudowy blokowej. Choć spodziewano się, że raport wskaże na Nową Hutę jako wymagającą najpilniejszej pomocy tego typu, wnioski okazały się inne.

– Z analizy wynika, że największej pomocy potrzebują blokowiska z lat 60. i 70. – mówi Bogusław Kośmider.

Na jej podstawie wybrano najbardziej potrzebujące rehabilitacji osiedla: Olszę II, Azory oraz Ugorek.

Obejmie je przygotowywany w 2013 roku program pilotażowy rehabilitacji, na który Kraków będzie chciał pozyskać środki z UE. Program pilotażowy pozwoli też Miastu na nabycie doświadczenia niezbędnego do realizacji w przyszłości następnych tego typu przedsięwzięć na innych osiedlach oraz na lepsze przygotowanie się do pozyskania środków dla Miasta na ten cel.

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >