Okiem Przewodniczącego – Powyborcze krakowskie oczekiwania

Ostatnia aktualizacja: 04.11.2015 r.

Minął gwar kampanii wyborczej, jedni są zadowoleni, inni mniej. Przemijają wyborcze obietnice i zobowiązania. Warto się zastanowić, czego Kraków może i powinien oczekiwać po kolejnej kadencji Parlamentu Rzeczpospolitej. I nie chodzi mi tutaj o wyrywanie innym regionom czy miastom środków za wszelką cenę, tylko o określenie naszych, krakowskich priorytetów i oczekiwań.

Niewątpliwe bardzo ważne jest kontynuowanie ważnych inwestycji rządowych w Małopolsce i Krakowie. Łącznica kolejowa, zmniejszająca znacząco czas przejazdu ze Skawiny czy Oświęcimia, to tysiące samochodów mniej z tego kierunku. Modernizowana linia kolejowa z Trzebinii to kolejne tysiące nieprzyjeżdżających z tego kierunku samochodów. Dokończenie wschodniej obwodnicy Krakowa – to na razie najważniejsza inwestycja drogowa w tej części Małopolski. To musi być zrobione. Powinny być kontynuowane inwestycje na Kampusie UJ, budowany nowy Szpital Uniwersytecki, kontynuowane dofinansowanie krakowskich uczelni wyższych i naukowych instytucji innowacyjnych. To wielka przyszłość Krakowa i nasi reprezentanci muszą przypilnować realizacji tych inwestycji.

W trakcie przygotowania są wielkie inwestycje innowacyjne w Krakowie, grupowane wokół Nowej Huty. To projekt NH2, dotyczący rewitalizacji części wewnętrznej Kombinatu, to tam będą przenoszone instytucje administracji wojewódzkiej, to tam będą instalowane nowoczesne placówki badawczo rozwojowe krakowskich uczelni wyższych i krakowskich instytutów badawczych.To szansa na nowe miejsca pracy w tym rejonie Krakowa, szansa na gospodarcze ożywienie tej części Krakowa. Drugi projekt Nowa Huta Przyszłości – dotyczący rewitalizacji zewnętrznej części Kombinatu, to miejsce lokalizowania tam dużych podmiotów gospodarczych, firm innowacyjnych, centrów logistycznych. To szansa na miejsca pracy, ale i szansa na przyciągnięcie wielkich podmiotów gospodarczych o zróżnicowanej działalności, to miejsce na wielkie firmy i wielkie przedsięwzięcia.  Te dwa projekty potrzebują nieustannie wsparcia instytucji państwowych, zainteresowania promocją i pokazywaniem możliwości. To wielkie, perspektywiczne wyzwanie dla Krakowa, ale i dla krakowskich parlamentarzystów.

Mamy w Krakowie wielkie wyzwanie w postaci konieczności, bardzo szybkiej konieczności, poprawienia stanu powietrza w naszym mieście. Jesteśmy w tym pionierami, to z naszej inicjatywy była uchwala przez polski parlament ustawa antysmogowa. To w Krakowie w największy w Polsce sposób realizowana jest wymiana palenisk, rozwijana sieć ciepłownicza, zorganizowane jest dofinansowanie kosztów wymiany palenisk, ale i dofinansowanie do bieżących kosztów utrzymania. Jednak Kraków nie jest samotną wyspą, nawet nasz ogromny wysiłek  i zlikwidowanie palenisk węglowych w samym mieście może nie dać pełnego sukcesu, jeśli gminy wokół Krakowa nie  zmienią ogrzewania na bardziej ekologiczne. Potrzeba w tym zakresie bardzo wyraźnej, restrykcyjnej polityki Państwa, ale i pomocy finansowej i merytorycznej. Potrzeba także, wzorem innych państw w Europie, które sobie z tym radzą, nowej polityki samorządów wobec ruchu samochodowego, możliwości ograniczania wjazdu dla pojazdów niespełniających ekologicznych norm. To musi ustawowo uregulować polski parlament i to jest kolejne wyzwanie.

Ważnym, ze względu na historyczne uwarunkowania, jest utrzymanie funkcjonowania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który przez ostatnie kilkadziesiąt lat wiele, bardzo wiele dla Krakowa zrobił. Konieczne, wymagane przez przepisy prawa zmiany, nie mogą być usprawiedliwieniem dla jakichkolwiek działań likwidujących SKOZK. SKOZK musi dalej działać i pomagać odnawiać zabytki Krakowa.

Przed Krakowem konieczność dokończenia inwestycji drogowych. Trasa Pychowicka, Zwierzyniecka, Łagiewnicka to wielkie miliardy złotych. Takich środków Miasto samo nie uzyska, musi w tych sprawach być uruchomione centralne finansowanie, tak jak to było w Gdańsku, Poznaniu czy Katowicach. Wielkie wyzwanie to północna obwodnica Krakowa. Inwestycja bardzo potrzebna, ale znacząco kosztująca. Kraków i Małopolska nie sfinansują tego. To bardzo poważne zadanie dla krakowskich parlamentarzystów.

Jeżeli chcemy zmienić, znacząco ulepszyć komunikację publiczną, przygotowywać, a potem być może budować metro, premetro, czy rozwijać sieć tramwajową, to znowu wzorem polskich miast potrzebujemy znacznego zasilenia środkami państwowymi. To kolejne duże wyzwanie dla krakowskich posłów i senatorów.

Przedstawiłem krakowskie potrzeby i krakowskie oczekiwania. O realizacji takich działań mówili prawie wszyscy kandydaci, część z nich została parlamentarzystami z Krakowa i będziemy ich prosić o działania na rzecz naszego miasta.

Kraków to część Polski, wszyscy jesteśmy Polakami, chcemy żyć w pokoju i spokoju, chcemy żyć godnie i bezpiecznie, chcemy być trwałym i dobrze traktowanym narodem Europy. Chcemy mieć godne perspektywy życia, pracy, mieszkania, wypoczywania, kształcenia. To są ogólne i bardzo konkretne wyzwania, jakie stają przed nowym parlamentem Rzeczpospolitej.

Jako samorządowcy chcemy, aby samorząd – wspólnota ogółu mieszkańców – był w Polsce szanowany, aby wszelkie zadania wiązały się z rzetelnym finansowaniem, aby ewentualne zmiany nie uderzały w samorząd, w nasze finanse i możliwości.

Takie oczekiwania, ogólne i bardzo konkretne, formułuję na początek nowej kadencji Parlamentu Rzeczpospolitej.

Życzę nowowybranym posłom i senatorom Ziemi Krakowskiej, aby godnie i z efektami reprezentowali nas w parlamencie, aby zrealizowali swoje i nasze plany.  

Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie Ziemi Krakowskiej – powodzenia w nowym Parlamencie Rzeczpospolitej !

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]
 • Skwer Wolności na Estońskiej - marzenia się spełniają! [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >