Pierwsze od 10 lat porozumienie ponad podziałami w krakowskim samorządzie

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Bogusław Kośmider – sprawozdanie z kadencji 2010-2014

6 listopada 2012 roku podpisane zostało Porozumienie Krakowskie, czyli porozumienie o współpracy między Klubem Radnych PO w Radzie Miasta Krakowa reprezentowanym przez Bogusława Kośmidera i Grzegorza Stawowego a Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim.

Przyczyny podjęcia decyzji o podpisaniu Porozumienia Krakowskiego

Wiosną 2012 roku Rada Miasta Krakowa nie udzieliła Prezydentowi Krakowa absolutorium z powodu złego, w jej ocenie, zarządzania finansami miasta w roku 2011. Po uznaniu tej decyzji przez Regionalną Izbę Obrachunkową zgodnie z obowiązującym prawem Rada Miasta musiała zagłosować za lub przeciw rozpisaniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta.

Platforma Obywatelska, dysponująca bezwzględną większością głosów w Radzie Miasta, rozważała trzy możliwe warianty dalszego postępowania:

 • rozpisanie referendum
 • kontynuację dotychczasowej polityki, tj. pozostanie w opozycji względem Prezydenta
 • rozpoczęcie konstruktywnej współpracy z Prezydentem.

Podpisanie Porozumienia Krakowskiego

Zdecydowano się na ostatnią opcję, uważając, że dużo więcej można osiągnąć dla miasta i jego mieszkańców współpracując ze sobą. Kilkumiesięczne negocjacje z Prezydentem Jackiem Majchrowskim w rezultacie doprowadziły do podpisania porozumienia o współpracy. Otworzyło ono nowy rozdział w Radzie Miasta Krakowa. Od dziesięciu lat Rada była stale w opozycji do Prezydenta. Porozumienie zmieniło tę sytuację gwarantując dialog oraz współpracę Klubu Radnych PO RP z Prezydentem w najważniejszych sprawach, takich jak ratowanie finansów miasta oraz rozwój Krakowa.

– Podpisanie porozumienia kończy wieloletni czas walki, często przegranej zarówno przez prezydenta jak i przez PO, ale przede wszystkim przez Miasto Kraków. Nie ma pewności jak będzie po podpisaniu dokumentu, pewnie będą zakręty i problemy, będzie wiele trudnych decyzji, ale wiemy, że mamy dobrą wolę, aby wyprowadzić miasto z problemów finansowych, aby przygotować miasto na nowy okres programowania środków UE, aby dobrze przygotować się na nową kadencję władz samorządowych. – komentował sprawę Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider, wówczas również Przewodniczący Zarządu Krakowskiego Platformy Obywatelskiej RP.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, członkom Klubu Radnych PO w Radzie Miasta, członkom Zarządu Krakowskiego PO oraz Rady Powiatowej PO w Krakowie. Szczególnie dziękuję Przewodniczącemu Regionu Małopolskiego PO, Ireneuszowi Rasiowi za ogromne zaangażowanie, energię oraz dobrą wolę, bez której nic by się nie udało. Irku, jesteś zdecydowanie głównym autorem tego sukcesu! Dziękuję również Grzegorzowi Stawowemu, Przewodniczącemu Klubu Radnych PO w Radzie Miasta, który jako negocjator wnosił wiele racjonalizmu i rozsądku w nasze działania. Panowie i Panie Platformersi – zaczynamy nowy rozdział!

Oficjalne podpisanie Porozumienia Krakowskiego:

Najważniejsze skutki Porozumienia Krakowskiego

Dzięki Porozumieniu Krakowskiemu udało się przeprowadzić niezbędne reformy finansów Krakowa oraz jego oddłużenie.

Wskutek rekomendacji Nadzwyczajnej Komisji ds. Reformy Finansów Miasta przeprowadzono szeroko zakrojone działania – zwiększono dochody i zarazem ograniczono koszty i wydatki Miasta, wprowadzono także zmiany organizacyjne w strukturze zarządzania wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi Krakowa.

Pozytywne skutki tych działań można było zaobserwować już w wykonaniu budżetu za rok 2013. Szersze omówienie kwestii finansowych znajdą Państwo w moim artykule „Wyprowadzenie Krakowa z zapaści finansowej”.

Można z całą pewnością stwierdzić, że główny cel, który postawiliśmy przed sobą podpisując Porozumienie, czyli wyciągnięcie Miasta Krakowa z zapaści finansowej został osiągnięty. Obecnie, pomimo różnych trudności, zwłaszcza w obliczu kontrowersji związanych z krakowskim referendum oraz jego wyników, Porozumienie Krakowskie nadal formalnie obowiązuje.

Komentarz Józefa Lassoty, posła na Sejm RP, Prezydenta Krakowa w latach 1993-1998:

Boguś Kośmider wielokrotnie dał dowody ogromnej wiedzy i skuteczności przy rozwiązywaniu spraw miejskich. Krakowski Holding Komunalny i prawie 150 mln zł oszczędności oraz wyprowadzenie Krakowa z wielkich kłopotów finansowych i znaczące oddłużenie miasta to jego największe sukcesy.

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >