Podsumowanie 12. tygodnia czasów zarazy

Ostatnia aktualizacja: 07.06.2020 r.

Zobacz wszystkie artykuły z cyklu Kraków w czasach zarazy >>

Już czerwiec, już 12 tygodni czasów zarazy. Wiele się działo, więc krótko podsumujmy wydarzenia ostatnich dni.

Najpierw sprawy ogólnopolskie:

Ruszyła kampania prezydencka. Kandydaci rozjechali się po kraju. Dla mnie najbardziej znaczące były trzy spotkania Rafała Trzaskowskiego. Pierwsze w Poznaniu, gdzie przedstawił plan wyjścia z zimnej wojny politycznej w Polsce, pokazując szacunek do ludzi z różnych stron politycznej sceny. Drugie w Gdańsku, gdzie Rafał Trzaskowski pokazał nawiązanie do dziedzictwa Solidarności, mówiąc wręcz o nowej solidarności. I trzecie krakowskie, gdzie pokazał swój szacunek do konserwatyzmu, do wartości wolności, szacunku do innych, poszanowania dla tradycji. To pokazanie przyszłej władzy prezydenckiej jako władzy otwartej na wszystkich, niezależnie od religii, statusu, poglądów – to rzeczywiście nowa solidarność, nawiązanie do tej pierwszej z lat 1980-1981. Wtedy wszyscy chcący zmian byli razem, niezależnie od poglądów, religii, statusu politycznego, czy społecznego. To nawrót do prawdziwej solidarności, kiedy „jedni drugich brzemiona nosiliśmy” (vide JPII na Zaspie, sam słyszałem). To też nawrót do otwartego katolicyzmu, Kościoła Jana Pawła II, kościoła prof. Tischnera. Rafał Trzaskowski jest katolikiem, ale otwartym na innych, także innych wyzwań, czy niewierzących.

Mieliśmy okazję oglądać mocno nieparlamentarne zachowania podczas ostatniego posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej, kiedy jeden z szeregowych posłów nazwał posłów opozycji „chamską hołotą”. Wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś z opozycji nazwałby w ten sposób szeregowego posła. Wyobraźcie sobie Państwo, że w krakowskiej Radzie Miasta ktoś tak się zwraca do innych radnych. Rozumiem nerwy, ale są granice. Tu granice przekroczono i to jest hańba dla polskiego sejmu. Przez 5 kadencji, przez 20 lat prowadziłem posiedzenia Rady Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa i kiedy dyskusja była zbyt ostra, wzywałem do spokoju mówiąc: ”Proszę o spokój, to Rada Miasta Krakowa, a nie Sejm Rzeczpospolitej”. Tę kulturę na sali obrad krakowski parlament może uczyć parlament Rzeczpospolitej .

Ruszyła akcja zbierania podpisów. Zbieramy na ulicach, poprzez znajomych i nieznajomych. Idzie bardzo dobrze, zewsząd przychodzą sygnały wielkiego zainteresowania włączeniem się w akcję. Osobiście zdarzało mi się, że ludzie których nie widziałem latami, dawni koledzy czy sąsiedzi przywożą karty z podpisami. Normalnie przed każdymi wyborami sam (wespół z kolegami, sąsiadami, rodziną) zbierałem 300-400 podpisów. Przy tej kampanii mam  powyżej 800, a przecież jeszcze nie skończyliśmy. Wydaje się, że paradoksalnie zrobiono duży prezent mobilizacyjny dając tak mało dni na zebranie podpisów.

Sprawy Krakowskie:

Najważniejszym priorytetem działań samorządu jest ochrona przedsiębiorców i ich maksymalne wspieranie. Dlatego program PAUZA, dający ochronę wynajmującym lokale miejskie, ogródki, inne miejskie zasoby. Miarą efektywności jest, że z pomocy skorzystało prawie 1000 przedsiębiorców (na 3 tysiące), a tylko 25 zrezygnowało z działalności. Miasto pomaga też przekazując pomoc w postaci mikropożyczek i dofinansowań. Robi to Grodzki Urząd Pracy. To ogromna, bo prawie w ogóle niezautomatyzowana pomoc. Realizujemy już ostatnie wnioski z końca kwietnia, ale także wnioski z pierwszych tygodni maja. W to wsparcie dla przedsiębiorców zaangażowany jest prawie cały GUP, a także wiele osób z UMK. Także dlatego kontakt bieżący z GUP jest utrudniony, możliwy za wcześniejszym umówieniem się telefonicznym czy mailowym. Kontakt telefoniczny jest utrudniony, ale rozszerzamy liczbę linii i obsługujących pracowników. Osoby bezrobotne, które miały mieć spotkania kontrolne, mają te spotkania anulowane, a GUP skontaktuje się z propozycjami nowych spotkań.

Miałem okazję udzielić jednemu z portali wywiadu o działaniach Miasta wspierających przedsiębiorczość w Krakowie. Była też mowa o inicjatywie radnych 1. dzielnicy, znanej jedynie z medialnych sygnałów. Radni chcieliby ograniczenia funkcjonowania ogródków kawiarnianych do godzin wczesnowieczornych. Ponieważ nie ma na razie dokumentu, nie znamy formalnie tej propozycji. A sprawa elastycznego, wspólnotowego uregulowania działań przedsiębiorców jest już od pewnego czasu realizowana, tylko nie siłowo, a wspólnotowo.

Takim działaniem wspólnotowym był program „odpowiedzialny sprzedawca”, w którym na zasadach dobrowolności prawie 160 sklepów ograniczyło sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych. W efekcie sporo zmniejszyła się skala interwencji policji w tych rejonach. Takim wspólnotowym działaniem była wspólna akcja Policji, Straży Miejskiej i UMK eliminująca zachowania agresywne i niewłaściwe. Takim wspólnotowym działaniem była akcja UMK „Respect Kraków”, czyli szanuj Kraków, wykorzystująca ulotki, szkolenia, ludzi zaangażowanych i wspólne interwencje, ograniczające skalę zachowań nieodpowiednich. Takim działaniem jest program chronienia centrum miasta przed nadmiernym wykorzystywaniem na różne, nie zawsze odpowiednie, imprezy. Takim działaniem jest komisja określająca kto i na jakich zasadach korzysta z najbardziej atrakcyjnych terenów. Takim działaniem był i jest program wspierania branż chronionych i zanikających, dzięki czemu ponad 150 lokali w centrum miasta jest przeznaczane na działalność tradycyjną. Takim działaniem były wspólne działania polskich miast metropolitalnych, wzywające do poszerzenia kompetencji samorządów wz. sprzedaży alkoholu, ale i wykorzystania nieruchomości, w tym w zakresie krótkoterminowego wynajmu. Taką akcją była wspólna akcja miast historycznych Europy wzywająca władze do poszerzenia uprawnień samorządów i ograniczenie krótkoterminowego wynajmu. Jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziliśmy Park Kulturowy.

Można te działania lekceważyć, ale są one o wiele bardziej skuteczne niż wezwania teoretyków, żeby było lepiej, czy postulaty, aby coś zmienić. Pokazałem wiele działań samorządu Krakowa, rzeczywiście zmieniających i chroniących  historyczne centrum Krakowa. Pokazałem, co w ostatnich latach zostało zrobione w Krakowie. Zdaję sobie sprawę, że obecny czas wymaga nowych działań, że obecne wyzwania wymagają nowych rozwiązań, ale muszą to być rozwiązania wspólnie przeprowadzone – przez przedsiębiorców, mieszkańców, samorząd. Tylko tak można działać w Krakowie.

W sobotę w Krakowie był kandydat na Prezydenta Rafał Trzaskowski. Było kilka spotkań, najważniejsze to spotkanie z mieszkańcami na Rynku Głównym. Rafał mówił o wspaniałym powitaniu warszawskiego prezydenta przez krakowskich mieszkańców, mówił że wychodzi na pole „bić się o wartości”, mówił o konserwatywnych wartościach. To było ważne przemówienie, pokazujące Rafała Trzaskowskiego jako osobę otwartą na różne postawy i światopoglądy. Wartości konserwatywne to poszanowanie tradycji, a tradycja Trzaskowskich jest właśnie małopolska (pradziadek dyrektor szkoły w Tarnowie, dziadek sędzia w Krakowie, ojciec – muzyk, jazzman z Krakowa). Wartości konserwatywne to także poszanowanie dla innych. To jest chyba najważniejsze. Jako krakowski otwarty konserwatysta w pełni to potwierdzam i wzywam podobnie jak ja myślących do rozważenia głosowania na Rafała Trzaskowskiego jako na osobę szanującą inne poglądy, w tym także prawdziwe konserwatywne poglądy.

Polecane na stronie

  • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
  • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
  • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
  • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
  • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
  • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
  • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
  • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
  • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

  • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >