Miejskie Perspektywy, czyli Plan dla Krakowa


Radny ma obowiązek dbać nie tylko o swój okręg wyborczy, ale i o całe miasto. Dlatego, wespół z przyjaciółmi, opracowaliśmy wspólny Plan dla Krakowa, zestaw zadań, które chcemy wdrożyć, aby Kraków był wspaniałym miastem.
Nadaliśmy temu wspólne hasło – Spokojne przyśpieszenie – bo chcemy, aby Kraków rozwijał się szybko, dobrze i spokojnie !