Podsumowanie wyborów i plany na kadencję 2010-14

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Szanowni Państwo

W listopadzie 2010 roku, otrzymując ponad 5300 głosów zostałem wybrany Radnym Miasta Krakowa na kolejną kadencję 2010-2014. W grudniu 2010 Rada Miasta Krakowa powierzyła mi najwyższą funkcję w Radzie – funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Jako Przewodniczący Rady Miasta chcę działać konstruktywnie i merytorycznie. Na razie udało się nam – całej Radzie Miasta zrealizować parę ważnych rzeczy:

 • Przeprowadziliśmy trudne wybory do Rad Dzielnic. Mimo bardzo niekorzystnego terminu do wyborów poszło 12,9% uprawnionych.
 • Uchwaliliśmy budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową, a mimo różnych kłopotów udało się utrzymać główne zapisy tych dokumentów.
 • Kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa zablokowała możliwość dalszego funkcjonowania, spowodowaliśmy zaskarżenie tej decyzji i wygranie tej sprawy, umożliwiliśmy także zaciągnięcie kredytu ratunkowego.
 • Podjęliśmy działania w celu przeprowadzenia Reformy Finansów Miasta i mimo trudnych, czasem bardzo trudnych, decyzji chcemy te reformy wdrożyć.

Teraz przed nami kolejne zadania:

 • Obchodzimy 20-lecie dzielnic samorządowych Krakowa. To okazja do podziękowania tym, którzy się przyczynili do tego niewątpliwego sukcesu Krakowa, ale przede wszystkim to okazja do przedstawienia koncepcji rozwoju dzielnic na kolejne lata.
 • Po wyborach parlamentarnych trzeba, aby mimo różnic politycznych, parlamentarzyści wybrani z Miasta Krakowa stanowili w sprawach interesu Krakowa jedną drużynę, chcemy stworzyć „Pakt dla Krakowa”, zaprosić do niego wszystkich parlamentarzystów, a potem prosić ich o bieżące wspieranie naszych interesów.
 • Przed nami trudne sprawy reformy finansów, ale bez reformy będzie tylko gorzej.
 • Musimy szybko uchwalić Budżet na 2012 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową.

Jako radny wybrany z Kurdwanowa, Swoszowic i Borku Fałeckiego (dzielnic IX, X, XI) zobowiązałem się do realizacji kilku ważnych spraw:

 • Stworzenia Parku Duchackiego
 • Stworzenia Domu Kultury na Woli Duchackiej
 • Budowy Centrum Edukacyjnego na Klinach
 • Przebudowy dróg lokalnych, w tym Myślenickiej i Borkowskiej

I mamy pierwszy sukces – finalizuje się przejęcie przez Miasto terenów Parku Duchackiego. Będzie to szybciej i taniej niż wcześniej zakładano.

Odbywam często dyżury z mieszkańcami i często spotykam się z lokalnymi problemami. Część udaje się rozwiązać, ale większość jeszcze jest do rozwiązania. Mimo tego kolejny raz zostałem przez Gazetę Krakowską uznany jako najpracowitszy i najskuteczniejszy radny. Będę się starał, aby ponownie zasłużyć na to zaszczytne miano.

Z poważaniem

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >