Pomoc krakowskim harcerzom

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Bogusław Kośmider – sprawozdanie z kadencji 2010-2014

Jestem harcerzem i wiem jak ważne wartości przekazuje harcerstwo. Patriotyzm, szacunek do innych, uczciwość, poczucie służby. Dlatego zawsze będę pomagał i wspierał remonty harcówek i lokali harcerskich zabezpieczając środki na działalność harcerzy, zarówno z ZHP, jak i z ZHR. Z mojej inicjatywy powstanie w Krakowie Muzeum Ruchu Harcerskiego.

Byłem zuchem, harcerzem, instruktorem, działałem przez lata w Szczepie „Zielona Trójka” prowadząc drużyny starszo-harcerskie, młodszo-harcerskie, będąc Komendantem Szczepu, a potem Zastępcą Komendanta Hufca Kraków Śródmieście. Poznałem w tym czasie wielu wspaniałych ludzi, w tym żonę, z którą prowadziłem tzw. Białą Służbę podczas wizyty Ojca Św w Tarnowie.

Kiedy zostałem samorządowcem, uznałem za swoje honorowe zadanie opiekowanie się harcerzami z Krakowa, niezależnie od tego czy są w ZHP czy ZHR. Jako radny Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta:

 • Doprowadziłem do objęcia przez Miasto patronatu nad Krakowskim Harcerstwem – zobacz uchwały ws. patronatu nad ruchem harcerskim w Krakowie.
 • Od lat wprowadzam corocznie do budżetu środki na remonty krakowskich harcówek, kiedyś było to po 50 tys. zł. rocznie, teraz dajemy po 100 tys. zł. rocznie.
 • Doprowadziłem do nadania Komendzie Chorągwi ZHP i Zarządowi Okręgu ZHR Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti – najwyższego odznaczenia Miasta Krakowa – zobacz uchwały w tej sprawie.
 • Pilnuję, aby w miarę możliwości w budżecie Miasta były środki na działania harcerskie, w tym na akcję letnią i zimową.
 • Jestem na każde wezwanie harcerzy, uczestniczę w ich uroczystościach, apelach, kręgach.
 • Interweniuję w sytuacjach, kiedy harcerze nie mogą uzyskać pomocy od miejskich jednostek lub potrzebują porozumieć się z Miastem – np. w sprawie umieszczenia herbu i flagi Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na materiałach ZHP – zobacz uchwały.
 • Organizowałem wystawę harcerską na 100-lecie Harcerstwa w Krakowie.
 • Pomagałem przy przygotowaniach powstania Muzeum Ruchu Harcerskiego zlokalizowanego w jednym z fortów na Klinach.

W podziękowaniu otrzymałem od Harcerzy wiele dowodów podziękowań i uznania, w tym odznakę „Przyjaciel ZHR”, Medale Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Jestem jednym z trzech przedstawicieli krakowskiego środowiska harcerskiego w Radzie Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia, która pod patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej opiekuje się Polskim Harcerstwem.

To wielki zaszczyt dla mnie!

Hm Paweł Grabka, Chorągiew Krakowska ZHP

Dh Hm Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta, jest wielkim przyjacielem krakowskich harcerzy. Zawsze kiedy może pomaga nam pozyskiwać fundusze oraz rozwiązywać nasze trudne harcerskie sprawy. Zawsze możemy na niego liczyć.

Czuwaj!
Hm Bogusław Kośmider HR, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Interpelacje Bogusława Kośmidera

 1. ws. zobowiązania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 dotyczacego harcówki dla Szczepu Żurawie · Odpowiedź (24.4.2013)
 2. ws. wydzielenia Placu przy Kościele św. Idziego i nazwania tego placu imieniem ks. Generała Hm. Adama Studzińskiego · Odpowiedź (20.5.2009)
 3. ws. nadania nazwy ulicy lub placu o. hm. Adama Studzińskiego · Odpowiedź (15.4.2009)
 4. ws. zespołu zadaniowego dla przygotowania koncepcji Muzeum Ruchu Harcerskiego · Odpowiedź (12.11.2008)
 5. ws. powołania zespołu, który przygotowałby koncepcję przyszłego Muzeum Ruchu Harcerskiego · Odpowiedź (11.6.2008)
 6. ws. rozpoznania działań w zakresie Muzeum Ruchu Harcerskiego · Odpowiedź (17.3.2008)
 7. ws. remontów i modernizacji harcówek · Odpowiedź (10.10.2007)

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >