Podsumowanie drugiego tygodnia Krakowa w czasach zarazy

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Kolejny tydzień zarazy w Krakowie właśnie mija. Działamy w nadzwyczajnych warunkach, bez wyjść z domu, z ogromnymi ograniczeniami, do których wszyscy się stosują. W Krakowie uruchomiliśmy szerszą komunikację publiczną, ale i zrezygnowaliśmy z dochodów z podwyżki czynszów w miejskich zasobach. Pauza dla mieszkańców i przedsiębiorców działa. Zdecydowanie słabiej wygląda pomoc Państwa, tarcza antykryzysowa to „durszlak” – cedzak antykryzysowy, a posłowie okazali się o wiele mniej odpowiedzialni niż nasi radni.

Po drugim tygodniu coraz więcej ograniczeń obywatelskich, nie możemy praktycznie wychodzić z domu, wprowadzono ograniczenia w sposobie wykorzystania komunikacji publicznej. Miasto Kraków dostosowuje się bez dyskusji do zaleceń władz państwowych. Puściliśmy w miasto prawie wszystkie autobusy i tramwaje, nie patrząc na brak dochodów i wysokie koszty.

Zdecydowaliśmy o wstrzymaniu podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych i socjalnych, nie patrząc na zmniejszające się dochody i wzrost kosztów. Wdrażamy założenia programu wsparcia dla przedsiębiorców. Już ponad 100 użytkowników miejskich lokali poprosiło o natychmiastowe rozwiązanie umów wynajmu. Już ponad 150 użytkowników miejskich lokali poprosiło o zawieszenie lub zmniejszenie czynszów. Ponad 200 podmiotów zwróciło się o zmniejszenie, zawieszenie czy wręcz anulowanie podatku od nieruchomości. Zrezygnowaliśmy z opłat za ogródki i place targowe.

Będziemy mieli z tego o wiele mniej dochodów, ale ważniejsze jest ograniczenie strat krakowskiego biznesu. Tylko w ten sposób możemy zmniejszyć zagrożenia dla krakowskich przedsiębiorców. Część tych zmian, zdecydowanie większa część, musi być realizowana na wniosek zainteresowanego. Niestety takie są obecne zapisy ustawowe i jeszcze bardziej niestety  w większości tak to pozostanie, bowiem dumnie zapowiadana tarcza antykryzysowa nie przewiduje w tym zakresie zmian.

Tarcza antykryzysowa to niestety porażka tego tygodnia. Co prawda kilka, nawet kilkanaście spraw poprawiono, ale nie uwzględniono najważniejszych. Mówią tak przedsiębiorcy, także krakowscy i bardzo żałują, że nie uwzględniono szerszych działań ochronnych. Naprawdę, kiedy pali się las nie wolno liczyć róż. Naprawdę to spore rozczarowanie, także samorządowców. Co prawda znalazło się postulowane także przez Kraków wstrzymanie podwyżek, wypowiedzeń czy zmian w zakresie mieszkaniowym, ale może to być robione na wniosek, a nie z mocy ustawy.

Wiele innych postulatów w zakresie ekonomii, działań mieszkaniowych, zdalnych działań urzędowych, zawieszenia wszystkich terminów urzędowych, nie znalazło uznania władzy państwowej. Jesteśmy jako samorządowcy pewni, że władze państwowe będą musiały jeszcze raz wrócić do realnej pomocy, i dla mieszkańców, i dla przedsiębiorców, i dla samorządów. Szkoda, że władze państwowe tak podchodzą do tak ważnych problemów. Naprawdę szkoda.

Zaskakujące były także dyskusje na temat robienia/nierobienia posiedzenia Sejmu RP. Jako argument za robieniem zdalnym podawano ryzyka zarażenia, jednocześnie podtrzymując zasadność bezpośrednich wyborów prezydenckich w maju. Ta dialektyczna sprzeczność nie powoduje  po tej stronie poważnej refleksji. Dziwne to. Ale jeszcze dziwniejsze było pełne przestrachu reagowanie na spotkanie Sejmu. A przecież równo tydzień temu radni Miasta Krakowa odbyli posiedzenie, przegłosowali ważne sprawy i można było. Można było zrobić posiedzenia w sejmie Republiki Niemiec i w kilku innych parlamentach Europy. Tam zrobiono bezpośrednie posiedzenia, zrobiono tak w samorządzie Miasta Krakowa, a w Sejmie RP było to podważane. I nikt w Krakowie i w Europie nie robił sobie zdjęć pamiątkowych. Dziwne, ale czas na wyciąganie wniosków przyjdzie…

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >