Podsumowanie spotkania z mieszkańcami na Woli Duchackiej

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2016 r.

Podsumowanie spotkania z mieszkańcami Woli Duchackiej, które odbyło się w środę, 20 kwietnia 2016, w godzinach 18-20 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 na Woli Duchackiej.

Jako radny Miasta Krakowa, wybrany w okręgu wyborczym obejmującym m.in. Dzielnicę XI, w tym Wolę Duchacką, spotkałem się ze swoimi wyborcami w ZSOI nr 7 na spotkaniu informacyjnym. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 mieszkańców, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, ZEO, ZIKIT, KZZ, a także przedstawiciele Zarządu Dzielnicy XI i przedstawiciele zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze.

Najpierw przedstawiłem swój program wyborczy z kampanii z 2014 roku dla tego terenu:

 • Rewitalizacja Parku Duchackiego, odbudowa dworu i parku – w trakcie realizacji z pełnym zabezpieczeniem finansowania.
 • Modernizacja ulicy Witosa – zrealizowana.
 • Budowa Centrum Rekreacji i Kultury na Woli Duchackiej – w trakcie przygotowania, z pełnym zabezpieczeniem finansowania.

Przedstawiłem też zadania nowe, które wyszły w trakcie 2015 roku:

 • Modernizacja ulicy Nowosądeckiej – w trakcie realizacji.
 • Uratowanie przed zabudową Skweru na Wolności – w trakcie realizacji (więcej informacji)

Jak widać swoje zobowiązania wyborcze albo już zrealizowałem albo są w trakcie realizacji. Podjąłem też nowe wyzwania, znalazłem dla nich rozwiązania, w tym finanowanie.

W drugiej części mieszkańcy zgłaszali swoje problemy i postulaty:

 • Sprawa zabudowy terenu niezgodnie ze studium – tu niestety obowiązuje prawo mówiące, że tzw. wzizt nie musi być zgodne ze studium, prawo to powinno być zmienione.
 • Sprawa zasadności wycinki drzew w Parku Duchackim – tu Dyrektor Zarządu Zieleni wyjaśnił, że wycinka ma charakter higieniczny, bez niej nie rozwijałyby się inne drzewa.
 • Sprawa ruchu pieszego przy ul. Karpińskiego i dojścia do Przychodni – tu Dyrektor ZIKIT obiecał sprawdzić możliwość wprowadzenia zmian
 • Sprawa zabudowy na W. Sławka/Nowosądecka, zalesiania, garaży – tu Dyrektor ZIKIT obiecał sprawdzić możliwość wprowadzenia zmian.
 • Sprawa znaków na ul. Białoruskiej – do wyjaśnienia przez ZIKIT.
 • Sprawa tzw. nowej Sławka – tutaj jest konflikt z mieszkańcami os. Piaski.
 • W sprawie zagrożenia dla zachowania tzw. Skweru na Wolności (ok. 1,3 ha między ulicami Algierską, Estońską, Wolności) wyjaśniłem, że podzieliliśmy działania w tej sprawie. W pierwszym etapie powinna zostać podjęta uchwała Rady Miasta Krakowa zezwalająca na zmianę zagospodarowania tego terenu jako rekreacji i to bez pobierania za to opłaty. Powinno to nastąpić w miesiącu maju poprzez podjecie przez RMK uchwały przygotowanej przez Wydział Skarbu. Odrębną sprawą będzie zagospodarowanie skweru, przy czym albo zachowując jako swoją własność zagospodaruje to SM Podgórze, albo jeżeli własność przejmie Miasto – ono zagospodaruje. W każdym przypadku zostanie zachowany charakter zielony – rekreacyjny tego terenu.
 • Sprawa remontu dróg wokół szkoły – w zależności od własności powinno to robić Miasto albo SM Podgórze.
 • Sprawa organizacji ruchu wokół ulicy Skowronia i właściwego informowania – sprawę wyjaśni ZIKIT.
 • Sprawa budowy Centrum Kultury i Rekreacji Wola Duchacka i zarzutu, że nic się nie robi. Wyjaśniłem, że sam byłem autorem tego zadania, dzięki interwencji dyr. Ławrowskiego, wprowadziłem zadanie do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej i zadanie będzie realizowane, ale nie przewiduję znaczącego przyspieszenia finansowania tego zadania, nie ma takich finansowych możliwości i naciski na nic się nie zdają.
 • Sprawa rozbudowy mieszkaniowej i infrastruktury wokół ulicy Heltmana – sprawę wyjaśni ZIKIT.
 • Sprawę przejścia ul. Nowosądecka/Włoska – wyjaśni ZIKIT.
 • Sprawa rozbudowy infrastruktury technicznej wokół ul. Skowronia – wyjaśni ZIKIT.
 • Sprawa dojścia do szkoły przy Czarnogórskiej – wyjaśni ZIKIT.
 • Sprawa przystanku na Łużyckiej obok Lidla i przejścia pieszego – możliwość wyjaśni ZIKIT.

W dyskusji wzięło udział 27 osób, odbyły się też indywidualne rozmowy po spotkaniu.

Po 2 godzinach spotkanie zakończono.

Następne odbędzie się na Ruczaju. Zapraszam w maju.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >