Okiem Przewodniczącego – Pierwsze 100 dni Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015 r.

Minęło już ponad 100 dni od pierwszego posiedzenia Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018. Wiele się od tego czasu zdarzyło, warto to podsumować. Co więc dobrego i niedobrego zdarzyło się w tych 100 dniach?

Na plus można zaliczyć szybkie i w sumie bezproblemowe wybory władz Rady. Mimo początkowego zamieszania wszystko poszło szybko i sprawnie. Szybko i sprawnie uchwaliliśmy Budżet na 2015 rok i Wieloletnią Prognozę Finansową. Jak to jest ważne i do czego mogą doprowadzić spory w tym zakresie – widać było dokładnie 4 lata temu, kiedy poprawialiśmy budżet przez kolejne miesiące. Mamy domknięty i realny budżet, mamy realistyczną prognozę. Udało się dostosować zapisy Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego do realiów statutowych. Było bardzo trudno, wielu nie rozumiało realiów, wielu chciało przewrócić Budżet Obywatelski, ale się udało. Uchwaliśmy program działania Miasta w zakresie seniorów, to ważne dla tej coraz większej grupy mieszkańców Krakowa. Uchwaliliśmy wreszcie powołanie nowej, ważnej instytucji dla Krakowa – Zarząd Zieleni. Też było sporo dyskusji, było sporo mniej lub bardziej poważnych propozycji, ale w końcu jednoznacznie to uchwaliliśmy. Ruszyliśmy z ochroną terenów zielonych (Park Rzeczny Drwinka). Zmieniliśmy zasady prowadzenia sesji Rady Miasta i uruchomiliśmy bezpośrednią transmisję z obrad. To były niewątpliwie jasne strony działania Rady przez te pierwsze 100 dni.

Co się udało słabiej i jako plusów zaliczać tego nie można? Powołaliśmy największą liczbę komisji Rady, nie uwzględniliśmy przy tym żadnych dotychczas obowiązujących reguł. W efekcie mamy komisje nawet ponad 20-osobowe, nie mamy zachowanych żadnych parytetów i nie wszędzie wszystkie ugrupowania są reprezentowane. Ta ilość i ta chaotyczna struktura utrudnia organizację działań komisji. Nie uchroniliśmy się od chaosu przy uchwalaniu choćby zasad przyjęć dzieci do miejskich instytucji. Bardzo dobry pomysł preferowania osób w Krakowie płacących podatki został, poprzez chaotyczne sformułowania, słabo wdrożony i musimy to poprawiać. Wreszcie, w tej części kadencji niewiele Rada wniosła własnych pomysłów. Owszem, było kilka rezolucji w ważnych sprawach, kilka uchwał kierunkowych w średnio ważnych sprawach. Nie ma jednak wyraźnego kierunku działania w poszczególnych obszarach, tak jak np. 4 lata temu ofensywa innowacyjna Rady i podjęcie współpracy z uczelniami, czy sprawa statutów Miasta i dzielnic.

Co dalej? Jakich działań Rady Miasta można spodziewać się w najbliższym czasie?

Kluczową sprawą jest właściwe wdrożenie Krakowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mamy bardzo mało czasu, musimy działania skoncentrować w kilku miesiącach, do końca marca zgłaszane są projekty, w czerwcu głosowanie. To najważniejsza sprawa.

W najbliższych miesiącach pokazane zostaną i rozpoczęte nowe projekty Rady Miasta Krakowa.

Projekt systematycznych badań opinii mieszkańców Krakowa – Barometr Krakowski to jeden z ważniejszych elementów realnych konsultacji społecznych. Będziemy pytać przekrojowo wszystkie grupy społeczne, a nie tylko tych, którzy się interesują daną sprawą. To narzędzie funkcjonuje w wielu miastach Polski i świata, powinno być szybko wdrożone w Krakowie.

Ważną i kontrowersyjną sprawą będzie zmiana ilości punktów sprzedaży alkoholu, ale i zasad sprzedaży i lokalizacji tych punktów. Oczywiście można jedynie zmienić liczbę i uznać sprawę za załatwioną, ale powinniśmy do sprawy podejść poważnie i szczegółowo.

Ruszymy z opracowywaniem Karty Przywilejów Krakusa, czyli kartą dawaną osobom płacącym w Krakowie podatek od osób fizycznych. Ta karta powinna umożliwiać posiadaczowi szereg preferencji, w tym już funkcjonujące, ale i nowe, choćby w zakresie tańszych biletów komunikacji czy preferencji przy dostępie do wielu dóbr komunalnych.

W tym okresie ruszą też pewnie nowe działania w zakresie edukacji, zapowiadane przez nową Panią Wiceprezydent, zajmującą się tym obszarem.

Ruszą kolejne działania w zakresie likwidacji niskiej emisji i ograniczania emisji komunikacyjnej. Zajmiemy się szerzej działaniami w zakresie bezpieczeństwa.

Wiosna i lato 2015 to okres kilku ważnych jubileuszy w Krakowie.

W maju odbywać będziemy 300. rocznicę ustanowienia św. Józefa patronem Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa. To w 1715 roku, po okresie wojen i upadku, podjęto taką inicjatywę i wiele się od tego czasu zmieniło.

W maju i czerwcu będziemy obchodzić 25. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych i w ogóle powołania nowoczesnego samorządu. Wiele, bardzo wiele się przez te 25 lat w Krakowie i w Polsce zmieniło. Te zmiany to przede wszystkim efekt wdrożenia prawdziwego samorządu terytorialnego w Polsce.

I wreszcie w lipcu 2015 minie równo 100 lat od połączenia Krakowa i Podgórza. Dwa odrębne, wręcz konkurujące miasta stały się jednym organizmem. To połączenie spowodowało, że Kraków z w sumie prowincjonalnego miasta Cesarstwa Austriackiego stał się metropolią, wielkim miejskim organizmem. To połączenie, z pożytkiem dla stron, trwa do dzisiaj.

Tak może wyglądać najbliższe kilka miesięcy w Krakowie. Będzie oczywiście też wiele nowych miejscowych planów, realizowane będą zadania wpisane do budżetu, uelastycznimy prowadzenie sesji Rady, wykorzystamy do różnych działań ekspertów – osoby z autorytetem.

Szanowni Państwo, w ten sposób, co jakiś czas będę składał podobne sprawozdanie z działań Rady, a także sygnalizował kolejne działania. Dobra informacja to podstawa dobrego działania i tak będzie w kadencji 2014-2018.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa kadencji 2014-2018
2 Koło Gospodarcze PO w Krakowie

«   ·   »

Polecane na stronie

 • Kraków i jego finanse - okręt z coraz mniejszym zapasem paliwa [ więcej ]
 • Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w Krakowie [ więcej ]
 • Podsumowanie akcji PIT za 2021 rok [ więcej ]
 • Krakowskie Przyspieszenie Mieszkaniowe 2021 [ więcej ]
 • Więcej zadań, więcej pieniędzy – możliwa perspektywa dla samorządów [ więcej ]
 • 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego [ więcej ]
 • Rzeczpospolita zdecentralizowana [ więcej ]
 • Rewitalizacja Fortu 52 na Klinach w Dzielnicy X [ więcej ]
 • Forum Przyszłości Dzielnic - jak było i jak może być [ więcej ]
 • Nowy komisariat Policji [ więcej ]

Sprawy PO

 • Platformerski program gospodarczy – inauguracja Forum Gospodarczego Krakowskiej PO [ więcej ]

Najnowsze informacje

Multimedia   ·   Artykuły

Więcej informacji w dziale media >