Podsumowanie konferencji „Dzielnice naszych marzeń”

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2016 r.

W konferencji „Dzielnice naszych marzeń” organizowanej w dniu 15 czerwca 2016 w ramach Forum Przyszłości Dzielnic wzięło udział 9 prelegentów i około 60 uczestników – radni Miasta i dzielnic, Prezydent Miasta Krakowa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy, media. Konferencja rozpoczęła się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa o godzinie 17, przez 2 godziny były przedstawiane propozycje zmian, od godz 19 do 21 trwała dyskusja, w której zabrały głos 33 osoby. Szczegółowe dane, zdjęcia, docelowo nagrania i stenogram dostępne są na stronie Forum Przyszłości Dzielnic.

Konferencję rozpoczęła wypowiedź Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, pokazująca z jednej strony historyczne i formalne uwarunkowania działania dzielnic, a z drugiej czytelne stanowisko niepodejmowania obecnie zasadniczych zmian w funkcjonowaniu dzielnic. Prezydent odniósł się też w części do później przedstawianych propozycji, kwestionując zasadność zasadniczych zmian. Jednocześnie zasygnalizował, że dopiero co wdrożone statuty dzielnic będą weryfikowane po jakimś czasie, wtedy można oczekiwać ewentualnych zmian.

Wystąpienia prelegentów:

 • Pan Arkadiusz Bujak – Dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania – dokonał omówienia  ogólnego kontekstu zmian funkcjonowania jednostek pomocniczych w Poznaniu, dokonał przedstawienia koncepcji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (przesłanki, cele i założenia) oraz przedstawienia koncepcji Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania ds. reformy jednostek pomocniczych miasta (przesłanki, założenia i cele, które udało i nie udało się osiągnąć).
 • Pan Krzysztof Mazur – Prezes Klubu Jagiellońskiego –  to ciekawa, rewolucyjna i wzorowana na niektórych samorządach oryginalna metoda funkcjonowania jednostek pomocniczych, 208 jednostek pomocniczych zarządzanych przez lokalne stowarzyszenia.
 • Pan Adam Jaśkow – Fundacja na Rzecz Socjalnej Demokracji – mówił o kolejnej rewolucyjnej, obejmującej nowe, rozszerzone i rozłączne kompetencje, propozycji reformy dzielnic od nowa, nowe funkcje, nowa postać, nowe sposoby funkcjonowania.
 • Grupa w składzie: Bogusław Kośmider, Szczęsny Filipiak, Wojciech Krzysztonek, Zbigniew Kożuch, Aleksander Miszalski, Maciej Nazimek – Przedstawiciele Rady Miasta i Dzielnic Krakowa – to propozycja – ewolucyjna, dwuetapowa reforma dzielnic, rozłączne kompetencje, maksimum funkcji lokalnych w dzielnicach, więcej środków, ale i więcej odpowiedzialności.
 • Pan dr. Tomasz Fiszer – Lokalna Inicjatywa „Nasza Olszanica” – Mówił o tym jak dobrze rozwijać nasze dzielnice w Krakowie, a z drugiej strony zachować i rozwijać pozostałości przyrody. Jak zapewnić zrównoważony rozwój i dochodzić do samowystarczalności. Rola konsultacji społecznych na poziomie osiedli i dzielnic.
 • Pani Ewa Heczko-Hyłowa – Sieć Team Europe przy Komisji Europejskiej – postawiła dylemat: Dzielnice, czyli MIASTO naszych marzeń. Czy „wymarzone” dzielnice będą automatycznie tworzyć nasze „wymarzone MIASTO”? Jako tło dyskusji o ważnych, choć szczegółowych sprawach dzielnic, warto w myśl podejścia „od szczegółu do ogółu” przypomnieć w kilku słowach o europejskich/unijnych standardach planowania i zarządzania rozwojem i odnową miast.
 • Pan Łukasz Wantuch – Radny Dzielnicy III Prądnik Czerwony – przedstawił odpowiedź, dlaczego Kraków powinien mieć osobny akt prawny na wzór ustawy warszawskiej?
 • Pan Krzysztof Kwarciak – Radny Dzielnicy VII Zwierzyniec – przedstawił  szereg szczegółowych propozycji, polepszających pracę dzielnic.
 • Pan Janusz Baster – ekspert niezależny, konsultant Strategii Rozwoju Krakowa z 2005 r. – pokazał, że dzielnice są tylko jednym z elementów systemu zorganizowania prawdziwie funkcjonalnej i obywatelskiej społeczności miasta. Taki system potrzebuje wytworzenia nawyków i umiejętności samoorganizacji oraz partycypacji w realizacji zadań publicznych, a także infrastruktury (osnowy), co jest długotrwałym procesem wymagającym racjonalności i ciągłości działań.

W dyskusji wzięło udział ponad 30 uczestników, poruszane były bardzo różne problemy dzielnic, w tym słabości instytucjonalne, klientelizm, słabość radnych w tym postulat dawania dla indywidualnych radnych jakiejś puli do dyspozycji do wydawania w swoim okręgu w ramach środków dzielnic, rola budżetu obywatelskiego, zapewnianie reprezentatywności, upolitycznienie dzielnic, wykorzystanie już istniejących kompetencji, sprawa uzdrowiska i sprawa likwidacji powiatów ziemskich. Były też podnoszone kwestie lokalne, związane z konkretnymi dzielnicami.

W posumowaniu trzeba stwierdzić, że konferencja spełniła oczekiwania, dała bardzo szeroki  materiał do dalszych prac nad propozycjami i rekomendacjami dla rozwoju krakowskich (i nie tylko) dzielnic. Chcemy (My – czyli Forum Przyszłości Dzielnic) w czasie wakacji popracować nad tymi materiałami, chcemy, z udziałem mediów, ale i wszystkich zainteresowanych, dokonać porównania i zweryfikowania propozycji. W październiku odbędzie się konferencja następna – metropolitalna, pokazująca, jak z tematem jednostek pomocniczych radzą sobie inne miasta. Na konferencji chcemy przedstawić listę rekomendacji, proponowanych zmian w przepisach prawa tak, aby polskie jednostki pomocnicze miały możliwość być jednymi z najlepszych w Europie, blisko mieszkańców, realizując ich oczekiwania i potrzeby.

Jeden z głównych dylematów, który został na tej konferencji wyartykuowany to, czy Kraków powinien się rozwijać w oparciu o jedno centrum decyzyjne, dające sprawność, spójność, jednolity poziom obsługi mieszkańców, czy też Kraków powinien stać się policentryczny, zostawiając w głównym centrum sprawy strategiczne, ogólnomiejskie, a pozostałe lokując lokalnie, bliżej mieszkańców, ale i działając drożej, mniej spójnie, dając różny poziom reagowania i wspierania mieszkańców. Jest to jeden z kluczowych dylematów rozwojowych Krakowa. Osobiście uważam, że jednak, mimo niespójności, większych kosztów i nierówności Kraków powinien mieć mocniejsze centra lokalne, zarządzane lokalnie. Tak funkcjonuje zdecydowana większość europejskich miast i metropolii, takie wydaje się być coraz głośniej wyrażane stanowisko mieszkańców. Dylemat z tym związany, to czy zmieniać obecnie dzielnice, reformować. I dylemat trzeci – jak głęboko reformować dzielnice, jak szybko i jak głęboko. Jak widać zdania i prelegentów i uczestników konferencji były podzielone, i za głębokim i szybkim reformowaniem, i za reformowaniem płytkim, wolnym. Trzeba o tym w Krakowie rozmawiać. I o tym będzie konferencja kolejna, już w październiku !

Dziękuję za współorganizowanie konferencji Forum Przyszłości Dzielnic: Przemkowi Dziewitkowi z Pracowni Obywatelskiej, Ewie Chromniak i Basi Pasiece z Biura Inicjatyw Społecznych, Jaśkowi Niedośpiałowi z Fundacji Stańczyka, Szczęsnemu Filipiakowi, Michałowi Drewnickiemu, Adamowi Migdałowi, Dominikowi Jaśkowcowi, Pani Dyrektor Beacie Kowalówce i zespołowi Kancelarii Rady, wszystkim prelegentom i Panu Prezydentowi Majchrowskiemu oraz bardzo licznym uczestnikom debaty o „dzielnicach naszych marzeń” !

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >