Podsumowanie działań antysmogowych w kadencji 2010-2014

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2015 r.

Działania antysmogowe to jeden z ważniejszych aspektów pracy mojej i moich kolegów z Platformy w kadencji 2010-2014.

Wdrożenie Antysmogowego Planu Przyśpieszenia i programu osłonowego przez Radę Miasta Krakowa oraz wprowadzenie zakazu palenia węglem na terenie Krakowa przez Sejmik Województwa to jedne z najważniejszych naszych działań podjętych na rzecz polepszenia stanu powietrza w Krakowie.

Przedstawiam prezentację oraz artykuł o walce ze smogiem jaką podjęliśmy w minionych latach.

W kadencji 2010-2014 jednym z najistotniejszych problemów Krakowa było zanieczyszczenie powietrza. Wielokrotnie przekraczane normy zanieczyszczeń powietrza w Krakowie były i są przyczyną zwiększonej liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, a także innych chorób będących konsekwencją takiego stanu.

Chcąc zaradzić zaistniałej sytuacji miasto podejmowało częściowe kroki, przeznaczając na początku 2013 roku środki pieniężne na Program Likwidacji Niskiej Emisji. Jednak dopiero wielkie protesty społeczne, odbywające się zimą 2013 roku, uzmysłowiły wszystkim jak trudna jest to sytuacja i jak radykalne działania muszą być podjęte. Krakowski Alarm Smogowy rozpoczął ruch, którego efektem było podjęcie całego pakietu działań antysmogowych.

W sprawie źródeł zanieczyszczenia krakowskiego powietrza było wiele mitów, jak choćby taki, powtarzany przez niektórych polityków, że to przede wszystkim ruch samochodowy jest głównym powodem zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Według tych osób udrożnienie ruchu, budowa obwodnicy miały być jednym z głównych sposobów na walkę z krakowskim smogiem.

Trzeba jasno i jednoznacznie powiedzieć, popierając tę tezę danymi z monitoringu WIOŚ, że głównym źródłem zanieczyszczeń krakowskiego powietrza jest niska emisja, czyli spalanie węgla i to nie tylko, z krakowskich palenisk. Prawdą jest, że ruch samochodowy ma też wpływ na jakość powietrza, ale ma to znaczenie drugorzędne. Dlatego podstawowym i najważniejszym, wskazywanym przez specjalistów sposobem walki ze smogiem, jest likwidacja niskiej emisji. Stąd też zdecydowany apel Krakowskiego Alarmu Smogowego o wprowadzenie zakazu palenia węglem w Krakowie.

Krakowska PO podjęła się przeprowadzenia tego ważnego dla mieszkańców projektu. W pierwszej kolejności Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Celem dokumentu było osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki.

W wyniku dyskusji publicznej, a także działań Klubu Radnych PO w Radzie Miasta powstała Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa. Komisja jako jedno ze swoich głównych działań przyjęła tzw. Antysmogowy Plan Przyśpieszenia. Jednym z elementów tego planu było wprowadzenie w Krakowie zakazu palenia węglem. Wniosek w tej sprawie złożył Prezydent Miasta Krakowa. Równolegle przyjęto Program Ograniczania Niskiej Emisji, zakładający przeznaczenie znacznych środków dla mieszkańców zamieniających swoje paleniska węglowe na bardziej ekologiczne. Został też opracowany program osłonowy dla osób, które mogą dotknąć zwiększone koszty ogrzewania w wyniku zmiany palenisk. W tym okresie też, po raz pierwszy, wyraźnie zaznaczyło się inne stanowisko PO i PiS w samorządzie Krakowa. PO było zwolennikami wyżej opisanych działań, PiS nie głosował za tym programem. Podjęto działania w celu pozyskania środków przede wszystkim na PONE, w szczególności z NFOŚ, WFOŚ, MPORWM.

Sejmik Województwa Małopolskiego rozpatrzył wniosek o zakaz palenia węglem od 2018 roku i w dniu 25 listopada 2013 uchwalił taki zakaz. Głosowanie pokazało istotne różnice w zrozumieniu powodów złego stanu powietrza w Krakowie. PiS uznawał, że taki zakaz nie powinien mieć miejsca, PO i PSL były za zakazem z pewnymi modyfikacjami.

Po przyjęciu uchwały ws. zakazu palenia węglem rozszerzono działania antysmogowe, wpisując do programów wojewódzkich szereg zadań związanych z PONE i przeznaczając na ten cel, w okresie programowania 2014-2020, znaczne środki. Sejmik podjął także działania w celu zmniejszenia skutków palenia węglem w gminach ościennych.

Jednak zakaz palenia węglem został zaskarżony i WSA w dniu 22.08.2014 uznał ten zakaz za niezgodny z prawem. Do dziś jednak sąd nie przysłał uzasadnienia wyroku. W związku z tym nie można było wnieść zaskarżenia tego nieprawomocnego wyroku.

Zaskarżenie wyroku może nastąpić do 30 dni od daty otrzymania uzasadnienia. W trakcie tego okresu nastąpią wybory samorządowe, także do Sejmiku Wojewódzkiego.

Wyrażamy podziękowanie wszystkim , którzy wspomagali i wspomagają słuszną walkę o lepsze powietrze w Krakowie. Wiemy, że jednym z głównych warunków powodzenia tej walki jest utrzymanie zakazu palenia węglem w Krakowie. Jako członkowie PO wspieraliśmy i będziemy wspierać takie działania. Mieszkańców Krakowa prosimy o poparcie!

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >