Plan wdrożenia zmiany czynszów w mieszkaniach Skarbu Państwa i zasobu komunalnego w Krakowie

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2022 r.

Główne informacje

 1. Zgodnie z prawem (zapisami Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025) teraz Prezydent informuje o zmianach.
 2. Do 14 dni podpisanie zarządzenia o zmianie czynszów.
 3. Rada Miasta jest informowana, ale decyzję podejmuje Prezydent.
 4. Wdrożenie nowych warunków od 1 stycznia 2023 roku.
 5. Wzrost czynszu w zasobie miejskim i Skarbu Państwa.
 6. Dla lokali socjalnych wzrost z 2,45 zł/m2 do 2,98 zł/m2.
 7. Dla lokali komunalnych i SP wzrost dla czynszów minimalnych z 4,90 zł/m2 na 5,96 zł/m2.
 8. Dla lokali komunalnych i SP wzrost dla czynszów średnich z około 10 zł/m2 na około 13 zł/m2.
 9. Dla lokali komunalnych i SP wzrost dla czynszów maksymalnych z 12,52 zł/m2 na 15,22 zł/m2.

Uzasadnienie

 1. Inflacja i wzrost kosztów ponad przychody – deficyt mieszkalnictwa, spowodowany m.in. niezależnym od samorządu wzrostem zaliczek eksploatacyjnych i remontowych. W 2021 roku dochody wyiosły 54 mln zł ( 54 000 613 zł), a wydatki 63,291 mln zł (63 291 028 zł).
 2. Ustalenie przez Wojewodę nowego wskaźnika odtworzeniowego 1 m2 powierzchni mieszkalnej w Krakowie. W marcu 2019 roku wskaźnik wynosił 5008 zł/m2, co oznaczało stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 12,52 zł/m2. Obecnie wskaźnik wynosi 6632 zł/m2, co oznacza stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 16,58 zł/m2.
 3. Skutki poprzedniej regulacji:
  • Wskaźnik ściągalności na poziomie 97%, jak poprzednio.
  • 1041 wyremontowanych pustostanów.
  • 522 nowo wybudowane lokale mieszkalne.
  • Polepszenie poziomu technicznego zasobu.
  • Zmniejszenie i skrócenie kolejki oczekujących.
  • Na koniec 2021 roku w kolejce czekało zaledwie 349 rodzin.
 4. Oczekiwania Wojewody jako odpowiadającego za zasób Skarbu Państwa – pismo Wojewody Małopolskiego z 19.10.2021 roku dotyczące uaktualnienia stawek czynszów z tytułu najmu i dzierżawy i dostosowania ich do stawek wolnorynkowych.
 5. Sugestie Radnych, aby zmiany czynszów robić częściej, ale za to mniejsze.

Osłony, łagodzenie skutków, korzyści

Dla osób zamieszkujących w zasobie:

 1. Niski wzrost czynszu dla lokali socjalnych, przeznaczonych dla najbiedniejszych.
 2. Niewielki wzrost dolnych stawek dla czynszów komunalnych i SP.
 3. Duże obniżki czynszu dla osób o niskich dochodach.
 4. Niskie progi dochodowe dla ulg czynszowych, wręcz najniższe w Polsce.
 5. Zwiększające się możliwości remontów wspólnotowych i lokatorskich.

Dla osób czekających na mieszkanie:

 1. Utrzymanie szybkiego tempa dostarczania lokali.
 2. Zmniejszanie się kolejki czekających.

Dla mieszkańców spoza zasobu:

 1. Finansowanie działań mieszkaniowych nie kosztem innych ważnych zadań ogólnomiejskich.

Korzyści ogólne:

 1. Wzrost dochodów o około 11 mln zł rocznie.
 2. Remont dużej ilości pustostanów.
 3. Nowe inwestycje w zasób mieszkań socjalnych.
 4. Możliwość rozważania innych działań mieszkaniowych.

Sytuacja rynkowa

 1. Obecne czynsze w mieszkaniach wynajmowanych na rynku w Krakowie.
  • Dla lokali typowych 30-50 mkw średnie czynsze w Krakowie najniższe są w Nowej Hucie i wynoszą ok. 45 zł/ m2
 2. Obecne czynsze w TBS w Krakowie.
  • Stawki od 16 zł/ mkw do 18 zł/ m2 ale trzeba uwzględnić około 20% partycypacji własnej

Poprzednia regulacja

Główne informacje:

 1. Ogłoszona w październiku 2019 roku, wdrożona w lipcu 2020 roku.
 2. Wzrost czynszu maksymalnego w zasobie komunalnym i SP z 7,87 zł/m2 na 12,52 zł /m2.
 3. Pierwsza zmiana od 2009 roku.

Efekty:

 1. 16,8 mln zł rocznie.
 2. Utrzymana wysoka ściągalność czynszów.
 3. Bardzo znaczące zwiększenie skali remontów pustostanów.
 4. Skrócenie kolejki czekających na mieszkanie.
 5. Zwiększenie skali remontów lokatorskich części wspólnych.
 6. Zmniejszenie zasobu w złym stanie technicznym.
 7. Zwiększenie zasobu w dobrym stanie technicznym.

Inne działania mieszkaniowe

 1. Pustostany – duży odzysk i duża skala remontów (czytaj więcej)
 2. Program Mieszkanie za Remont.
 3. Większa skala mieszkań chronionych.
 4. Analiza opłacalności wdrożenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 5. Analiza opłacalności wdrożenia Społecznej Agencji Najmu.

Podsumowanie

Przedstawiliśmy:

 1. Główne założenia zmian czynszowych.
 2. Uzasadnienie zmian – ekonomiczne i społeczne.
 3. Działania osłonowe, łagodzące skutki i korzyści.
 4. Spodziewane efekty.
 5. Obecną sytuację rynkową na rynku wynajmu w Krakowie.
 6. Efekty poprzedniej regulacji.
 7. Działania mieszkaniowe, wdrożone i podejmowane w Krakowie.

Polecane na stronie

 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2020 rok [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >