Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Obywatelskiej

Oświadczenie Bogusława Kośmidera ws. stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2016 r.

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że po długich dyskusjach i konsultacjach postanowiliśmy wspólnie z Panem Dominikiem Jaśkowcem nie wcielać w życie koleżeńskiej umowy sprzed dwóch lat dotyczącej zamiany na stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta.

W trakcie rozmów przedstawiłem Panu Dominikowi Jaśkowcowi propozycje zmian w funkcjonowaniu Prezydium Rady Miasta. Pan Przewodniczący Jaśkowiec propozycje te przyjął. Decyzję podjęliśmy jednomyślnie. Uważamy, że w obecnej sytuacji taka zmiana mogłaby niekorzystnie wpłynąć na realizację rozpoczętych już projektów oraz dalszych działań na rzecz rozwoju naszego miasta. Jednocześnie pragnę podziękować za zaufanie i możliwość kontynuowania rozpoczętych już przeze mnie prac na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Dziękuję Panu Dominikowi Jaśkowcowi za konsensus, zaufanie i wspólne doprowadzenie do porozumienia. Dziękuję również osobom, które swoją wiedzą i doświadczeniem wspierały nasze rozmowy, tak aby osiągnięte porozumienie było mądrym i korzystnym dla miasta oraz samorządu rozwiązaniem. Szczególnie chcę podziękować Panu posłowi  Ireneuszowi Rasiowi za wsparcie i czynny udział w doprowadzeniu do tego porozumienia oraz Panu Grzegorzowi Lipcowi za pomoc w wypracowaniu obecnego konsensusu. Dziękuję również Panu posłowi Józefowi Lassocie oraz  wszystkim, którzy w tej sprawie pomagali.

Zgoda buduje !

Polecane na stronie

Mój program wyborczy [ więcej ]

Projekty strategiczne:

Sprawozdanie Zastępcy Prezydenta Krakowa z kadencji 2018-2024:

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >