Podsumowanie Barometru Krakowskiego 2016

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2017 r.

Przedstawiamy kolejne wyniki badania opinii mieszkańców Krakowa – Barometr Krakowski. To pierwsze tak szerokie i tak głębokie badanie społeczne.

W poprzednim, 2015 roku szczególnie badaliśmy opinie krakowskich studentów i sprawę płacenia podatków w Krakowie. Wyniki były ciekawe, w niektórych aspektach zaskakujące. Dzięki badaniom więcej dowiedzieliśmy się o potrzebach mieszkańców, o postulatach i możliwościach. Wymiernie, dzięki pierwszej edycji Barometru Krakowskiego, dowiedzieliśmy się, ilu w Krakowie jest mieszkańców niepłacących podatku PIT, ale i pod jakimi warunkami zgodziliby się go płacić. Wykorzystaliśmy tę wiedzę, zmieniliśmy promocję i mieliśmy o ponad 7 tysięcy podatników więcej niż w latach poprzednich. Te 7 tysięcy podatników to prawie 15 mln zł dodatkowo do budżetu. Badania kosztowały 180 tysięcy złotych. Widać, jak ta informacja dała wymierne efekty. Dzięki Barometrowi dowiedzieliśmy się, jak ważna jest dla krakowian sprawa hałasu. Wynikiem tej wiedzy jest nowy program przeciwdziałania hałasowi, mamy zmniejszające hałas nawierzchnie. Dzięki opiniom ws. Budżetu Obywatelskiego mieliśmy kolejne argumenty za zmianą koncepcji Budżetu Obywatelskiego w kolejnych latach. Dowiedzieliśmy się, czego oczekują studenci i absolwenci uczelni, ale i myślący o studiowaniu w Krakowie. Dzięki temu zmieniliśmy strategię promocji w tym zakresie, zmieniliśmy program wspierania przedsiębiorczości i umożliwiamy studentom i absolwentom lepsze korzystanie z możliwości, jakie daje Kraków. To duże korzyści z pierwszej edycji Barometru. Były też korzyści pośrednie – po opublikowaniu danych okazało się, że wielu naukowców, studentów, organizacji pozarządowych, dziennikarzy i samorządowców korzysta z tych badań i wyciąga ważne dla siebie, dla ich pracy i miasta wnioski. Widać jak wiele wymiernych i niewymiernych korzyści dał Barometr Krakowski mieszkańcom Krakowa dzięki sensownemu wykorzystaniu wyników przez krakowskie władze samorządowe i innych zainteresowanych. To się po prostu opłaciło.

Barometr Krakowski w 2016 roku to z jednej strony kolejne ogólnomiejskie badania społeczne, a z drugiej badania szczególne, poświęcone funkcjonowaniu dzielnic samorządowych Krakowa. W zakresie badań ogólnomiejskich okazało się, że poprawiły się opinie mieszkańców w kilku ważnych sprawach miejskich. Coraz więcej mieszkańców uważa, że coraz lepiej jest obsługiwanych przez Urząd Miasta Krakowa. Coraz więcej mieszkańców uważa, że nie ma już w Krakowie problemu ze zbieraniem odpadów, że poradziliśmy sobie jako miasto z tym problemem. Okazało się też, że zdecydowanie więcej mieszkańców Krakowa uważa, że lepiej funkcjonuje jego rada dzielnicy. Więcej – z badań wynika, że to właśnie radni dzielnicowi są najlepszym kontaktem dla mieszkańców. Ale też widać zmiany w drugą stronę. Coraz więcej mieszkańców uważa, że naszymi najważniejszymi problemami w Krakowie są: smog, korki i parkowanie. Badania wskazały też, że stosunkowo niewielu mieszkańców zna swoich radnych i miejskich, i dzielnicowych. Badania wykazały ogromne zróżnicowanie pomiędzy dzielnicami, zróżnicowane oceny działań dzielnic, zróżnicowanie problemów dzielnic, ale i wewnątrz dzielnic. Badania pokazały, że dzielnice potrzebują odrębnych strategii rozwoju, odrębnych sposobów informowania mieszkańców. Z badań ewidentnie wyszło, że Kraków nie jest miastem jednorodnym, jest miastem bardzo zróżnicowanym, ze zróżnicowanymi potrzebami i oczekiwaniami. Pełny koszt badań to 130 tys. zł barometr ogólnomiejski, 100 tys. zł badanie szczegółowe dzielnic, 37 tys. zł diagnoza dzielnic. Razem ok. 270 tys. zł przy skutecznym dotarciu do 3222 osób, czyli 87 zł za osobę.

Co wyniknie na przyszłość z tych badań? Po pierwsze wyniki znajdą swój wyraz w zmianach poszczególnych polityk i działań miasta. Na pewno zostaną uwzględnione przy przygotowaniu strategii rozwoju Krakowa, strategii, która będzie musiała uwzględniać bardzo zróżnicowane potrzeby lokalne. Po drugie rozpocznie się kolejny etap dyskusji, ale i zmian w funkcjonowaniu dzielnic. Z badań wynika, że mieszkańcy oczekują rozwoju swoich dzielnic, większych kompetencji, większych środków do dyspozycji. Po trzecie same dzielnice na pewno wyciągną wnioski i wprowadzą szczegółowe zmiany w zakresie swoich działań, zmienią swoje postępowania wobec różnych problemów czy potrzeb mieszkańców, docelowo zmienią sposób rozmawiania z mieszkańcami, a przede wszystkim powstaną lokalne strategie rozwoju. Po czwarte miasto na pewno weźmie pod uwagę wyniki badań przy decyzjach inwestycyjnych i budżetowych, a to przekłada się na realne działania i skutki dla mieszkańców.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że choć takie badania prowadzone są w innych polskich miastach – nasz krakowski barometr wyróżnia się wieloma pozytywnymi cechami. Prace badawcze nadzoruje grupa najlepszych naukowców z różnych uczelni Krakowa, a to gwarantuje wysoką jakość i zachowanie standardów. Właśnie standard tych badań jest kolejnym wyróżnikiem krakowskich badań – mamy nie tylko wyniki, ale i szczegółowe opracowania. Ważnym aspektem krakowskiego barometru jest upublicznianie wszystkich danych pochodzących z badań. Dane dostępne są na osobnej stronie internetowej (www.barometrkrakowski.pl) i każdy może je wykorzystywać, co już z danymi z pierwszej edycji się działo. O działaniach w zakresie barometru informujemy na bieżąco, także pytanych o opinie mieszkańców, co też jest dostępne na stronie internetowej.

Na przyszłość planujemy i wdrażamy tzw. panel miejski, czyli platformę elektronicznych konsultacji społecznych, będących takim rozszerzonym barometrem społecznym. Dzięki takim działaniom mamy wiedzę i szczegółowe informacje na temat reprezentatywnej opinii mieszkańców Krakowa. To wielka znacząca wiedza, pozwalająca lepiej, bardziej odpowiadając potrzebom mieszkańców, zarządzać Krakowem. Barometr Krakowski, panel miejski wspomagany wiedzą najlepszych specjalistów, to dowód, że władze Krakowa chcą słuchać suwerena, czyli mieszkańców i uwzględniać jego opinie.

W ten sposób mamy wiarygodne informacje, jak układają się opinie mieszkańców Krakowa w ważnych dla miasta sprawach. W ten sposób wiarygodnie i reprezentatywnie wiemy, co myślą mieszkańcy Krakowa – ten mityczny i prawdziwy suweren – krakowskie społeczeństwo. W ten sposób staramy się zgodnie z opiniami mieszkańców zmieniać Kraków na lepsze.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >