Oświadczenie w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie unieważnienia uchwały antysmogowej podjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił w całości skargi na podjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałę antysmogową, wprowadzającą w Krakowie zakaz palenia węglem i innymi paliwami stałymi.

To bardzo dobra wiadomość, cieszymy się, że wspólne argumenty – Województwa Małopolskiego, krakowskich organizacji pozarządowych i Miasta Krakowa – przekonały Sąd do utrzymania w Krakowie zakazu palenia węglem i paliwami stałymi.

Główne argumenty, które przedstawiliśmy za utrzymaniem zakazu:

 • prawne uchwała jest zgodna z ustawą, jest ona również zgodna z Konstytucją, szanuje prawa jednostki, działa w interesie społecznym, jest zgodna z polskim prawem
 • merytoryczne Województwo Małopolskie oraz Miasto Kraków podjęły wielorakie działania eliminujące smog, nie tylko w zakresie niskiej emisji, ale i eliminujące inne źródła zanieczyszczenia; zastosowaliśmy dopuszczalną prawem pomoc dla mieszkańców tak w zakresie wparcia inwestycji, jak i potem eksploatacji nowych palenisk; uchwała została podjęta po przeprowadzeniu szeregu analiz i ich weryfikacji
 • społeczne – działania antysmogowe były oczekiwane i pożądane społecznie; naszym obowiązkiem jest maksymalne zabezpieczanie życia i zdrowia mieszkańców, jest to działanie ważne i kluczowe dla mieszkańców i gości Miasta; potrzeby społeczności mają priorytet, a prawa jednostki zostały uszanowane
 • ekonomiczne obecnie bardziej opłacalne jest inwestowanie w ograniczenie niskiej emisji, niż naprawianie powstałych przez nią skutków takich jak np. długotrwałe leczenie ciężko chorych; obecnie są zabezpieczone środki na likwidacje palenisk, a następnie na dopłaty do ich funkcjonowania, rozwój miasta wymaga poradzenia sobie ze smogiem

Jak widać, Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił te argumenty i dalej możemy likwidować kolejne paleniska w Krakowie.

Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że choć wygraliśmy sprawa nie jest jeszcze zakończona. Należy liczyć się z odwołaniem stron skarżących do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tam też, jeśli będzie trzeba, będziemy walczyć o utrzymanie uchwały antysmogowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucający skargi to poważny precedens. Sąd wyraźnie wskazał jak ważną sprawą są działania antysmogowe. Wyrok ten to istotny krok w kierunku realizacji oczekiwań mieszkańców i bliższej perspektywy dla czystego powietrza w Krakowie.

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >