Podsumowanie kolejnego tygodnia Krakowa w czasach zarazy

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Minął kolejny tydzień, wprowadzono kolejne zmiany i zabezpieczenia, wprowadzono zarządzenie umożliwiające wsparcie podmiotom i instytucjom z wielu sektorów działalności. Musimy też podejmować oszczędności, aby w przyszłości były większe możliwości.

W czwartek pojawiło się miejskie mega zarządzenie określające działania miasta wspierające różne sektory gospodarki, ale i określające możliwości wsparcia mieszkańców.

Przypomnijmy, jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy program wsparcia różnych dziedzin gospodarki, w zakresie czynszów za lokale użytkowe, w zakresie podatków od nieruchomości, w zakresie realizacji inwestycji komunalnych. Opłaty za czynsze i podatki mogą być przesunięte i bezpłatnie prolongowane, mogą być w granicach prawa obniżone, czy wręcz anulowane.  Trzeba przy tym uwzględniać przepisy w sprawie tzw pomocy publicznej de minimis.

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy wstrzymanie podwyżki czynszów w mieszkaniach, których właścicielem jest Miasto. W stosunku do mieszkańców, którym się pogorszyła sytuacja, możliwa jest znacząca obniżka czynszów za mieszkania.

Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy i wprowadzamy program ochrony sektora kultury – Kultura odporna. Mniejsze czynsze, stypendia, granty i wiele, wiele innych mają na celu maksymalną ochronę wartości kultury w Krakowie. Wspieramy też kluby sportowe, instytucje sportu i sportowe wydarzenia. Wiele z nich musiało być odwołanych, wiele ma o wiele mniejsze, czy wręcz zerowe dochody. Miasto stara się w miarę możliwości pomagać organizacjom pozarządowym. One też potrzebują pomocy i wsparcia i w miarę ograniczonych możliwości tego wsparcia udzielamy.

Wiele samorządów pyta nas o te działania, dla wielu jesteśmy punktem odniesienia, z satysfakcją też przyjmujemy podziękowania i dowody uznania za szeroki program wsparcia.

Jednak te wszystkie działania oznaczają zmniejszone, znacząco zmniejszone dochody, za czynsze, za podatki, za opłaty z których zrezygnowaliśmy, czy znacząco obniżyliśmy. Będziemy mieli z tytułu tych obniżek znaczące uszczerbki w budżetowych dochodach. Jeżeli do tego dodamy kolejne znaczące uszczerbki w dochodach z biletów, jeżeli dodamy ogromne uszczerbki w dochodach z PIT i CIT, jeżeli dodamy uszczerbki z tytułu braku opłat za strefę płatnego parkowania, to mamy w budżecie, po stronie dochodów ogromną dziurę.

Dlatego też, chyba jako znów pierwsi wśród polskich samorządów, zaczęliśmy program oszczędnościowy. Zaczęliśmy tam, gdzie są największe straty, gdzie usługi, ale i dochody z tych usług spadły o 90%, czyli w transporcie publicznym. Zmniejszenie ilości kursów autobusowych i tramwajowych poza godzinami szczytu jest po to, aby kiedy znacząco zwiększy się skala wykorzystania autobusów i tramwajów, móc dać jak największą ich ilość do wykorzystania. Słyszymy w mediach nieoficjalne sygnały o znaczących zwolnieniach w instytucjach władzy państwowej (urzędach centralnych i wojewódzkich). Kraków w latach 2011-2013 musiał się zmierzyć z potężnym kryzysem i dlatego wcześniej podchodzimy do różnych oszczędności, aby je wprowadzać stopniowo. Także dlatego uznaliśmy za właściwe wyłączenie oświetlenia ulicznego i wszelakiego w miejscach publicznych, w godzinach stricte nocnych. Po pierwsze dlatego, że w tych godzinach praktycznie nikt nie korzysta z tych miejsc, po drugie są to finansowe oszczędności, a po trzecie ma to symboliczne znaczenie. Te 600 tysięcy miesięcznie oszczędności to kwota, która może dać dużo lepsze efekty.

W ostatnim tygodniu sporo zamieszała też chyba jednak mocno nieodpowiedzialna wypowiedż krakowskiego urzędnika służb państwowych – Wojewódzkiego Konserwatora (a raczej Konserwatorki) Zabytków dezawuująca krakowski sektor turystyki. Ten sektor przynosi do budżetu Krakowa około 5% dochodów, z punktu widzenia Miasta nie jest więc sektorem decydującym budżetowo, ale znaczącym). Ten sektor zatrudniał około 60 tysięcy osób, więc około 10% zatrudnionych, a to ma już potężne znaczenie dla krakowskiego rynku pracy. Ale przede wszystkim ten sektor ma ogromne znaczenie wizerunkowe dla Krakowa i ogromny wpływ na inne sektory gospodarki Miasta (choćby sektor innowacyjny, naukowy, ośrodków wsparcia biznesu, także sektor kultury, czy międzynarodowego transportu). Kto tego nie rozumie sam wystawia sobie świadectwo.

Minął kolejny tydzień Krakowa w czasach zarazy. Pokazaliśmy, że jako miasto dbamy o krakowskich mieszkańców, krakowskich przedsiębiorców. Dbamy i pilnujemy aby w przyszłości nasze straty były jak najmniejsze.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >