Podsumowanie konferencji Forum Przyszłości Dzielnic – ”O dzielnicach krakowskich – jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle” – porównanie dzielnic w Krakowie, w Polsce, Europie i świecie

Ostatnia aktualizacja: 22.04.2016 r.

Forum Przyszłości Dzielnic, czyli ponadpolityczne porozumienie radnych miejskich i dzielnicowych, naukowców i organizacji pozarządowych – uznając, że 25-lecie dzielnic samorządowych w Krakowie powinno być okazją do popatrzenia w przyszłość – organizuje cykl konferencji poświęconych przyszłości dzielnic w Krakowie, ale i innych jednostek pomocniczych w Polsce. Kolejna konferencja była poświęcona porównaniu dzielnic w Krakowie, w Polsce, Europie i świecie.

We wtorek, 19 kwietnia, po południu, w Sali obrad Rady Miasta Krakowa około 100 osób, radnych miasta i dzielnic, mieszkańców, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców spotkało się, aby ocenić pozycję krakowskich dzielnic w Polsce, poznać możliwe wzory i wyzwania, porozmawiać o właściwej współpracy dzielnic z mieszkańcami, władzami i o roli radnych dzielnicowych.

W pierwszej części prof. Paweł Swianiewicz, ogólnopolski specjalista w kwestiach samorządności, autor książki o jednostkach pomocniczych „Błędne rondo marginalizacji”, pokazał, że to właśnie Kraków ma w Polsce dzielnice najlepiej rozwinięte, z szerokimi kompetencjami, stosunkowo dużymi finansami, z najlepszym w Polsce postrzeganiem Rad i radnych dzielnic. Pokazał jednak też pewną defensywną sytuację krakowskich dzielnic, cofanie się z finansami, kompetencjami i znaczeniem. Profesor sformułował tezę, że jeśli chcemy większego znaczenia dzielnic, musimy w ich działaniu wiele zmienić, w szczególności zwiększyć ich kompetencje i samodzielność. Stwierdził też, że jeżeli ktoś może pokazać większe znaczenie dzielnic, to może to być przede wszystkim nasze miasto. To jest właśnie wyzwanie, pozwalające przerwać „błędne rondo marginalizacji (dzielnic). Życzył, aby Kraków przerwał tę marginalizację dzielnic samorządowych.

W drugiej części konferencji spotkaliśmy się w grupach. Pierwsza rozmawiała o relacjach dzielnic z mieszkańcami, o zakorzenieniu dzielnic. Mówiono o różnych relacjach, za najważniejsze uznając konieczność właściwego informowania. Druga grupa rozmawiała o relacjach dzielnic z władzami, pokazując plusy i minusy tych relacji. Za najważniejszą sprawę uznano konieczność takiego ustawienia kompetencji dzielnic, aby jak najwięcej kompetencji było przypisanych wyłącznie dzielnicom. Trzecia grupa zajmowała się rolą radnych dzielnicowych, uznając, że w Krakowie najważniejsza wydaje się rola tzw. mini-samorządu. Wszyscy uznali, że taka forma rozmowy – w grupach warsztatowych – jest bardzo ciekawa i powinna być w przyszłości kontynuowana.

W podsumowaniu pokazano, że Kraków jest niewątpliwie liderem samorządowych jednostek pomocniczych, ale jeszcze wiele ma do zrobienia. Pokazano też perspektywę kolejnej konferencji, która ma pokazać różne pomysły na rozwój krakowskich dzielnic. W połowie czerwca odbędzie się kolejna konferencja pn. „Dzielnice naszych marzeń”. Chcemy, aby na konferencji różni autorzy pokazali swoje pomysły na krakowskie dzielnice samorządowe. Planujemy, aby do 31 maja potencjalni autorzy przesłali do Forum Przyszłości Dzielnic na jednej stronie A4 streszczenie swojej propozycji, a w terminie do 10 czerwca przesłali swoją prezentację w PowerPoincie. Zapraszamy wszystkich do pokazania wizji „dzielnic marzeń w Krakowie”. Czekamy.

Finałem działań Forum Przyszłości Dzielnic będzie październikowa ogólnopolska konferencja o jednostkach pomocniczych w Polsce, gdzie pokażemy wyniki oceny działania i postrzegania dzielnic w Krakowie, pokażemy też przewidywane kierunki zmian naszych dzielnic. Chcemy, aby powstały rekomendacje zmian w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych w Krakowie i w ogóle w Polsce. Taka Karta Jednostek Pomocniczych, Krakowska Karta !

Chcę podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji oraz jej uczestnikom: radnym dzielnicowym i miejskim, mieszkańcom, naukowcom, organizacjom pozarządowych, pracownikom Kancelarii  Rady Miasta i Rad Dzielnic, bardzo dziękuję.

Dyskusja, dokumenty i wszelkie informacje dotyczące obecnej konferencji, ale i działań przygotowawczych będzie dostępna na specjalnej stronie Forum Przyszłości Dzielnic: forumdzielnicowe.pl

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >