Plan Rozwoju dla osiedla Uzdrowisko Swoszowice

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016 r.

W środę został przedstawiony Plan Rozwoju Uzdrowiska Swoszowice, a raczej uchwała ws. Kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa, polegających na umożliwieniu ubiegania się o pozyskanie środków z „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” realizatorom zadań określonych w Planie Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

Wg uzasadnienia, projekt był skonsultowany z  podmiotami świadczącymi usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego na terenie Osiedla Uzdrowisko Swoszowice, a także Naczelnym Lekarzem Uzdrowisk Województwa Małopolskiego, Konsultantem Wojewódzkim ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz samorządami zawodów medycznych, Komisją Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskową Rady Miasta Krakowa, a także innymi podmiotami, organizacjami i instytucjami mogącymi mieć wpływ na realizację Planu. Pozytywną opinię dotyczącą Planu wyrazili m.in.: Uzdrowisko Kraków Swoszowice sp. z o.o., Naczelny Lekarz Uzdrowisk Województwa Małopolskiego, Konsultant Wojewódzki ds. Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Przewodniczący ds. Uzdrowisk Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, WLKS Krakus Swoszowice, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.

Chciałbym, aby w tej sprawie swoje zdanie mogła wyrazić X Dzielnica, na terenie której mieści się Uzdrowisko, a także mieszkańcy Swoszowic. 

Załączam projekt Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice – dostępny tutaj w pliku pdf

Proszę o zgłaszanie uwag na adres boguslaw.kosmider@rmk.krakow.pl – zostaną one przekazane władzom Miasta Krakowa.

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Radny Miasta z VIII/X/XI Dzielnicy

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >