Okiem Przewodniczącego. Wstępne podsumowanie kadencji 2010-2014

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Powoli zbliża się koniec kadencji samorządu 2010-2014. Wiele się w tej kadencji działo, i spraw trudnych, ale i spraw dobrych, wręcz sukcesów. Trzeba więc zrobić podsumowanie w różnych dziedzinach. Podsumujmy sprawy obywatelskie, ekologiczne, gospodarcze i mieszkaniowe.

W sprawach aktywności obywatelskiej bardzo dużo się działo. Rada z własnej inicjatywy na samym początku kadencji zorganizowała kilka konferencji konsultacyjnych, np. w sprawach budżetu i finansów, w sprawach planowania przestrzennego i w sprawie Spółki Akcyjnej Cracovia. W ten sposób, poza sesjami, rozmawiano o trudnych i wymagających głębszego poznania sprawach.

Powołaliśmy Okrągły Stół Mieszkaniowy i Okrągły Stół Edukacyjny [ czytaj więcej ] W sprawach mieszkaniowych nie udało się realnie podjąć dialogu ze względu na bardzo konfliktowe podejście stron, choć udało się zrobić kilka ważnych rzeczy. W sprawach edukacyjnych udało się wypracować szereg dokumentów, z których choćby powstała uchwała kierunkowa o zmianach w krakowskiej edukacji.

W tej kadencji po raz pierwszy, najpierw w kilku dzielnicach, potem w całym mieście uruchomiliśmy Krakowski Budżet Obywatelski [ czytaj więcej ] I okazało się, że zainteresowaliśmy tym prawie 70 tysięcy Krakowian.

W tej kadencji odbyło się pierwsze samorządowe referendum w Krakowie [ czytaj więcej ] Najpierw miało dotyczyć jedynie sprawy organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich, ale udało się rozszerzyć i na sprawy ścieżek rowerowych, i na sprawę monitoringu wizyjnego, i na sprawę ewntualnej budowy metra w Krakowie. To było wielkie wydarzenie, w skali ogólnopolskiej.

W tej kadencji uruchomiliśmy Młodzieżową Radę Krakowa , grupującą zainteresowane osoby – uczniów szkół ponad gimnazjalnych Krakowa. Obecnie Młodzieżowa Rada odbywa już drugą kadencję [ czytaj więcej ] Także w tej kadencji powołaliśmy Krakowską Radę Seniorów, konsultacyjny organ wspomagający Miasto w działaniach senioralnych. Wiele się działo w Krakowie w sprawach obywatelskich w tej kadencji.

A jak było w sprawach ekologii i Krakowa zielonego? Też działo się bardzo dużo. W sprawach krakowskiej zieleni udało się uratować i rozpocząć rewitalizację kilku nowych parków – Park Duchacki, Park Łobzowski, Park Młynówka. Zrobiono listę rankingową krakowskich parków i okazało się, że potrzeba w Krakowie prawie 30 parków, aby je mieć trzeba wykupić tereny i zrobić rewitalizację. Potrzeba na to prawie 2 miliardy złotych. Pod koniec kadencji udało się uchwalić studium zagospodarowania terenu całego Krakowa, a to umożliwia teraz rozpoczęcie prac nad parkami kolejnymi – na Ruczaju, na Zakrzówku i w wielu innych miejscach. W krakowskiej zieleni zaczęło się zielone przyspieszenie [ czytaj więcej ]

Jeszcze więcej działo się w sprawach antysmogowych [ czytaj więcej ] Kraków leży w niecce i dlatego wielkim problemem jest tzw. niska emisja. Coraz większym problemem było mocno zanieczyszczone powietrze. Reagowały ruchy społeczne i to one spowodowały działania miasta, w tym staranie się o zakaz palenia węglem w Krakowie, program likiwdacji palenisk węglowych i program osłonowy dla osób, które ten zakaz palenia węglem może dotknąć. I choć Sąd wydał, na razie nieprawomocny, wyrok unieważniający ten zakaz – całego antysmogowego procesu nie uda się już zatrzymać i to jest kolejny efekt tej kadencji.

W sprawach mieszkaniowych działo się też sporo. [ czytaj więcej ] Zaktualizowaliśmy uchwałę o zasadach wynajmu mieszkań, ujmując m.in. że jeżeli ktoś ma lokal mieszkalny w Krakowie lub okolicach to trudno mu dawać mieszkanie socjalne. Zaktualizowaliśmy uchwałę o miejskim zasobie mieszkaniowym, ustalając budowę kilku osiedli mieszkań komunalnych i zmieniliśmy zasady wynajmu mieszkań dla osób, które nie mają wystarczających dochodów. Zaktualizowaliśmy uchwałę o sprzedaży mieszkań, uznając, że jeżeli ktoś ma mieszkanie komunalne i ma lub miał inny lokal mieszkalny, to nie może kupić mieszkania komunalnego z bonifikatą. Z drugiej strony przesunęliśmy graniczną datę, przy której można sprzedawać mieszkania komunalne.

Ruszył tzw. Program Pomocy Lokatorom, dający tzw „średniakom”, których z racji trochę wyższych dochodów nie obejmuje zwykła pomoc mieszkaniowa gminy w postaci mieszkań socjalnych i dodatków mieszkaniowych. Wprowadziliśmy też tzw uchwałę karencyjną, umożliwiającą realnie obrót mieszkaniami, zakupionymi przez spółdzielców od spółdzielni mieszkaniowych. Niestety, w tych działaniach nie pomógł zupełnie działający Okrągły Stół Mieszkaniowy, który stał się areną konfliktów, populizmu i działań nieskutecznych.

Prawdziwa historia Pana Adama.

Na dyżur Przewodniczącego Rady Miasta przyszedł Pan Adam. Pan Adam był człowiekiem w wieku około 60 lat, pracował, miał stałe dochody, ale los go mocno doświadczył, musiał opuścić mieszkanie, które zajmował z żoną, rozwiódł się i pomieszkiwał, wynajmując za grube kilkaset złotych małe mieszkanko. Ten czynsz plus media pożerało większość jego dochodów, a tułanie się po wynajmowanych mieszkaniach powodowało coraz większe ryzyko. Pan Adam przyszedł na dyżur i porozmawialiśmy.

Pan Adam poszedł do Wydziału Mieszkalnictwa. Jako osoba dostająca średnioniskie dochody nie mógł dostać mieszkania socjalnego, ale skorzystał z tzw. Programu Pomocy Lokatorom. Miasto zgłaszało w aukcji lokale do wyremontowania i wynajęcia za czynsz ustalony w aukcji. Pan Adam 8 razy startował w aukcjach i wreszcie w jednej zgłosił najwyższy czynsz, w wysokości 14 zł za mkw. Przy 25 mkw czynsz wyniósłby 350 zł miesięcznie przy ponad 600 w poprzednim miejscu.

Pan Adam musiał wyremontować lokal, dostał go na czas nieokreślony i mógł tam bezpiecznie mieszkać. Trwało to prawie półtora roku, ale teraz Pan Adam mieszka bezpiecznie w miejskim mieszkaniu, ma stałą umowę. Tak działa Program Pomocy Lokatorom, pierwotnie adresowany dla osób, które otrzymały 3 letnie wypowiedzenie w dawnych lokalach kwaterunkowych, a mając średnie dochody, nie mogły ani same pozyskać lokali komercyjnie ani pozyskać lokali socjalnych. Właśnie dla takich ludzi, o średnich dochodach, działa Krakowski Program Pomocy Lokatorom. To jeden z owoców polityki mieszkaniowej w tej kadencji.

Podsumowałem sprawy obywatelskie, sprawy ekologii i terenów zielonych, wreszcie sprawy mieszkaniowe. Wydaje się, że sporo w tej kadencji zrobiliśmy. I choć oczekiwania zdecydowanie rosły, i choć wiele razy spotykaliśmy się z krytyką tego, co robiliśmy to porównując nasze dokonania w tych obszarach, z tym co robiliśmy w poprzednich kadencjach, czy z tym co robią teraz inne samorządy – możemy powiedzieć, że sporo zrobiliśmy w tych sprawach w kadencji 2010-2014. To była kadencja, w której w sprawach obywatelskich, mieszkaniowych, ekologicznych i ws. terenów zielonych zrobiliśmy duży krok.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >