Małe Lokalne Ojczyzny – Plan dla dzielnic


Musimy dbać o swoje najbliższe środowisko, nasze dzielnice, osiedla. Chcę zrealizować, wspólnie z radnymi dzielnicowymi, szereg ważnych zadań w dzielnicach. To przecież nasze lokalne ojczyzny, chcę o to dbać.

Dzielnica VIII

Dębniki, Kostrze, Osiedle Podwawelskie, Ruczaj, Nowy Ruczaj, Sidzina, Tyniec

 • Budowa nowego komisariatu Policji na Ruczaju.
 • Urządzenie kąpieliska i parku na Zakrzówku.
 • Rewitalizacja Dębnik.
 • Modernizacja ulicy Lubostroń.
 • Regulacja Potoku Kostrzeckiego wraz z budową przepompowni.
 • Rozpoczęcie budowy ulicy 8. Pułku Ułanów.
 • Utworzenie Parku Ruczaj
 • Reaktywacja linii autobusowej 114
 • Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Zobacz nr 3 pisma lokalnego
„Wokół nas” dla Dzielnicy VIII
ściągnij plik .pdf

Dzielnica X

Jugowice, Kliny, Opatkowice, Rajsko, Soboniowice, Swoszowice, Wróblowice

 • Rewitalizacja Fortu Borek na potrzeby Klubu Kultury Kliny.
 • Budowa dużego przedszkola na ul. Zawiłej na Klinach.
 • Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 134 w Opatkowicach.
 • Poszerzenie ulicy Fortecznej (przy skrzyżowaniu z ulicą Zagaje).
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43 w Swoszowicach.
 • Przebudowa ulicy Myślenickiej.
 • Budowa chodników przy ulicy Bochnaka we Wróblowicach.
 • Projekt odwodnienia na rzece Wildze w Opatkowicach.
 • Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Zobacz nr 3 pisma lokalnego
„Wokół nas” dla Dzielnicy X
ściągnij plik .pdf

Dzielnica XI

Kurdwanów, Piaski Nowe, Wola Duchacka

 • Rewitalizacja Parku Duchackiego, odbudowa dworu i parku.
 • Budowa parkingu Park&Ride na Kurdwanowie koło pętli.
 • Modernizacja ulicy Witosa.
 • Modernizacja ulicy Cechowej.
 • Modernizacja ulicy Łużyckiej.
 • Ochrona terenów zielonych na Piaskach Nowych.
 • Budowa Centrum Rekreacji i Kultury na Woli Duchackiej.
 • Termomodernizacja szkół.
 • Pomoc Komitetom Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.

Zobacz nr 3 pisma lokalnego
„Wokół nas” dla Dzielnicy XI
ściągnij plik .pdf