Podpisanie umowy w sprawie inwestycji na terenie Fortu nr 52A Łapianka przy ul. Fortecznej w Krakowie.

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019 r.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie rozpoczyna kolejny etap rewitalizacji Fortu nr 52a „Łapianka”/”Jugowice”, po zakończeniu której ten historyczny obiekt będzie pełnił funkcje Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego oraz ogólnodostępnych terenów zielonych.

Dotychczas wykonany został remont zabytkowego budynku koszar i kojca bramnego oraz rewitalizacja znacznej części terenów zieleni fortecznej (w tym fosy i stoków wałów).

Komisja Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS-POLSKA (Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA), czyli najwybitniejszych w kraju znawców architektury militarnej, po przeprowadzonych w 2018r. badaniach, oceniła działania Gminy Miejskiej Kraków w obrębie fortu 52a Łapianka, jako rokujące najlepiej, jeśli chodzi o integralność obiektów fortyfikacyjnych w chwili uruchomienia ich funkcji kulturalnych i społecznych. Komisja oceniła działania Gminy Miejskiej Kraków na rzecz wykorzystania wartości wielkiego zespołu zabytkowego dawnej Twierdzy za właściwe, wynikające wprost z pierwszej w kraju uchwały o zintegrowanej ochronie zabytków dawnej twierdzy pierścieniowej – uchwały Nr CXIX/1294/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. o nazwie: „Ramowy program ochrony i rewitalizacji zespołu historyczno – krajobrazowego Twierdzy Kraków”. Członkowie Komisji ocenili prace m.in. przy Forcie Łapianka bardzo pozytywnie, stawiając starania Krakowa o przywrócenie fortyfikacjom świetności i nadanie im nowych funkcji za wzór dla innych miast.

Wykonane dotychczas prace finansowane były ze środków Gminy Miejskiej Kraków, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a także ze środków UE. Łączny koszty tych prac to ponad 6 000 000 zł, z czego prawie 4 mln. zł pochodziły ze źródeł zewnętrznych.

Warto przypomnieć, że Fort „Łapianka” należał do najbardziej zniszczonych obiektów Twierdzy Kraków, na terenie którego przez wiele lat działały zakłady produkcyjne win owocowych. W tym czasie Fort poddany został znacznym przekształceniom (przebudowy i nadbudowy zniekształcające historyczny układ Fortu), zniszczeniu i degradacji. Dzięki wykonanym dotychczas pracom udało się w znacznej mierze przywrócić historyczny wygląd Fortu, a prace które zostaną wykonane pozwolą na jego wykorzystanie dla nowych funkcji tj., utworzenia i działania Centrum Ruchu Harcerskiego oraz ogólnodostępnego terenu zielonego. Zakres wykonanych dotychczas prac najlepiej obrazują zdjęcia obiektu wykonane przed rozpoczęciem remontu i obecnie.

Podczas aktualnego etapu rewitalizacji prace dotyczą przede wszystkim wykonania nowych pomieszczeń, w których możliwe będzie ulokowanie urządzeń i instalacji dla obsługi zabytkowego budynku koszar, a także funkcji wystawienniczej, konferencyjnej, magazynowej oraz zaplecza sanitarnego, a więc wszystkich tych funkcji i urządzeń, które są niezbędne dla działania  nowoczesnego i prężnie działającego Centrum Ruchu Harcerskiego, w którym będzie można organizować wystawy, wydarzenia kulturalne, harcerskie i inne. Ponadto w aktualnym etapie prac, dokończone zostaną działania dotyczące rewitalizacji terenów zielonych.

Stworzenie odpowiednich warunków dla realizacji tych celów wymaga nowej powierzchni kubaturowej, dzięki powstaniu której adaptacja zabytkowego budynku koszar dla nowych celów, będzie możliwie mało inwazyjna. Wszystkie nowe pomieszczenia zostaną umieszczone pod ziemią w taki sposób aby nie zakłócić historycznego układu Fortu i przykryte zostaną częściowo zielonym, a częściowo szklanym dachem.

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Krakowa oprócz Centrum Ruchu Harcerskiego zyskają również prawie 3 ha zrewitalizowanych ogólnodostępnych terenów zielonych, z których będą mogli korzystać jako miejsce spacerów i innych form rekreacji.

Wartość prac objętych umową z Wykonawcą – firmą BUDMEX Sp. z o.o. z  Nowego Sącza to przeszło 26 000 000 zł. Całość prac w ramach umowy planowana jest do wykonania w ciągu 24 miesięcy od dnia jej podpisania.

Prace będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości przeszło 5 000 000 zł.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >