Podsumowanie działania Forum Przyszłości Dzielnic w 2016 roku.

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2017 r.

Przed rokiem powołaliśmy wspólnie (Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, radni miejscy i dzielnicowi, grupa organizacji pozarządowych – BIS, Fundacja Stańczyka, Pracownia Obywatelska) Forum Przyszłości Dzielnic, czyli ponadpolityczne porozumienie radnych miejskich i dzielnicowych, naukowców i organizacji pozarządowych – uznając, że 25-lecie dzielnic samorządowych w Krakowie powinno być okazją do popatrzenia w przyszłość. FPD zorganizowało cykl konferencji poświęconych przyszłości dzielnic w Krakowie, ale i innych jednostek pomocniczych w Polsce. Dziś przyszedł czas podsumowania. Przez ten okres ponad roku odbyliśmy 5 dużych konferencji programowych, w których brało udział od 50 do 150 osób, w tym w szczególności konferencje:

 • Przyszłość krakowskich dzielnic – 23 lutego 2016. W debacie udział wzięli: prof. Jacek Majchrowski – prezydent miasta Krakowa, Bogusław Kośmider – przewodniczący Rady Miasta Krakowa, prof. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Hubert Izdebski – Uniwersytet Warszawski, prof. Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński, Iga Maliszewska – Uniwersytet Jagielloński. Czytaj więcej >>
 • ”O dzielnicach krakowskich – jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle – porównanie dzielnic w Krakowie, w Polsce, Europie i świecie” – 19 kwietnia 2016. Głównym prelegentem był najlepiej zorietnowany w działalności jednostek pomocniczych w Polsce specjalista – prof. Paweł Swianiewicz. Czytaj więcej >>
 • „Dzielnice naszych marzeń” – 15 czerwca 2016. W konferencji przedstawiono w krótkich, maksymalnie 10-minutowych prezentacjach swoje pomysły i propozycje dotyczące usprawnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych w Krakowie. Tych pomysłów było 9, bardzo różnych i zmieniających Kraków w różnych kierunkach. Czytaj więcej >>
 • Możliwe i oczekiwane funkcjowanie dzielnic – 21 września 2016. W sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się kolejna Konferencja poświęcona organizacji i funkcjonowaniu Dzielnic Miasta Krakowa. Tym razem przedmiotem debaty stały się kompetencje dzielnic (własne i wyłączne), zadania (w tym zagadnienia dotyczące ich finansownania) oraz współpraca z mieszkańcami. Czytaj więcej >>
 • Podsumowanie Barometru Krakowskiego i Diagnozy Dzielnic – 3 marca 2017 r. Przedstawiono szczegółowe wyniki badań ogólnomiejskich i szczegółowych lokalnych, a także szczegółowych badań dzielnic.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w działanie Forum Przyszłości Dzielnic, członkom organizacji pozarządowych, radnym miejskim i dzielnicowym, przedstawicielom władz miasta z prezydentem Miasta Krakowa. Po tym ciekawym roku mamy bardzo dużo wiedzy, przemyśleń, koncepcji. Liczę, że będzie to dobra podstawa do rozwoju dzielnic samorządowych Krakowa na następne lata.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >